Διαδικασία Γ:Έναρξη Μισθοδοσίας για Νεοδιόριστους

Περιγραφή Διαδικασίας

  1. Συμπλήρωση του Εντύπου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥ  (ΕΝΤ-Γ_ΣΤΟΙΧΕΙA ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥ .xls)
  2. Αποστολή του εντύπου  ψηφιακά μέσω email στο (mgr@dide.ach.sch.gr) και με φαξ (στο 2610-243105) με υπογραφή και σφραγίδα του Διευθυντή.

.

Κατεβάστε το έντυπο Στοιχεία Νεοδιόριστου

.

.