Υπεβολή Υπερωριών- Μέχρι τη Παρασκευή 27 Ιουνίου

Μέχρι τη Παρασκευή 27 Ιουνίου θα πρέπει να γίνει η υποβολή των Υπερωριών για το φετινό  σχολικό έτος. Σημειώνεται ότι οι υπερωρίες που έχουν αποσταλεί δεν θα αποσταλούν πάλι εκ νέου. Αποστείλετε μόνο ότι δεν έχετε στείλει.

Για την υποβολή θα πρέπει :
Να αποστέλλονται στη Μηχανοργάνωση πακέτο  με δικαιολογητικά:

Δικαιολογητικά

 1. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σχολείου (ακριβές αντίγραφο)
 2. Ημερολόγιο Πρόγραμμα των ωρών (Υπερωριών) που πραγματοποιηθήκαν  (πρωτότυπο) ανά  μήνα {Από το σύστημα ΑΘΗΝΑ}
 3. Πρακτικό Σχολείου που αναθέτει τις ώρες(ακριβές αντίγραφο)
 4. Έγγραφο Ανάθεσης Ωρών από το ΠΥΣΔΕ  (ακριβές αντίγραφο)

Παρατήρηση!!!!

Για να κάνετε τη εκτύπωση του εντύπου «Ημερολόγιο Πρόγραμμα των ωρών (Υπερωριών)» από το σύστημα ΑΘΗΝΑ θα πρέπει να καταχωρήσετε τις υπερωρίες του μήνα

Α. Για την καταχώριση υπερωριών μήνα:

Για να καταχωρίσουμε τις υπερωρίες από υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου που πραγματοποίησε ένας εκπαιδευτικός, πατάμε “Καταχώριση ωρών”.

 • Συνδεομαστε στο σύστημα ΑΘΗΝΑ
 • Από το μενού «Έκδοση Μισθοδοσίας» επιλέγουμε :«Υπερωρίες»
 • Μετά επιλέγουμε μήνα και έτος από το σχετικό μενού που ανοίγει:
 • πατάμε “Επόμενο” και ανοίγει ημερολόγιο στο οποίο εμφανίζονται τα ονόματα όλων των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στο σχολείο μας . Εκεί περνάμε ανά ημέρα τις υπερωρίες που πραγματοποίησε ο κάθε εκπαιδευτικός τον συγκεκριμένο μήνα.
 • Οι υπερωρίες των εκπαιδευτικών από διάθεση θα καταχωρηθούν από το σχολείο διάθεσης.
 • Όταν περαστούν όλες οι ώρες, πατάμε “Υποβολή” και επιβεβαιώνουμε τις επιλογές μας στο αναδυόμενο παράθυρο.
 • Σε περίπτωση που θέλουμε να διορθώσουμε κάποια τιμή που ήδη έχουμε καταχωρίσει διορθώνουμε την τιμή που μας ενδιαφέρει και πατάμε ξανά υποβολή

Β. Για να εκτυπώσουμε

Αφού ολοκληρώσουμε τα παραπάνω βήματα μπορούμε να εκτυπώσουμε το παρουσιολόγιο:

 • Από το αρχικό μενού επιλέγουμε «Εκτυπώσεις»
 • Εμφανίζεται λίστα με τα παρουσιολόγια όλων των μηνών στους οποίους έχει γίνει καταχώριση ωρών. Επιλέγουμε το μήνα που μας ενδιαφέρει και πατάμε εκτύπωση.
 • Για τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν στο σχολείο θα εμφανιστεί συγκεντρωτικό παρουσιολόγιο.