Διαδικασία Δ:Έναρξη Μισθοδοσίας Εκπαιδευτικού από Μετάθεση

Περιγραφή της Διαδικασίας

  1. Συμπλήρωση του Εντύπου ΣΤΟΙΧΕΙΑ_ΑΠΟ_ΜΕΤΑΘΕΣΗ (ΕΝΤ-Δ_ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ.xls)
  2. Αποστολή του εντύπου,  ψηφιακά μέσω email  και με φαξ (στο 2610 243105) με υπογραφή και σφραγίδα του Διευθυντή.
  3. Αναλυτική Βεβαίωση Αποδοχών του τελευταίου μήνα μισθοδοσίας που διαφαίνονται τα πλήρη στοιχεία μισθοδοσίας(ΜΚ, Οικογενειακά Επιδόματα, Δάνεια, κ.α)
  4. Αν υπάρχουν δάνεια θα πρέπει να μας αποστείλετε αναλυτικά στοιχεία του δανείου (Φορέας Δανειοδότησης, Αρ. λογαριασμού, Έναρξη, Λήξη. Ποσό κ.α)

.

Κατεβάστε το έντυπο: Στοιχεία από Μετάθεση