Μια όμορφη προσομοίωση του κυκλώματος L-C στην οποία μπορείτε να δείτε την μεταβολή του φορτίου του πυκνωτή και του ρεύματος του κυκλώματος σε συνάρτηση με τον χρόνο. Για να τρέξει κάνετε απλά κλικ πάνω στη εικόνα:
περισσότερα στην σελίδα του συναδέλφου Ηλία Σισανλή.