Δήλωση Απεργίας

Διαδικασία Β: Δήλωση Απεργίας- Στάσης Εργασίας


Οδηγίες Εκτέλεσης της Διαδικασίας

 

Για τη διευκόλυνση των σχολείων ενοποιήσαμε τις δυο διαδικασίες που αφορούν τις απεργίες-στάσης εργασίας σε μία. Μέσω του συστήματος Αθήνα κάνετε καταχώριση των απεργών και ταυτόχρονα   γίνεται ενημέρωση:

  • της διεύθυνσης με την εικόνα που διαμορφώνεται σε κάθε σχολείο την ημέρα της απεργίας (στατιστικά) και
  • και του τμήματος Μηχανογράφησης για τη μισθοδοσίας προκειμένου να γίνει περικοπή

Μέσα στο σύστημα ΑΘΗΝΑ βλέπετε τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στο σχολείο σας,

Στο μενού Online -Υπηρεσίες για Σχολεία θα βρείτε τους σύνδεσμους για τη καταχώρηση των στοιχείων  μέσω τους συστήματος ΑΘΗΝΑ.

.

.

.

.