Διαδικασία Β:Δήλωση Απεργίας-Στάσης Εργασίας

Περιγραφή της Διαδικασίας


Μέσω του συστήματος Αθήνα κάνετε καταχώριση των απεργών και ταυτόχρονα   γίνεται ενημέρωση:

  • της διεύθυνσης με την εικόνα που διαμορφώνεται σε κάθε σχολείο την ημέρα της απεργίας (στατιστικά) και
  • και του τμήματος Μηχανογράφησης για τη μισθοδοσίας προκειμένου να γίνει περικοπή

Μέσα στο σύστημα ΑΘΗΝΑ βλέπετε τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στο σχολείο σας, Υπάρχει περίπτωση να έχετε εκπαιδευτικούς που βρίσκονται σε απόσπαση σε άλλο ΠΥΣΔΕ ή άλλη υπηρεσία, αυτούς δεν τους βλέπετε στο δυναμικό του σχολείο σας παρότι μπορέι να έχουν οργανική ή προσωρινή τοποθέτηση. Για να δηλώσετε την απεργία αυτών και ίσως κάποιων άλλων περιπτώσεων που έχετε την ενημέρωση εκ των υστέρων, θα πρέπει να μπείτε στη ΟnLine Φόρμα – Δήλωση Απεργίας-Στάσης (ΠΑΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) (που χρησιμοποιούσαμε μέχρι τώρα για να δηλώσετε τα στοιχεία αυτών που απέργησαν)

Στο μενού Online -Υπηρεσίες για Σχολεία θα βρείτε τους σύνδεσμους για τη καταχώρηση των στοιχείων  μέσω τους συστήματος ΑΘΗΝΑ και μέσω του ΠΑΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ για αυτούς που έχετε ενημέρωση εκ των υστέρων ότι απήργησαν ή δεν τους βλέπετε στο σύστημα ΑΘΗΝΑ.