Αιτήσεις για Βεβαιώσεις Αποδοχών

1 Μαρτίου 2013

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ για ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ θα υποβάλλονται ΜΌΝΟ από τον ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ του ΣΧΟΛΕΙΟΥ ή το ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ για λογαριασμό του Εκπαιδευτικού ή του Διοικητικού Υπαλλήλου, γιατί πλέον για τη βεβαίωση αποδοχών απαιτείται ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ του Σχολείου. Μπορείτε να παραλαμβάνεται τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ σας από τη Μηχανοργάνωση, εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία […]