Υποβολή Υπερωριών

7 Φεβρουαρίου 2013

Μέχρι τη Παρασκευή 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ να μας έχετε αποστείλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υπογεγραμμένα για ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2012 έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2012 ( σε ένα πακέτο). Από το Ιανουάριο του 2013 οι υπερωρίες θα υποβάλλονται στη μηχανοργάνωση την 1η  εβδομάδα κάθε μήνα για τον προηγούμενο μήνα. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΜΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΩΡΙΕΣ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ […]