ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΥΚΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2014

1 Σεπτεμβρίου 2014

Μετά την επεξεργασία των δεδομένων για την εκκαθάριση των Λυκειακών επίτροπων και των επιτροπών των ΕΠΑΛ διαπιστώθηκαν πολλά λάθη  σε αριθμούς μητρώο, μητρώου ΙΚΑ, πακέτου κάλυψης ΙΚΑ, ειδικοτήτων κ.α. Επειδή οι διαφοροποιήσεις επηρεάζουν τα οικονομικά στοιχεία, παρακαλούμε μέχρι τη ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ να μας αποστείλετε εκ νέου τα παρακάτω έντυπα προκειμένου  να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση: […]


Καλή Αρχή με Δύναμη και Αισιοδοξία

1 Σεπτεμβρίου 2014