Δήλωση Εγγραφής Τέκνου στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για πρώτη φορά το 2017

19 Σεπτεμβρίου 2017

Παρακαλούμε,  μέχρι τη Παρασκευή 27 Οκτωβρίου  2017, να δηλώσετε τα παιδιά που εγγράφηκαν για πρώτη φορά φέτος  στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, έτσι ώστε να μη γίνει διακοπή της οικογενειακής παροχής. Ακολουθήστε  τα παρακάτω: Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων συγκεντρώνουν και ελέγχουν τις βεβαιώσεις εγγραφής από τους εκπαιδευτικούς/ υπαλλήλους. Σύμφωνα με τις νέες  διατάξεις  του Ν. 4484/2017 […]