ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

15 Μαΐου 2015

Η πληρωμή των αμοιβών για όσους απασχοληθούν στα ΕΚ (επιτροπή, επιτηρητές) θα γίνει από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών του Δημοσίου. Η καταβολή των αμοιβών θα γίνει στους λογαριασμούς ΙΒΑΝ που γίνεται η μισθοδοσία. Οι ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ή ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ  ΕΣΠΑ θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ» σημειώνοντας σε εμφανές σημείο του εντύπου την ένδειξη ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ […]