6 κύρια σημεία ενός αποτελεσματικού διδακτικού πλάνου

6 κύρια σημεια αποτελεσματικου διδακτικου πλανουΈνα πολύ καλό διδακτικό πλάνο οδηγεί σε ένα πολύ αποτελεσματικό μάθημα για τον εκπαιδευτικό. Παρόλο που υπάρχουν συνήθως πολλές πηγές για την διδασκαλία ενός μαθήματος (το βιβλίο του οργανισμού, το διαδίκτυο με πληρώρα επιλογών, βοηθήματα κ.ά.), ο εκπαιδευτικός για το λόγο αυτό βρίσκεται στη δύσκολή θέση να επιλέξει το υλικό που θα χρησιμοποιήσει στη διδασκαλία του. Επιπλέον, πρέπει να λάβει υπόψη του κάποιες σημαντικές παραμέτρους ώστε το μάθημά του να είναι ενδιαφέρον και αποτελεσματικό. Υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία, τα οποία εάν ληφθούν υπόψη, ο εκπαιδευτικός θα επιτύχει τους στόχους του.

check Προσδιορισμός των στόχων του μαθήματος. Τι θέλει ο εκπαιδευτικός να κατακτήσουν οι μαθητές μετά το μάθημα;

check 2 Αποφάσεις για το πώς το μάθημα θα γίνει ενδιαφέρον και ελκυστικό για το μαθητή.

check 1 Προσπάθεια ώστε οι μαθητές να εμπλέκονται σε κάθε μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

check Σχεδίαση του μαθήματος με τέτοιον τρόπο ώστε οι δεξιότητες που θα αποκτήσουν τα παιδιά να σχετίζονται με την καθημέρινότητά τους, να βρίσκουν εφαρμογή, οι μαθητές να κάνουν πρακτική και να είναι σε θέση να δοκιμάζουν τις αποκτηθείσες δεξιότητες μόνοι τους και σε ανεξάρτητο χρόνο.

check 2 Έγκαιρη συλλογή των υλικών πριν τη διδασκαλία.

 

check 1 Πρόβλεψη δραστηριοτήτων αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης και από την πλευρά του εκπαιδευτικού και από την πλευρά των μαθητών.

6 κύρια σημεια αποτελεσματικου διδακτικου πλανου b'

;


Αφήστε μια απάντηση

Copyright © Εκπαιδευτικός Κόσμος-ΛΑΔΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ           Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top
...