ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 1-10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

30 Μαΐου 2013

Από 1 εως 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 μπορούν να υποβάλουν αίτησηοι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποχωρίσουν από την υπηρεσία με συνταξιοδότηση. Οι ενδιαφερόμενοι θα  υποβάλλουν αίτηση στη Διεύθυνση Δ.Ε. Ν. Αχαΐας για να πάρουν Αριθμό Πρωτοκόλλου. Η οριστική αποχώρηση από την υπηρεσία, θα γίνει ένα μήνα μετά την αίτηση τους αυτοδίκαια. Για όσους επιθυμούν υπάρχει δυνατότητα […]