Διαδικασία Ζ:Υποβολή Σαββάτων–Ημερών Ιουλίου

Περιγραφή της Διαδικασίας

Για την Υποβολή των Σαββάτων- Ημερών Ιουλίου θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

  1. Συμπλήρωση του εντύπου ΕΝΤΥΠΟ: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΑΒΒΑΤΑ-ΙΟΥΛΙΟΣ (ΕΝΤ-Ζ_ΣΑΒΒΑΤΑ-ΙΟΥΛΙΟΣ.xls)
  2. Αποστολή του παραπάνω εντύπου  με επισυναπτόμενες  όλες τις πρωτότυπες βεβαιώσεις,. στη Μηχανοργάνωση
  3. Η Μηχανοργάνωση θα ενημερώνει τα Σχολεία για το πότε θα γίνεται η απόστολή των παραπάνω

.

Κατεβάστε το έντυπο: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΑΒΒΑΤΑ-ΙΟΥΛΙΟΣ

.