ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

17 Δεκεμβρίου 2011

Η ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ Δ.Ε. Ν. ΑΧΑΪΑΣ ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ… ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ, ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … …