ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2015 ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΘΗΝΑ

forologia1-612x300

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΣΠΑ, σχολ. έτη 2014-2015 και 2015-2016: Οι ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών  τους θα παραληφτούν από το Διεύθυνση Δ.Ε. Αχαΐας, Γραφείο Α1 (ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ)

 ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ: Όσοι εργαζόμενοι είχαν το 2015, αποδοχές ή αποζημίωση από  ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, τη βεβαίωση για το ποσό αυτό θα την πάρουν από το Διεύθυνση Δ.Ε. Αχαΐας, Γραφείο Α1 (ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ)

ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ και ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΟΧΙ ΕΣΠΑ): Φέτος  η εκτύπωση των ΕΤΗΣΙΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ  θα μπορεί να γίνει:

  1. Μέσω των σχολείων από το σύστημα ΑΘΗΝΑ
  2. Προσωπικά από τον κάθε εργαζόμενο αν έχει λογαριασμό στο PERSONAL INFO του ΑΘΗΝΑ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)

  1. Σύνδεση με το ΑΘΗΝΑ
  2. Από την ομάδα «Εκτυπώσεις» επιλέξτε «Ετήσιες Βεβαιώσεις Αποδοχών»new

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ)
Την  ΕΤΗΣΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ   για το έτους 2015 έχει τη δυνατότητα να την εκτύπωση κάθε εργαζόμενος μόνος του, αν έχει εγγραφεί στο ΑΘΗΝΑ.(ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΑΘΗΝΑ ΤΩΡΑ)

  1. Σύνδεση στο PERSONAL INFO
  2. Στη καρτέλα e-ΘΥΡΙΔΑ,  στην ομάδα Διάφορα θα βρείτε το σύνδεσμο: Βεβαίωση Αποδοχών Έτους 2015