Η ώρα του κώδικα

Γράψτε το πρώτο πρόγραμμα στον υπολογιστή σας
Τάξεις: από Δευτέρα Δημοτικού και άνω
Μάθετε τις βασικές έννοιες της επιστήμης των υπολογιστών με προγραμματισμό drag and drop. Το σεμινάριο αυτό είναι σαν παιγνίδι, αυτοκαθοδηγούμενο με βιντεοσκοπημένες διαλέξεις από τον Bill Gates, τον Mark Zuckerberg, τα Angry Birds και φυτά εναντίον Ζόμπι. Μάθετε βρόγχους επανάληψης, υποθέσεις και βασικούς αλγόριθμους. Διαθέσιμο σε 37 γλώσσες.
Καλή αρχή !!

Αφήστε μια απάντηση