Υποβολή Υπερωριών – Διαθέσεων

21 Φεβρουαρίου 2012

Παρακαλούμε μέχρι τη Τετάρτη 7 Μαρτίου να μας αποστείλετε  τα δικαιολογητικά υπερωριών και διαθέσεων (για όσους δικαιούνται) ως εξής: ένα ξεχωριστό πακέτο    για τις υπερωρίες ή διαθέσεις  που έχουν γίνει μέχρι το τέλος του 2011 και ένα  ξεχωριστό πακέτο    για τις υπερωρίες ή διαθέσεις  που έχουν γίνει μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου 2012 !!!!! ΠΟΛΥ […]


Επιδόματα Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

8 Φεβρουαρίου 2012

Διευθυντές Γυμνασίων,  Διευθυντές ΕΠΑ.Σ, Διευθυντές Σ.Ε.Κ. Αρ. Τμημάτων Ποσό Επιδόματος 1 έως και 8 250 € Από 9 και πάνω 300 € Στο πλήθος των τμημάτων περιλανβάνονται και οι Λυκειακές τάξεις αν υπάρχουν Διευθυντές ΓΕΛ, Διευθυντές ΕΠΑ.Λ Αρ. Τμημάτων Ποσό Επιδόματος 1 έως και 5 300 € Από 6 και πάνω 350 € Σε περίπτωση […]


Βαθμοί-ΜΚ ανά κατηγορία

2 Φεβρουαρίου 2012

Πίνακας  με τα ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ανά Βαθμό, ΜΚ χρόνο παραμονής και έτη για  Κατάταξη Κατεβάστε το πίνακα σε μορφή PDF Πίνακας Βασικού Μισθου ανά ΜΚ και Κατηγορία . . .