Βαθμοί-ΜΚ ανά κατηγορία

Πίνακας  με τα ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ανά Βαθμό, ΜΚ χρόνο παραμονής και έτη για  Κατάταξη
Κατεβάστε το πίνακα σε μορφή PDF

Πίνακας Βασικού Μισθου ανά ΜΚ και Κατηγορία

.

.

.