Η Φυσική στο Διαδίκτυο

Θέματα, Ασκήσεις, Πειράματα,… για το μάθημα της Φυσικής – του Παναγιώτη Παζούλη

Η παρουσίαση της διάλεξης του κ. Γαζή

Συγγραφέας: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΖΟΥΛΗΣ στις Μάιος 4, 2012

Σας επισυνάπτω το αρχείο με την παρουσίαση του κ. Ε. Γαζή από τη διάλεξη που έδωσε στη Δράμα στις 29-4-2012.

Το αρχείο με την παρουσίαση του κ. Γαζή