Ποιοί Δικαιούνται αποζημίωση από Συμπλήρωση Ωραρίου

23 Ιανουαρίου 2012

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ) Όταν υπηρετεί σε χωριό, έχει μόνιμη κατοικία σε αυτό το χωριό και διατίθεται για συμπλήρωση ωραρίου σε άλλη πόλη ή χωρίο που ανήκει σε άλλο δήμο Όταν μένει μόνιμα σε μια πόλη υπηρετεί σε κάποιο χωριό διατίθεται για συμπλήρωση ωραρίου σε χωριό άλλου δήμου, […]


5 Παραδείγματα Εφαρμογής του Ενίαιου Μισθολογίου

20 Ιανουαρίου 2012

Κατεβάστε το αρχείο με 5 αντιπροσωπευτικά παραδείγματα μισθολογικών διαφορών με την εφαρμογή του Ενιαίου Μισθολογίου 5 Παραδείγματα Μισθολογικών Διαφορών


Υπερωρίες- Διαθέσεις – Εκπ. Άδειες

20 Ιανουαρίου 2012

Μέχρι τη Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2012 να αποσταλούν: Οι Υπερωρίες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι 31/12/2012 όπως περιγράφονται στην αντίστοιχη διαδικασία στο site της μηχανοργάνωσης Οι ώρες διαθέσεων όσων δικαιούνται με τα νέα δεδομένα των εντελλομένων Οι εκπαιδευτικές άδειες ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ) Όταν  υπηρετεί σε χωριό, έχει μόνιμη […]


Υπεύθυνη Δήλωση Οικογενειακής Παροχής

19 Ιανουαρίου 2012

Μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου να έχουν συγκεντρωθεί οι Υπεύθυνες Δηλώσεις για την Οικογενειακή Παροχή από τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων. Ο Διευθυντής συγκεντρώνει και ελέγχει τις Υπεύθυνες Δηλώσεις και σε περίπτωση που διαπιστωθεί αναντιστοιχία με την οικογενειακή παροχή που καταβάλλεται, θα πρέπει να δηλωθεί  η μεταβολή μέσω του site της Μηχανοργάνωσης (Διαδικασία Δήλωσης Μεταβολής […]


Δήλωση Αναντιστοιχιών με το Ενιαίο Μισθολόγιο

17 Ιανουαρίου 2012

Για τυχόν αναντιστοιχίες που έχετε διαπιστώσει παρακαλούμε συμπληρώστε από το μενού Ενιαίο Μισθολόγιο τη on-line φόρμα «Δήλωση αναντιστοιχιών με ΕΜ» Τη φόρμα θα την συμπληρώνει ο Υπεύθυνος Οικονομικών θεμάτων κάθε σχολείου για όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου συγκεντρωτικά. Παρακαλούμε μέχρι την Παρασκευή 20/01/2012 να έχουν καταχωρηθεί οι αναντιστοιχίες . . .


ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ

16 Ιανουαρίου 2012

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ Η μισθοδοσία του Φεβρουαρίου υποβλήθηκε με το Ενιαίο Μισθολόγιο. Δεδομένου ότι το Ενιαίο Μισθολόγιο έπρεπε να είχε εφαρμοστεί από το μήνα Νοέμβριο, θα γίνουν αναδρομικές κρατήσεις των διαφορών (παλιό – νέο μισθολόγιο) σε τρείς μήνες (Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο). Η μισθοδοσία του Μαΐου θα είναι καθαρά με το νέο μισθολόγιο χωρίς τις κρατήσεις […]


ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

1 Ιανουαρίου 2012

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ!!!