ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

  1. Η πληρωμή των αμοιβών για όσους απασχοληθούν στα ΕΚ (επιτροπή, επιτηρητές) θα γίνει από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών του Δημοσίου. Η καταβολή των αμοιβών θα γίνει στους λογαριασμούς ΙΒΑΝ που γίνεται η μισθοδοσία.
  2. Οι ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ή ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ  ΕΣΠΑ θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ» σημειώνοντας σε εμφανές σημείο του εντύπου την ένδειξη ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ή ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΣΠΑ ανάλογα με την ιδιότητα τους. Αυτοί επειδή πληρώνονται από τη ΔΔΕ ΑΧΑΙΑΣ δεν απαιτείται Βεβαίωση Αποδοχών
  3. Οι απασχολούμενοι στα ΕΚ των οποίων η μισθοδοσία τους δεν εκδίδεται από τη Διεύθυνση Δ.Ε Ν. Αχαΐας και μόνο αυτοί (αποσπασμένοι από άλλο ΠΥΣΔΕ, ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, καθαρίστριες με σύμβαση έργου κ.τ.λ.), πρέπει: Να συμπληρώσουν υποχρεωτικά το έντυπο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ» και να επισυνάψουν πρόσφατη βεβαίωση αποδοχών μήνα (Μαρτίου ή Απριλίου ή Μάιου ή Ιουνίου).

Προσοχή!!: Θα πρέπει να γίνει έλεγχος στο έντυπο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ» έτσι ώστε να μην λείπει κανένα στοιχείο.

pdf_button   Έντυπο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ»

pdf_button  newΝΕΟ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΑΘΗΝΑ