Διαδικασία Η:Βεβαίωση Αποδοχών

Περιγραφή της Διαδιακασίας

Ενημερωτικά Σημειώματα αποδοχών, θα μπορούν να λαμβάνουν, κάθε μήνα μέσω email,  όσοι μισθοδοτούμενοι έχουν δηλώσει τo προσωπικό τους email  στη Μηχανοργάνωση.

Βεβαίωση Αποδοχών

Για να λάβουν Βεβαίωση Απόδοχών υπογεγγραμένη από τη Διευθυντρια Δ.Ε. Ν. Αχαΐας θα πρέπει κάθε ενδιαφερόμενος να:

  1. Υποβάλλει online αίτηση για έκδοση βεβαίωσης αποδοχών (On- Line Αίτηση)
  2. Οι Βεβαιώσεις Απόδοχών θα παραλαμβάνονται από τη Μηχανοργάνωση εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της αίτησης

.

On-Line Αίτηση Έκδοσης  Βεβαίωσης Αποδοχών