Δήλωση Εγγραφής Τέκνου στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για πρώτη φορά

2 Δεκεμβρίου 2013

Μέχρι τη Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου παρακαλούμε να δηλώσετε στην online φόρμα τα παιδιά που εγγράφηκαν για πρώτη φορά φέτος  στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έτσι ώστε να μη γίνει διακοπή της οικογενειακής παροχής  Online Φόρμα για τη Δήλωση εγγραφής των Τέκνων στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση