Οκτ 11 2017

Επιμορφωτικές Δραστηριότητες 2017-18

2017-18:

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΗΜΕΡΙΔΩΝ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

1η Επιμορφωτική Συνάντηση ΠΕ04 Σερίφου-Σίφνου – Τετάρτη 21-3-18, 11:00-14:00, Eργαστήριο ΦΕ Γυμν. ΛΤ Σίφνου

ΗΜΕΡΙΔΑ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ των ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2017-18 – ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΦΕ

 • εξΑ ΕΠΜΟΡΦΩΣΗ 2017-18: Δραστηριότητες που ανατέθηκαν στην εξΑ Επιμόρφωση «Διδακτική των ΦΕ – Διερευνητική Μάθηση 2017-18»:  Σχεδιασμός σεναρίων  διερευνητικής και συνεργατικής μάθησης των δειγματικών, Εναλλακτικές ιδέες μαθητών – διδακτική αξιοποίηση, Αναλογίες – διδακτική αξιοποίηση, Αξιοποίηση κλασικών πειραμάτων και ΤΠΕ στη διερευνητική μάθηση
 • ΜΙΚΡΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ – 11:30-13:30-– Μικροδειγματικές Διδασκαλίες 20′ παρουσιάσεις εργασιών επιμόρφωσης –  Σενάριο διερευνητικής μάθησης (ή σχέδιο ή εναλλακτική ιδέα ή αναλογία) συμμετεχόντων στην εξΑ επιμόρφωση 2017-18:
 • Παχούλης Σωκράτης ΠΕ04.05 – Εναλλακτική ιδέα στη Βιολογία – Γυμνασίου ΛΤ Σερίφου: 
 • Κατσουλάκης Θωμάς ΠΕ04.05 – Σενάριο Γεωγραφίας – Γυμνασίου ΛΤ Σίφνου
 • Λουκάκος Θοδωρής ΠΕ04.01 – Σενάριο στη Φυσική –  Γυμνασίου ΛΤ Σίφνου
 • Κοντογιώργος Γιώργος ΠΕ04.02 – Σενάριο στη Χημεία – Γυμνασίου ΛΤ και ΕΠΑΛ Σίφνου:
 • Αλευράς Γρηγόρης Πε04.01 – Σχέδιο μαθήματος ή Σενάριο στη Φυσική – ΕΠΑΛ Σίφνου: 
 • ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ της εξΑ επιμόρφωσης – 13:30-14:30 – Εργαλεία διερεύνησης αποτελεσματικότητας διερευνητικής μάθησης – Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04 – Ποσοτικά και Ποιοτικά ερευνητικά εργαλεία:  α) Διερεύνηση και σύγκριση επιλογής διδακτικού Σεναρίου (Διερευνητικό ή Καθηγητοκεντρικό) πριν και μετά την επιμόρφωση,   β) Αξιολόγηση Σεναρίων και Δειγματικών διδασκαλιών συναδέλφων,   γ) Αξιολόγηση με κλίμακες των παραδοτέων Σεναρίων – Σχεδίων μαθήματος που εκπονήθηκαν πριν και κυρίως κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης,   δ)  Ποιοτική έρευνα μέσω συνεντεύξεων για διδακτική αξιοποίηση διερευνητικής μάθησης (εμπόδια, θετικά στοιχεία, μαθησιακά αποτελέσματα) και αξιολόγηση αποτλεσματικότητας της επιμόρφωσης σε σχέση με τις προσδοκίες

1η Επιμορφωτική Συνάντηση ΠΕ04 Κέας – Δευτέρα 19-3-2018, ώρα 11:30-14:30, Eργαστήριο ΦΕ του Γυμν. ΛΤ Κέας

ΗΜΕΡΙΔΑ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ των ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2017-18 – ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΦΕ

 • εξΑ ΕΠΜΟΡΦΩΣΗ 2017-18: Δραστηριότητες που ανατέθηκαν στην εξΑ Επιμόρφωση «Διδακτική των ΦΕ – Διερευνητική Μάθηση 2017-18»:  Σχεδιασμός σεναρίων  διερευνητικής και συνεργατικής μάθησης των δειγματικών, Εναλλακτικές ιδέες μαθητών – διδακτική αξιοποίηση, Αναλογίες – διδακτική αξιοποίηση, Αξιοποίηση κλασικών πειραμάτων και ΤΠΕ στη διερευνητική μάθηση
 • ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 12:00-12:45  – Συνεργασία με την κα Λυμπέρη Ασπασία  ΠΕ04.02, σε μαθητές Γ’ Θετικού Προσ/μού του ΛΤ Κέας: Ρυθμιστικά Διαλύματα – Ρυθμιστική Ικανότητα,  Χημεία Γ Προσ.. Σενάριο Β’ επιπέδου διερευνητικής μάθησης με αξιοποίηση ΤΠΕ / Irydium Chemistry: vlab/download/vlab.2.1.0.int.zip,  Φύλλα Εργασίας: Σενάριο Κέα_ΡΔ-ΜαθητήΣενάριο Κέα-ΡΔ-Καθηγητή
 • ΜΙΚΡΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ 12:45-13:30 – Μικροδειγματικές Διδασκαλίες 20′ παρουσιάσεις εργασιών επιμόρφωσης και ανατροφοδότηση –  Σενάριο διερευνητικής μάθησης (ή σχέδιο ή εναλλακτική ιδέα ή αναλογία) συμμετεχόντων στην εξΑ επιμόρφωση 2017-18:  Μαντζανάς Περικλής – Σχέδιο μαθήματος  &  Λυμπέρη Ασπασία  – Σενάριο Χημείας Γυμνασίου
 • ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ της εξΑ επιμόρφωσης – 13:30-14:30 – Εργαλεία διερεύνησης αποτελεσματικότητας διερευνητικής μάθησης – Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04 – Ποσοτικά και Ποιοτικά ερευνητικά εργαλεία:  α) Διερεύνηση και σύγκριση επιλογής διδακτικού Σεναρίου (Διερευνητικό ή Καθηγητοκεντρικό) πριν και μετά την επιμόρφωση,   β) Αξιολόγηση Σεναρίων και Δειγματικών διδασκαλιών συναδέλφων,   γ) Αξιολόγηση με κλίμακες των παραδοτέων Σεναρίων – Σχεδίων μαθήματος που εκπονήθηκαν πριν και κυρίως κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης,   δ)  Ποιοτική έρευνα μέσω συνεντεύξεων για διδακτική αξιοποίηση διερευνητικής μάθησης (εμπόδια, θετικά στοιχεία, μαθησιακά αποτελέσματα) και αξιολόγηση αποτλεσματικότητας της επιμόρφωσης σε σχέση με τις προσδοκίες

3η Επιμορφωτική συνάντηση ΠΕ04 Σύρου, Τετάρτη 29-2-2018, 11:10-14:00 – Εργ. ΦΕ ΓΕΛ/ΕΚΦΕ Σύρου:

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ στην ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ των ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ σε διοργάνωση του ΕΚΦΕ Σύρου

 •  Ενημέρωση για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό EUSO 2018
 • Βράβευση των μαθητικών ομάδων του ΓΕΛ Σύρου που συμμετείχαν στον Τοπικό Πειραματικό Διαγωνισμό και στην προετοιμασία του ΕΚΦΕ Σύρου – EUSO 2018: watch?v=h0Y3x9UdiNU&t=233s
 • Εργαστηριακές δραστηριότητες Φυσικής &  Χημείας EUSO 2018 – Πανελλήνιος Διαγωνισμός. Βιωματική εκτέλεση – εξάσκηση στις ασκήσεις:   Φυσική:  Ζυγός Αδράνειας – Λειτουργία και εφαρμογές: – Βαθμονόμηση, υπολογισμός άγνωστης μάζας, εφαρμογές σε αστροναύτες στα διαστημόπλοια με συνθήκες μικροβαρύτητας  euso2018-panellinios-athina-themata-physics   Χημεία –   Πειραματικός προσδιορισμός Γραμμομοριακού Όγκου: –  Αντίδραση Μ 2+ + HCl,  Ακολουθώντας τα βήματα του GayLussac – προετοιμασία αντιδραστηρίων-συναρμολόγηση διάταξης, Συλλογή αερίου H2 – μετρήσεις, Συμπλοκομετρικός προσδιορισμός του ιόντος Μ 2+ με EDTA:  [EDTA]4- + M 2+ –> [EDTAM] 2- – Υπολογισμοί   euso2018-panellinios-athina-themata-chemistry
 • Συζήτηση για την εργαστηριακή διδασκαλία στις ΦΕ

2η Επιμορφωτική συνάντηση ΠΕ04 Σύρου, Τετάρτη 15-11-2017, 11:10-14:00 – Εργ. ΦΕ ΓΕΛ/ΕΚΦΕ Σύρου:

1ος Κύκλος ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ στη ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ των ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1η Επιμορφωτική συνάντηση ΠΕ04 Άνδρου, Πέμπτη 2-11-2017, 11:10-14:00 – Εργ. ΦΕ Γυμνασίου/ΕΚΦΕ Άνδρου: 

 • ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – 11:00-12:30: 
 • Ενημέρωση για τις Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων ΦΕ Γυμνασίου και Λυκείου  (ΓΕΛ & ΕΠΑΛ)  – Αρχικός προγραμματισμός ύλης μαθημάτων ΦΕ –  Σύνδεση Οδηγιών διδασκαλίας  με Ψηφιακά Μαθησιακά – Εφαρμογές ΤΠΕ από Φωτόδεντρο και προτεινόμενες εργαστηριακές ασκήσεις  (Σχ. Σύμβουλος ΠΕ04  και Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Άνδρου)
 • ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΑΡΧΕΙΟ 2016-17 – 12:30-13:00 –  Επιλογή θεμάτων εξετάσεων από Αρχείο Θεμάτων συναδέλφων ΠΕ04 Κυκλάδων  (Σχ. Σύμβουλος ΠΕ04).
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ τρίμηνης προαιρετικής ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ των ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  – 13:00-14:00:
 • Ενημέρωση για 1ο κύκλο δια ζώσης και εξΑ επιμόρφωσης στην: Διερευνητική Μάθηση – Σχεδιασμός Διδακτικών Σεναρίων – Διδακτικοί Στόχοι Σεναρίων/μαθημάτων – Εναλλακτικές Ιδέες Μαθητών, Αξιοποίηση ΤΠΕ & Πειραμάτων / Κλασικού εργαστηρίου, Διδακτική Αξιοποίηση Αναλογιών στις ΦΕ, Ολοκληρωμένη Δομή Σεναρίων (Σχ. Σύμβουλος ΠΕ04)
 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ από παλιό ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ Α Β Γ  ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΕΠΘ/ΙΕΠ2015:  http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/1763

1η Επιμορφωτική συνάντηση ΠΕ04 Μυκόνου, Τετάρτη 1-11-2017, 11:00-13:30 – Εργ. ΦΕ ΓΕΛ Μυκόνου: 

 • ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – 11:00-12:00: 
 • Ενημέρωση για τις Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων ΦΕ Γυμνασίου και Λυκείου  (ΓΕΛ & ΕΠΑΛ)  – Αρχικός προγραμματισμός ύλης μαθημάτων ΦΕ –  Σύνδεση Οδηγιών διδασκαλίας  με Ψηφιακά Μαθησιακά – Εφαρμογές ΤΠΕ από Φωτόδεντρο και προτεινόμενες εργαστηριακές ασκήσεις  (Σχ. Σύμβουλος ΠΕ04 )
 • ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΑΡΧΕΙΟ 2016-17 – 12:00-12:30 –  Επιλογή θεμάτων εξετάσεων από Αρχείο Θεμάτων συναδέλφων ΠΕ04 Κυκλάδων  (Σχ. Σύμβουλος ΠΕ04).
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ τρίμηνης προαιρετικής ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ των ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  – 12:30-13:30:
 • Ενημέρωση για 1ο κύκλο δια ζώσης και εξΑ επιμόρφωσης στην: Διερευνητική Μάθηση – Σχεδιασμός Διδακτικών Σεναρίων – Διδακτικοί Στόχοι Σεναρίων/μαθημάτων – Εναλλακτικές Ιδέες Μαθητών, Αξιοποίηση ΤΠΕ & Πειραμάτων / Κλασικού εργαστηρίου, Διδακτική Αξιοποίηση Αναλογιών στις ΦΕ, Ολοκληρωμένη Δομή Σεναρίων
 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ από παλιό ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ Α Β Γ  ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΕΠΘ/ΙΕΠ2015:  http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/1763

1η Επιμορφωτική συνάντηση ΠΕ04 Θήρας, Τετάρτη 25-10-2017, 11:00-14:00 – Εργ. ΦΕ ΓΕΛ/ΕΚΦΕ Θήρας: 

 • ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – 11:00-12:30: 
 • Ενημέρωση για τις Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων ΦΕ Γυμνασίου και Λυκείου  (ΓΕΛ & ΕΠΑΛ)  – Αρχικός προγραμματισμός ύλης μαθημάτων ΦΕ –  Σύνδεση Οδηγιών διδασκαλίας  με Ψηφιακά Μαθησιακά – Εφαρμογές ΤΠΕ από Φωτόδεντρο και προτεινόμενες εργαστηριακές ασκήσεις  (Σχ. Σύμβουλος ΠΕ04 )
 • ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΑΡΧΕΙΟ 2016-17 – 12:30-13:00 –  Επιλογή θεμάτων εξετάσεων από Αρχείο Θεμάτων συναδέλφων ΠΕ04 Κυκλάδων  (Σχ. Σύμβουλος ΠΕ04).
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ τρίμηνης προαιρετικής ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ των ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  – 13:00-14:00:
 • Ενημέρωση για 1ο κύκλο δια ζώσης και εξΑ επιμόρφωσης στην: Διερευνητική Μάθηση – Σχεδιασμός Διδακτικών Σεναρίων – Διδακτικοί Στόχοι Σεναρίων/μαθημάτων – Εναλλακτικές Ιδέες Μαθητών, Αξιοποίηση ΤΠΕ & Πειραμάτων / Κλασικού εργαστηρίου, Διδακτική Αξιοποίηση Αναλογιών στις ΦΕ, Ολοκληρωμένη Δομή Σεναρίων που περιλαμβάνουν όλα τα παραπάνω  – Διερευνητική και συνεργατική μάθηση μέσω των πρότυπων σεναρίων δειγματικών συναδέλφων 2012-17  (Σχ. Σύμβουλος ΠΕ04 )
 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ από παλιό ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ Α Β Γ  ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΕΠΘ/ΙΕΠ2015:  http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/1763

1η Επιμορφωτική συνάντηση ΠΕ04 Νάξου, Τετάρτη 18-10-2017, 11:00-14:00 – Εργ. ΦΕ ΓΕΛ/ΕΚΦΕ Νάξου: 

 • ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – 11:00-12:30: 
 • Ενημέρωση για τις Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων ΦΕ Γυμνασίου και Λυκείου  (ΓΕΛ & ΕΠΑΛ)  – Αρχικός προγραμματισμός ύλης μαθημάτων ΦΕ –  Σύνδεση Οδηγιών διδασκαλίας  με Ψηφιακά Μαθησιακά – Εφαρμογές ΤΠΕ από Φωτόδεντρο και προτεινόμενες εργαστηριακές ασκήσεις  (Σχ. Σύμβουλος ΠΕ04  & Υπ. ΕΚΦΕ Νάξου)
 • ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΑΡΧΕΙΟ 2016-17 – 12:30-13:00 –  Επιλογή θεμάτων εξετάσεων από Αρχείο Θεμάτων συναδέλφων ΠΕ04 Κυκλάδων  (Σχ. Σύμβουλος ΠΕ04).
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ τρίμηνης προαιρετικής ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ των ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  – 13:00-14:00:
 • Ενημέρωση για 1ο κύκλο δια ζώσης και εξΑ επιμόρφωσης στην: Διερευνητική Μάθηση – Σχεδιασμός Διδακτικών Σεναρίων – Διδακτικοί Στόχοι Σεναρίων/μαθημάτων – Εναλλακτικές Ιδέες Μαθητών, Αξιοποίηση ΤΠΕ & Πειραμάτων / Κλασικού εργαστηρίου, Διδακτική Αξιοποίηση Αναλογιών στις ΦΕ, Ολοκληρωμένη Δομή Σεναρίων που περιλαμβάνουν όλα τα παραπάνω  – Διερευνητική και συνεργατική μάθηση μέσω των πρότυπων σεναρίων δειγματικών συναδέλφων 2012-17  (Σχ. Σύμβουλος ΠΕ04 σε συναργασία με τον Υπ/νο ΕΚΦΕ Νάξου)
 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ από παλιό ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ Α Β Γ  ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΕΠΘ/ΙΕΠ2015:  http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/1763

1η Επιμορφωτική συνάντηση ΠΕ04 Πάρου, Τρίτη 17-10-2017, 11:00-14:00 – Εργ. ΦΕ ΓΕΛ Πάρου: 

 • ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – 11:00-12:30: 
 • Ενημέρωση για τις Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων ΦΕ Γυμνασίου και Λυκείου  (ΓΕΛ & ΕΠΑΛ)  – Αρχικός προγραμματισμός ύλης μαθημάτων ΦΕ –  Σύνδεση Οδηγιών διδασκαλίας  με Ψηφιακά Μαθησιακά – Εφαρμογές ΤΠΕ από Φωτόδεντρο και προτεινόμενες εργαστηριακές ασκήσεις  (Σχ. Σύμβουλος ΠΕ04 )
 • ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΑΡΧΕΙΟ 2016-17 – 12:30-13:00 –  Επιλογή θεμάτων εξετάσεων από Αρχείο Θεμάτων συναδέλφων ΠΕ04 Κυκλάδων  (Σχ. Σύμβουλος ΠΕ04).
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ τρίμηνης προαιρετικής ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ των ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  – 13:00-14:00:
 • Ενημέρωση για 1ο κύκλο δια ζώσης και εξΑ επιμόρφωσης στην: Διερευνητική Μάθηση – Σχεδιασμός Διδακτικών Σεναρίων – Διδακτικοί Στόχοι Σεναρίων/μαθημάτων – Εναλλακτικές Ιδέες Μαθητών, Αξιοποίηση ΤΠΕ & Πειραμάτων / Κλασικού εργαστηρίου, Διδακτική Αξιοποίηση Αναλογιών στις ΦΕ, Ολοκληρωμένη Δομή Σεναρίων που περιλαμβάνουν όλα τα παραπάνω  – Διερευνητική και συνεργατική μάθηση μέσω των πρότυπων σεναρίων δειγματικών συναδέλφων 2012-17 (Σχ. Σύμβουλος ΠΕ04)
 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ από παλιό ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ Α Β Γ  ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΕΠΘ/ΙΕΠ2015:  http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/1763
 • 1η επιμόρφωση δια ζώσης-Εναλλακτικές ιδέες των μαθητών στα μαθήματα ΦΕ – Διδακτική αξιοποίησή τους –   Σύγκριση  διδακτικού σεναρίου που λαμβάνει υπόψη τις αντιλήψεις των μαθητών και σεναρίου χωρίς τις εναλλακτικές ιδέες με αφόρμηση την Υδροστατική Πίεση– Παρουσίαση Praktikobiomatikes Ydrostatiki (ppt),  Praktikobiomatikes Ydrostatiki (pdf) (Σχ. Σύμβουλος)

1η Επιμορφωτική συνάντηση ΠΕ04 Σύρου, Τετάρτη 11-10-2017, 11:00-14:00 – Εργ. ΦΕ ΓΕΛ Σύρου: 

 • ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – 11:00-12:30: 
 • Ενημέρωση για τις Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων ΦΕ Γυμνασίου και Λυκείου  (ΓΕΛ & ΕΠΑΛ)  – Αρχικός προγραμματισμός ύλης μαθημάτων ΦΕ –  Σύνδεση Οδηγιών διδασκαλίας  με Ψηφιακά Μαθησιακά – Εφαρμογές ΤΠΕ από Φωτόδεντρο και προτεινόμενες εργαστηριακές ασκήσεις  (Σχ. Σύμβουλος ΠΕ04  & Υπ. ΕΚΦΕ Σύρου)
 • ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΑΡΧΕΙΟ 2016-17 – 12:30-13:00 –  Επιλογή θεμάτων εξετάσεων από Αρχείο Θεμάτων συναδέλφων ΠΕ04 Κυκλάδων  (Σχ. Σύμβουλος ΠΕ04 & Βαλλιάνου Β. ΥΣΕΦΕ 1ου Γυμνασίου Σύρου).
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ τρίμηνης προαιρετικής ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ των ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  – 13:00-14:00:
 • Ενημέρωση για 1ο κύκλο δια ζώσης και εξΑ επιμόρφωσης στην: Διερευνητική Μάθηση – Σχεδιασμός Διδακτικών Σεναρίων – Διδακτικοί Στόχοι Σεναρίων/μαθημάτων – Εναλλακτικές Ιδέες Μαθητών, Αξιοποίηση ΤΠΕ & Πειραμάτων / Κλασικού εργαστηρίου, Διδακτική Αξιοποίηση Αναλογιών στις ΦΕ, Ολοκληρωμένη Δομή Σεναρίων που περιλαμβάνουν όλα τα παραπάνω  – Διερευνητική και συνεργατική μάθηση μέσω των πρότυπων σεναρίων δειγματικών συναδέλφων 2012-17  (Σχ. Σύμβουλος ΠΕ04)
 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ από παλιό ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ Α Β Γ  ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΕΠΘ/ΙΕΠ2015:  http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/1763

8 Σχόλια

Οκτ 06 2017

Εξεταστέα Ύλη – Οδηγίες Διδασκαλίας 2017-18

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ημ. Α-Β-Γ και Εσπ. Α-Β-Γ-Δ (164292/Δ2/03-10-2017): 

A-Β΄ΓΕΛ :

Γ΄ΓΕΛ :  

Α-Β-Γ΄ΕΠΑΛ : 

 ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝ-ΓΕΛ & ΕΠΑΛ:  (από 25-8-2016)

8 Σχόλια

Σεπ 11 2017

Συλλογή Θεμάτων Εξετάσεων 2016-17

ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2016-17 –  Συναδέλφων ΠΕ04 Κυκλάδων

Συλλογή τελικών Διαγωνισμάτων Γυμνασίου-ΓΕΛ-ΕΠΑΛ Μαίου-Ιουνίου 2017: 

Αγαπητοί Συνάδελφοι ΠΕ04,

Το διδακτικό έτος 2016-2017 ολοκληρώθηκε με τις γραπτές εξετάσεις περιόδου Μαΐου-Ιουνίου και την τελική αξιολόγηση των μαθητών μας ενδοσχολικά με δικά σας θέματα. Στη συνέχεια του εγγράφου με αρ. πρωτ: 168/08-05-2017, με θέμα «Γραπτές εξετάσεις περιόδου Μαΐου – Ιουνίου 2017 στα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών», σας παρακαλώ για στατιστικούς και επιστημονικούς λόγους να μου αποστείλετε στο προσωπικό μου e-mail:  nroum@sch.gr  τα παρακάτω θέματα των ενδοσχολικών εξετάσεων. Τα θέματα να τα αποστείλετε αποκλειστικά σε word, ώστε να μπορώ να συνεχίσω τη συλλογή από τα θέματά σας και να τα επεξεργαστούμε μαζί στις επιμορφωτικές δραστηριότητες μας την επόμενη σχολική χρονιά, αφού θα αποκόψω τα στοιχεία των σχολείων σας και τα δικά σας. Συλλογή από τα θέματά σας θα αναρτηθεί ανώνυμα (χωρίς στοιχεία καθηγητών και σχολείου) την επόμενη σχολική χρονιά, στο blog του Σχολικού Συμβούλου και θα απευθύνετε σε εσάς (δείτε του 2012, του 2013-14 και του 2015-16 στο: http://blogs.sch.gr/nroum/αρχείο-θεμάτων-2/ ).

8 Σχόλια

Μαΐ 09 2017

Οδηγίες-έγγραφο για εξετάσεις μαθημάτων ΦΕ Μαΐου-Ιουνίου 2017

Αγαπητοί συνάδελφοι, εκπαιδευτικοί ΠΕ04 Κυκλάδων,

Το διδακτικό έτος 2016-2017 ολοκληρώνεται με τις γραπτές εξετάσεις περιόδου Μαΐου-Ιουνίου 2017 και την τελική αξιολόγηση των μαθητών.

Παρακαλώ να λάβετε υπόψη και να εφαρμόσετε τις διατάξεις περί της εξεταστέας ύλης και του τρόπου γραπτής εξέτασης των μαθητών, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω στο επισυναπτόμενο έγγραφο και να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στα μαθήματα της Φυσικής Α΄Γυμνασίου και Φυσικής Β΄ , Γ΄ Γυμνασίου και στα μαθήματα Φυσικών Επιστημών τόσο στο Γενικό Λύκειο, όσο και στο Επαγγελματικό Λύκειο, τα οποία εξετάζονται ενδοσχολικά.

Το έγγραφο σε μορφή word: ΕΓΓΡΑΦΟ-ΟΔΗΓΙΕΣ για ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ-2017-ΠΕ04-ΣX.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

8 Σχόλια

Οκτ 11 2016

Επιμορφωτικές Δραστηριότητες 2016-17

2016-17:

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Ημερίδα ΠΕ04 Θήρας-Θηρασιάς,    Τετάρτη 5-4-2017, 11:00-14:00 – Εργ. ΦΕ ΓΕΛ Θήρας

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ- ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

 • Εναλλακτικές ιδέες των μαθητών στα μαθήματα ΦΕ – Διδακτική αξιοποίησή τους –   Σύγκριση  διδακτικού σεναρίου που λαμβάνει υπόψη τις αντιλήψεις των μαθητών και σεναρίου χωρίς τις εναλλακτικές ιδέες με αφόρμηση την Υδροστατική Πίεση – δειγματική 2013-14 του κ. Γρινιεζάκη Στέλιου  – Παρουσίαση Praktikobiomatikes Ydrostatiki (ppt),  Praktikobiomatikes Ydrostatiki (pdf)
 • Παρουσίαση εργασιών – διδακτικών εφαρμογών/μικροδιδασκαλιών συναδέλφων ΠΕ04:
 • 1. Παρουσίαση μικροδιδασκαλίων διδακτικής αξιοποίησης εναλλακτικών ιδεών μαθητών:  – Δρ. Αργυρού Ελευθερία Υπ/νη ΕΚΦΕ Θήρας – Δρ. Μήλιος Νεκτάριος: Φυσικές και Χημικές συναντήσεις,   – M.Ed. Μπρες Αλέξης:  Ατμοσφαιρική Πίεση – βιντεοσκοπημένη διδασκαλία.
 • 2. Παρουσίαση μικροδιδασκαλιών/διδακτικών εφαρμογών – Ιδέες για Δημιουργικές εργασίες:   M.Sc. Λεοντιάδου Αθανασία: Bιοδημιουργώντας,   Δρ. Κουτσομπόγερας Παναγιώτης: Χημεία Σοκολάτας,   Λουκάς Λυγνός: Συμμετοχή με μαθητική ομάδα του ΓΕΛ Θήρας στο διαγωνισμό STEM –  CanSat ….
 • Δημιουργικές εργασίες στο Λύκειο – δημιουργούμε ή περνάμε σε ρουτίνα – Ιδέες για Δημιουργικές με αξιοποίηση πειραμάτων – ΤΠΕ – Μελέτη Οριζόντιας Βολής – Φυσική Β’ Προσ. – Προτάσεις Θεμάτων ΔΕ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΟΥ – Δειγματική διδασκαλίασε 25 μαθητές Χημεία Γ’  Γυμνασίου Πάρου – Τρίτη 4-4-2017, 9:45-10:30

 • Συνεργασία με τον κ. Κεφάλα Φραγκίσκο ΠΕ04.02 σε Διδακτικό Σενάριο Διερευνητικής Μάθησης – Άτομα και Μόρια Χημικών στοιχείων  – Γραφή χημικών αντιδράσεων  – Αξιοποίηση κλασικού εργαστηρίου με χρήση ομοιομάτων μορίων και  διδακτική αξιοποίηση ΤΠΕ – Phet με χρήση ταμπλετών σε ομάδες μαθητών

Ημερίδα ΠΕ04 Νάξου,    Τετάρτη 28-3-2017, 11:00-14:00 Εργ. ΦΕ ΓΕΛ-ΕΚΦΕ Νάξου

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ – Μαθησιακά σενάρια – Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04

 • Επιμόρφωση για την διδακτική αξιοποίηση των εναλλακτικών ιδεών – πρακτικο-βιωματικών αντιλήψεων των μαθητών: Πρότυπο  Μαθησιακό Σενάριο που λαμβάνει ή δεν λαμβάνει υπόψη τις αντιλήψεις των μαθητών για την Υδροστατική Πίεση – Σενάριο Φυσικής Β’ Γυμνασίου  Παρουσίαση Praktikobiomatikes Ydrostatiki (ppt), Praktikobiomatikes Ydrostatiki (pdf) 
 • Αρχές σχεδιασμού σεναρίου διερευνητικής μάθησης από καθηγητές που λαμβάνει υπόψη τις εναλλακτικές αντιλήψεις των μαθητών

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ – Συνεργασία με τον Υπ/νο ΕΚΦΕ Νάξου

 • Προτάσεις για θέματα Δημιουργικών Εργασιών ΦΕ Λυκείου – Ιδέες καθηγητών Λυκείων Νάξου
 • Εργαστηριακή διδασκαλία μαθημάτων ΦΕ σε συνεργασία με το ΕΚΦΕ Νάξου
 • Προτάσεις Πειραμάτων για Δημιουργικές εργασίες στο ΛύκειοΦυσική: Τριβή Ολίσθησης – Ελεύθερη Πτώση – Οριζόντια Βολή – Δυναμικό στατικών ηλεκτρικών πεδίων –  Χημεία: Παρασκευή σαπουνιού – Μοριακά Μοντέλα Ισομέρειας στην Οργανική Χημεία – Ποιοτική ανίχνευση / αντιδράσεις απλής και διπλής αντικατάστασης – Φυσικές/Χημικές Ιδιότητες Αλκαλίων…    Προτάσεις Θεμάτων ΔΕ 

2η ΗΜΕΡΙΔΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΜΗΛΟΥ – καθηγητές ΠΕ04 σχολικών μονάδων ΔΕ Μήλου – Κιμώλου – Σίφνου – Σερίφου – Κύθνου  αρμοδιότητας ΕΚΦΕ ΜΗΛΟΥ –   Τρίτη 21-3-2017 – Εργαστήριο ΦΕ του ΓΕΛ Μήλου

Διοργάνωση Σχ. Συμβούλου Ν. Κυκλάδων-Δρ. Ρούμελη Νικολάου και του Υπεύθυνου ΕΚΦΕ Μήλου – M.Ed. Τρίμη Αντωνίου:

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΦΕ

Πρωινό πρόγραμμα 11:00-14:00 – Μαθησιακά Σενάρια

 1. Εναλλακτικές ιδέες των μαθητών στα μαθήματα ΦΕ – Διδακτική αξιοποίηση. Πρότυπο σενάριο Υδροστατικής Πίεσης – Φυσική Β Γυμνασίου (Σχολικός Σύμβουλος)
 2. Δειγματική διδασκαλία Σχολικού Συμβούλου σε μαθητές Γ’ ΓΕλ Μήλου: Ρυθμιστικά Διαλύματα – Χημεία Γ’ Προσ. με  αξιοποίηση Irydium Chemistry/Vlab  – Διερευνητικό Σενάριο αξιοποίησης ΤΠΕ – Β’ επιπέδουΦΕ-ΡΥΘΜ ΔΙΑΛ-ΚΑΘΗΓΗΤΗ , ΦΕ-ΡΥΘΜ-ΔΙΑΛ-ΜΑΘΗΤΗ , ΣΕΝΑΡΙΟ-ΤΠΕ-ΙΟΝΤΙΚΗ-ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ,
 3. Μελέτη σεναρίων διδασκαλίας διερευνητικής μάθησης – Παρουσίαση μικροδιδασκαλιών/διδακτικών εφαρμογών συναδέλφων ΠΕ04 – Ιδέες για Δημιουργικές εργασίες στο Λύκειο.    Προτάσεις Θεμάτων ΔΕ

Απογευματινό πρόγραμμα 17:30-20:00 – Εργαστηριακή Διδασκαλία

 1. «Επιμόρφωση στην Πειραματική διδασκαλία των ΦΕ μέσω Σεναρίων Διερευνητικής μάθησης σε  συνεργασία με το ΕΚΦΕ Μήλου – Παρουσίαση Υπεύθυνου  ΕΚΦΕ Μήλου:
 2. – Φυσική:  Μελέτη δυναμικού ηλεκτροστατικού πεδίο σημειακών φορτίων και αγωγού  – Β’ Λυκείου Στάσιμα ηχητικά κύματα-Μέτρηση ταχύτητας ήχου με  Σωλήνα Kundt – Γ’ Λυκείου Προσ.
 3. –  Χημεία:  Οξειδοαναγωγική ογκομέτρηση
 4. Παρουσίαση εργασιών – διδακτικών εφαρμογών/μικροδιδασκαλιών συναδέλφων ΠΕ04

2η Επιμόρφωση ΠΕ04 Άνδρου, Πέμπτη 16-3-2017, 11:00-14:00 – Εργ. ΦΕ Γυμνασίου-ΕΚΦΕ Άνδρου

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ:

11:00-11:40 – Προτάσεις για θέματα Δημιουργικών Εργασιών Λυκείων  για καθηγητές ΠΕ04 – Προτάσεις Θεμάτων ΔΕ

11:40-13:00 – Σενάρια διδασκαλίας με αξιοποίηση ΤΠΕ – Επιμόρφωση για διδακτική αξιοποίηση του περιβάλλοντος εικονικού εργαστηρίου Χημείας:  Irydium  Chemistry

Δειγματική Διδασκαλία του Σχολικού Συμβούλου και της κας Μακρή Β.-Χημικού ΓΕΛ Άνδρου σε μαθητές στη Χημεία Γ’ Προσανατολισμού σε σενάριο Β επιπέδου διερευνητικής μάθησης με αξιοποίηση ΤΠΕ/Irydium Chemistry στα Ρυθμιστικά  ΔιαλύματαΦΕ-ΡΥΘΜ ΔΙΑΛ-ΚΑΘΗΓΗΤΗ , ΦΕ-ΡΥΘΜ-ΔΙΑΛ-ΜΑΘΗΤΗ , ΣΕΝΑΡΙΟ-ΤΠΕ-ΙΟΝΤΙΚΗ-ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ,

Ποιοτική αξιολόγηση σεναρίων διδασκαλίας διερευνητικής και συνεργατικής μάθησης

13:00-14:00 Εργαστηριακή διδασκαλία μαθημάτων ΦΕ σε συνεργασία με τον Υπ/νο ΕΚΦΕ Άνδρου Πιάγκο Λ.- Πειράματα Φυσικής- Χημείας EUSO 2017  euso2017-panellinios-themata και προτάσεις πειραμάτων για Δημιουργικές εργασίες

2η Επιμόρφωση ΠΕ04 Μυκόνου, Τετάρτη 15-3-2017, 11:00-13:15 – Εργ. ΦΕ ΓΕΛ Μυκόνου

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ:

11:00-12:00 – Προτάσεις για θέματα Δημιουργικών Εργασιών Λυκείων  για καθηγητές ΠΕ04 – Προτάσεις Θεμάτων ΔΕ

12:00-13:15 – Σενάρια διδασκαλίας με αξιοποίηση ΤΠΕ – Επιμόρφωση για διδακτική αξιοποίηση του περιβάλλοντος εικονικού εργαστηρίου Χημείας:  Irydium  ChemistryΔειγματική Διδασκαλία του Σχολικού Συμβούλου στη Χημεία Γ’ Προσανατολισμού σε σενάριο Β επιπέδου διερευνητικής μάθησης με αξιοποίηση ΤΠΕ/Irydium Chemistry στα Ρυθμιστικά  ΔιαλύματαΦΕ-ΡΥΘΜ ΔΙΑΛ-ΚΑΘΗΓΗΤΗ , ΦΕ-ΡΥΘΜ-ΔΙΑΛ-ΜΑΘΗΤΗ , ΣΕΝΑΡΙΟ-ΤΠΕ-ΙΟΝΤΙΚΗ-ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ, Ποιοτική αξιολόγηση σεναρίων διδασκαλίας διερευνητικής και συνεργατικής μάθησης

3η Επιμόρφωση ΠΕ04 Σύρου, Τετάρτη 8-2-2017, 11:00-14:00 – Εργ. ΦΕ ΓΕΛ-ΕΚΦΕ Σύρου

 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ – EUSO 2017 – σε συνεργασία με την Υπ/νη ΕΚΦΕ Σύρου – 1. Πειράματα ΦΥΣΙΚΗΣ – ΧΗΜΕΙΑΣ του πανελλήνιου διαγωνισμού Νότιας Ελλάδας της ΠΑΝΕΚΦΕ για το EUSO – Θέματα: euso2017-panellinios-themata –
 • ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ για το EUSO 2017 – 2. Κοπή πίτας των συναδέλφων ΠΕ04 των  σχολικών μονάδων ΔΕ Σύρου και της ΔΔΕ – 3. Βράβευση των μαθητικών ομάδων του ΓΕΛ Σύρου για συμμετοχή τους στον τοπικό Πειραματικό Διαγωνισμό EUSO 2017 –  Βίντεο Διαγωνισμού ΕΚΦΕ Σύρου 17-12-2016

2η Επιμόρφωση ΠΕ04 Σύρου, Τετάρτη 21-12-2016, 11:00-14:00 – Εργ. ΦΕ ΓΕΛ-ΕΚΦΕ Σύρου

 • ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ και ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ – 11:00-12:00:– Επιμόρφωση: Εισαγωγή στις Εναλλακτικές ιδέες – Πρακτικο-βιωματικές αντιλήψεις μαθητών –    Τα λαμβάνουμε υπόψη κατά τη δημιουργία διδακτικών σεναρίων και κατά τη διδασκαλία μας? Παραδείγματα εναλλακτικών ιδεών – βιωματικών αντιλήψεων μαθητών στην Φυσική και Χημεία          – Σύγκριση  διδακτικού σεναρίου που λαμβάνει υπόψη τις αντιλήψεις των μαθητών και σεναρίου χωρίς τις εναλλακτικές ιδέες με αφόρμηση την Υδροστατική Πίεση – δειγματική 2013-14 του κ. Γρινιεζάκη Στέλιου  (Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04) – Παρουσίαση Praktikobiomatikes Ydrostatiki (ppt), Praktikobiomatikes Ydrostatiki (pdf) 
 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Euso17-ΕΚΦΕ Σύρου- 12:15-14:00: Θέματα τοπικού διαγωνισμού ΕΚΦΕ Σύρου – Euso 2017– Χημεία – Ταυτοποίηση 7 λευκών στερεών – προσδιορισμός νερού στο ένυδρο Na2CO3xH2  (κα Βαλλιάνου Β. και κ. Πρίντεζης Γ. – ΥΣΕΦΕ 1ου Γυμνασίου και ΓΕΛ Σύρου).   Ekfe Syrou_Chemistry_EUSO2017 – Φυσική- Εξάρτηση R από τη θερμοκρασία – Αντιστάτης λαμπτήρα βολφραμίου      (κ. Ζορμπάς Θ. –  Συνεργάτης ΕΚΦΕ Σύρου και Ρούμελης Ν.) Ekfe Syrou_Physics_EUSO2017–  Βιολογία – Προσαρμοστικότητα φυτικών οργανισμών – γεράνι και ελιά (κα  Κωνσταντινίδου Π. – Υπ/νη ΕΚΦΕ Σύρου) – Ekfe Syrou_Biology_EUSO2017

1η Επιμόρφωση ΠΕ04 Σίφνου, Τρίτη 13-12-2016, 11:00-14:00 – Εργ. ΦΕ ΓυμνασίουΛΤ Σίφνου

 • ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ  11-11:45 – Δειγματική Διδασκαλία σε μαθητές Γ’ Προσ.  – ΑΑΤ Φυσική Γ’ Λυκείου σε σενάρια διερευνητικής μάθησης με αξιοποίηση MBL-Vernier του Σχ. Συμβούλου ΠΕ04 και του καθηγητή ΠΕ04.01 Λουκάκου Θεόδωρου   Οδηγίες Καθηγητή – ΑΑΤ – MBL-Vernier  και Φύλλο Εργασίας – ΑΑΤ
 • ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – 12:00-13:00: – Ενημέρωση για τις αλλαγές στο Γυμνάσιο – μαθήματα ΦΕ – Ενημέρωση για νέες Οδηγίες διδασκαλίας για τον Εξορθολογισμό της ύλης μαθημάτων 2016-17 ΦΕ Γυμνασίου και Λυκείου – Αρχικός προγραμματισμός ύλης μαθημάτων ΦΕ
  – Επιλογή θεμάτων εξετάσεων από Αρχείο-Συλλογή Θεμάτων 2015-16 συναδέλφων ΠΕ04 Κυκλάδων http://blogs.sch.gr/nroum/

 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ – 13:00-14:00 Διερευνητικές εργαστηριακές ασκήσεις που προτείνονται στις νέες Οδηγίες διδασκαλίας:
  – Χημεία Α’ ΓΕΛ – «Πορτοκαλάδα – Χημεία Α’ Λυκείου» Χημεία Α ΓΕΛ-«Πορτοκαλάδα»
  – Σενάρια διδασκαλίας διερευνητικής και συνεργατικής μάθησης των δειγματικών διδασκαλιών 2015-16

1η Επιμόρφωση ΠΕ04 Κύθνου, Δευτέρα 12-12-2016, 11:00-14:00 – Εργ. ΦΕ Γυμν. Κύθνου

 • ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – 11:00-13:00 – Ενημέρωση για τις αλλαγές στο Γυμνάσιο για τα μαθήματα ΦΕ – Ενημέρωση για νέες Οδηγίες διδασκαλίας για τον Εξορθολογισμό της ύλης μαθημάτων 2016-17  ΦΕ Γυμνασίου και Λυκείου – Αρχικός προγραμματισμός ύλης μαθημάτων ΦΕ
  – Επιλογή θεμάτων εξετάσεων από Αρχείο-Συλλογή Θεμάτων 2015-16 συναδέλφων ΠΕ04 Κυκλάδων http://blogs.sch.gr/nroum/

 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ – 13:00-14:00 Διερευνητικές εργαστηριακές ασκήσεις που προτείνονται στις νέες Οδηγίες διδασκαλίας:
  – Χημεία Α’ ΓΕΛ – «Πορτοκαλάδα – Χημεία Α’ Λυκείου» Χημεία Α ΓΕΛ-«Πορτοκαλάδα»
  – Φυσική Α’ Γυμνασίου – Πυκνότητα από τον νέο Εργαστηριακό Οδηγό Β’ Γυμνασίου  Εργ. Οδηγός Φυσική Β Γυμν. (Φωτόδεντρο)
  – Σενάρια διδασκαλίας διερευνητικής και συνεργατικής μάθησης των δειγματικών διδασκαλιών 2015-16

1η Επιμόρφωση ΠΕ04 Άνδρου, Πέμπτη 10-11-2016, 11:00-14:00 – Εργ. ΦΕ Γυμνασίου / ΕΚΦΕ Άνδρου

 • ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – 11:00-13:00: Ενημέρωση για τις αλλαγές στο Γυμνάσιο – μαθήματα ΦΕ – Ενημέρωση για νέες Οδηγίες διδασκαλίας για τον Εξορθολογισμό της ύλης μαθημάτων 2016-17 ΦΕ Γυμνασίου και Λυκείου – Αρχικός προγραμματισμός ύλης μαθημάτων ΦΕ
  – Επιλογή θεμάτων εξετάσεων από Αρχείο-Συλλογή Θεμάτων 2015-16 συναδέλφων ΠΕ04 Κυκλάδων http://blogs.sch.gr/nroum/

 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ – 13:00-14:00 Διερευνητικές εργαστηριακές ασκήσεις που προτείνονται στις νέες Οδηγίες διδασκαλίας σε συνεργασία με τον Υπ/νο ΕΚΦΕ Άνδρου
  – Χημεία Α’ ΓΕΛ – «Πορτοκαλάδα – Χημεία Α’ Λυκείου» Χημεία Α ΓΕΛ-«Πορτοκαλάδα»
  – Φυσική Α’ Γυμνασίου – Πυκνότητα από τον νέο Εργαστηριακό Οδηγό Β’ Γυμνασίου  Εργ. Οδηγός Φυσική Β Γυμν. (Φωτόδεντρο)
  – Σενάρια διδασκαλίας διερευνητικής και συνεργατικής μάθησης των δειγματικών μικροδιδιδασκαλιών της διημερίδα Θήρας του σχ έτους 2015-16

1η Επιμόρφωση ΠΕ04 Τήνου, Τετάρτη 9-11-2016, 11:00-14:00 – Εργ. ΦΕ ΓΕΛ Τήνου

 • ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – 11:00-13:00: – Ενημέρωση για τις αλλαγές στο Γυμνάσιο – μαθήματα ΦΕ – Ενημέρωση για νέες Οδηγίες διδασκαλίας για τον Εξορθολογισμό της ύλης μαθημάτων 2016-17 ΦΕ Γυμνασίου και Λυκείου – Αρχικός προγραμματισμός ύλης μαθημάτων ΦΕ
  – Επιλογή θεμάτων εξετάσεων από Αρχείο-Συλλογή Θεμάτων 2015-16 συναδέλφων ΠΕ04 Κυκλάδων http://blogs.sch.gr/nroum/

 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ – 13:00-14:00 – Διερευνητικές εργαστηριακές ασκήσεις που προτείνονται στις νέες Οδηγίες διδασκαλίας:
  – Χημεία Α’ ΓΕΛ – «Πορτοκαλάδα – Χημεία Α’ Λυκείου» Χημεία Α ΓΕΛ-«Πορτοκαλάδα»
  – Φυσική Α’ Γυμνασίου – Πυκνότητα από τον νέο Εργαστηριακό Οδηγό Β’ Γυμνασίου  Εργ. Οδηγός Φυσική Β Γυμν. (Φωτόδεντρο)
  – Σενάρια διδασκαλίας διερευνητικής και συνεργατικής μάθησης των δειγματικών μικροδιδιδασκαλιών της διημερίδα Θήρας του σχ έτους 2015-16

1η Επιμόρφωση ΠΕ04 Θήρας-Θηρασιάς, Τετάρτη 26-10-2016, 11:00-14:00 – Εργ. ΦΕ ΓΕΛ / ΕΚΦΕ Θήρας

 • ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – 11:00-13:00: – Ενημέρωση για τις αλλαγές στο Γυμνάσιο – μαθήματα ΦΕ – Ενημέρωση για νέες Οδηγίες διδασκαλίας για τον Εξορθολογισμό της ύλης μαθημάτων 2016-17 ΦΕ Γυμνασίου και Λυκείου – Αρχικός προγραμματισμός ύλης μαθημάτων ΦΕ
  – Επιλογή θεμάτων εξετάσεων από Αρχείο-Συλλογή Θεμάτων 2015-16 συναδέλφων ΠΕ04 Κυκλάδων http://blogs.sch.gr/nroum/      (Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04 Κυκλάδων)

 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ – 13:00-14:00 – Διερευνητικές εργαστηριακές ασκήσεις που προτείνονται στις νέες Οδηγίες διδασκαλίας:
  – Φυσική Α’ Γυμνασίου – Πυκνότητα από το νέο Εργαστηριακό Οδηγό Β’ Γυμνασίου Εργ. Οδηγός Φυσική Β Γυμν. (Φωτόδεντρο)
  – Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα – Φωτόδεντρο – Επιλογή από δραστηριότητες ΤΠΕ – προσομοιώσεις        συνυφασμένες με τις νέες Οδηγίες Διδασκαλίας 2016-17  (Σχολικός Σύμβουλος σε συνεργασία με την Υπ.ΕΚΦΕ Θήρας)

1η Επιμόρφωση ΠΕ04 Πάρου-Αντιπάρου, Δευτέρα 24-10-2016, 11:00-14:00 – Εργ. ΦΕ ΓΕΛ Πάρου

 • ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – 11:00-13:00: – Ενημέρωση για τις αλλαγές στο Γυμνάσιο – μαθήματα ΦΕ – Ενημέρωση για νέες Οδηγίες διδασκαλίας για τον Εξορθολογισμό της ύλης μαθημάτων 2016-17 ΦΕ Γυμνασίου και Λυκείου – Αρχικός προγραμματισμός ύλης μαθημάτων ΦΕ
  – Επιλογή θεμάτων εξετάσεων από Αρχείο-Συλλογή Θεμάτων 2015-16 συναδέλφων ΠΕ04 Κυκλάδων http://blogs.sch.gr/nroum/

 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ – 13:00-14:00 Διερευνητικές εργαστηριακές ασκήσεις που προτείνονται στις νέες Οδηγίες διδασκαλίας:
  – Χημεία Α’ ΓΕΛ – «Πορτοκαλάδα – Χημεία Α’ Λυκείου» Χημεία Α ΓΕΛ-«Πορτοκαλάδα»
  – Φυσική Α’ Γυμνασίου – Πυκνότητα από τον νέο Εργαστηριακό Οδηγό Β’ Γυμνασίου  Εργ. Οδηγός Φυσική Β Γυμν. (Φωτόδεντρο)
  – Σενάρια διδασκαλίας διερευνητικής και συνεργατικής μάθησης των δειγματικών διδασκαλιών της του σχ έτους 2015-16

1η Επιμόρφωση ΠΕ04 Μήλου-Κιμώλου, Τετάρτη 19-10-2016, 11:00-14:00 – Εργ.ΦΕ ΓΕΛ/ΕΚΦΕ Μήλου

 • ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – 11:00-14:00.
 • 1. Ενημέρωση για νέες Οδηγίες Διδασκαλίας 2016-17 – Εξορθολογισμός ύλης μαθημάτων ΦΕ Γυμνασίου & Λυκείου (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) – Ενημέρωση για τις αλλαγές στο Γυμνάσιο
  2. Επιμόρφωση για Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα από τις υπερσυνδέσεις του Φωτόδεντρου – ψηφιακά Μαθησιακά Φυσικής – Γεωγραφίας – Βιολογίας – Χημείας βάσει των Οδηγιών Διδασκαλίας, σε συνεργασία με το ΕΚΦΕ Μήλου
  3. Επιλογή θεμάτων εξετάσεων από Αρχείο Θεμάτων 2015-16 συναδέλφων ΠΕ04 Κυκλάδων σε συνεργασία με το ΕΚΦΕ Μήλου  – http://blogs.sch.gr/nroum/2016/09/01/

        Τετάρτη 19-10-2016, και ώρα 17:30-20:30, Προαιρετική επιμόρφωση  Σχολικός Σύμβουλος σε συνεργασία με Υπ. ΕΚΦΕ Μήλου κ. Τρίμη Αντώνιο ΠΕ04.01 M.Ed.

1η Επιμορφωτική συνάντηση ΠΕ04 Σύρου, Τετάρτη 12-10-2016, 11:00-14:00 – Εργ. ΦΕ ΓΕΛ Σύρου: 

 • ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – 11:00-12:30:  (Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04 )
 • Ενημέρωση – Ενημέρωση για νέες Οδηγίες διδασκαλίας για τον Εξορθολογισμό της ύλης μαθημάτων ΦΕ Γυμνασίου και Λυκείου  – Αρχικός προγραμματισμός ύλης μαθημάτων ΦΕ
 • Επιμόρφωση για Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα – Φωτόδεντρο και διερευνητικές εργαστηριακές ασκήσεις που προτείνονται στις Οδηγίες διδασκαλίας – Εργαστηριακές ασκήσεις και εφαρμογές ΤΠΕ  Γυμνασίων – Λυκείων-
 • ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΑΡΧΕΙΟ 2015-16 και ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ και ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  – 13:00-14:00:
 • Επιλογή θεμάτων εξετάσεων από Αρχείο Θεμάτων συναδέλφων ΠΕ04 Κυκλάδων –  (Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04 σε συνεργασία με την κα Βαλλιάνου Β. ΥΣΕΦΕ 1ου Γυμνασίου Σύρου). – http://blogs.sch.gr/nroum/2016/09/01/
 • Διερευνητική και συνεργατική μάθηση μέσω των σεναρίων των δειγματικών μικροδιδιδασκαλιών της Διημερίδα Θήρας του σχ έτους 2015-16 (Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04)

  1η Επιμορφωτική συνάντηση ΠΕ04 Μυκόνου, Πέμπτη 29-9-2016, 11:10-13:45 – Εργαστήριο ΦΕ ΓΕΛ Μυκόνου: 

 •  ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – 11:00-12:30:
 • Ενημέρωση – Ενημέρωση για νέες Οδηγίες διδασκαλίας για τον Εξορθολογισμό της ύλης μαθημάτων ΦΕ Γυμνασίου και Λυκείου  – Αρχικός προγραμματισμός ύλης μαθημάτων ΦΕ
 • Εργαστηριακές ασκήσεις και εφαρμογές ΤΠΕ  Γυμνασίων – Λυκείων
 • Επιλογή θεμάτων εξετάσεων από Αρχείο Θεμάτων συναδέλφων ΠΕ04 Κυκλάδω
 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ και ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ/ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ – 12:30-13:45
 • Μελέτη σεναρίων διδασκαλίας διερευνητικής και συνεργατικής μάθησης μέσω των σεναρίων των δειγματικών μικροδιδιδασκαλιών της διημερίδα Θήρας του σχ έτους 2015-16
 • Επιμόρφωση για Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα – Φωτόδεντρο και στις Διερευνητικές εργαστηριακές ασκήσεις που προτείνονται στις Οδηγίες διδασκαλίας.

1η Επιμορφωτική συνάντηση ΠΕ04 Νάξου, Τετάρτη 28-9-2016, 11:00-14:00 – Εργαστήριο ΦΕ ΓΕΛ-ΕΚΦΕ Νάξου-  Επιμόρφωση καθηγητών ΦΕ  (Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04 σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο  ΕΚΦΕ Νάξου κ. Βαθρακοκοίλη Ν.) :

 •  ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – 11:00-12:30
 • Ενημέρωση – Ενημέρωση για νέες Οδηγίες διδασκαλίας για τον Εξορθολογισμό της ύλης μαθημάτων ΦΕ Γυμνασίου και Λυκείου  – Αρχικός προγραμματισμός ύλης μαθημάτων ΦΕ
 • Εργαστηριακές ασκήσεις και εφαρμογές ΤΠΕ  Γυμνασίων – Λυκείων
 • Επιλογή θεμάτων εξετάσεων από Αρχείο Θεμάτων συναδέλφων ΠΕ04 Κυκλάδων
 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ και ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ/ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ – 12:30-14:00
 •  Μελέτη σεναρίων διδασκαλίας διερευνητικής και συνεργατικής μάθησης μέσω των σεναρίων των δειγματικών μικροδιδιδασκαλιών της διημερίδα Θήρας του σχ έτους 2015-16
 • Επιμόρφωση για Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα – Φωτόδεντρο και διερευνητικές εργαστηριακές ασκήσεις που προτείνονται στις Οδηγίες διδασκαλίας


 

 

8 Σχόλια

Σεπ 12 2016

Εξεταστέα Ύλη–ΑΠΣ, Οδηγίες Διδασκαλίας, Αναθέσεις 2016-17

Παρουσιάσεις από την ενημέρωση για τις Οδηγίες Διδασκαλίας 2016-17 του ΙΕΠ, στο ΥπΠΕΘ 21-9-2016 σε zip :  Παρουσιάσεις_Φυσ_Χημ_Βιο_Γεω_Γυμ & ΓΕΛ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ημ. Α-Β-Γ και Εσπ. Α-Β-Γ-Δ (15022/Δ2/15-09-2016): 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΒΙΟΛ-ΓΕΩΓΡ-ΦΥΣ-ΧΗΜ 2016-17        και         Εργ. Οδηγός Φυσική Β Γυμν. ισχύει από 15-16 (Φωτόδεντρο)

ΓΕΛ:  (από  15-09-2016)

A-Β΄ΓΕΛ : ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ_ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Βιολ-Φυσ-Χημ-ΔιαχΦυσΠόρ 2016_17    (150658/Δ2/15-09-2016)

Γ΄ΓΕΛ : ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2016-17                                         (ΦΕΚ 2894 τ΄Β 12-9-2016–ΥπΠΕΘ αρ πρωτ. 141966/Δ2/12-9-2016)

ΕΠΑΛ:  (νέο 10-10-2016)

Α-Β-Γ΄ΕΠΑΛ : ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΦΕ ΕΠΑΛ _ ΓΕΝ ΠΑΙΔ 2016-17   (νέο Φ3/166723/Δ4/10-10-2016)

 ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝ-ΓΕΛ & ΕΠΑΛ:  (από 25-8-2016)

Τροπ/ση ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΓΥΜΝ-ΓΕΛ2016-17  (ΥΑ 136680/Δ2/25-8-16)

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΓΥΜΝ-ΓΕΛ2016-17  (ΦΕΚ Β 1670 & ΥΑ 94588/Δ2/10-6-16)

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΠΑΛ2016-17   (ΦΕΚ Β 2605 & ΥΑ 133977/Δ2/23-8-16)

8 Σχόλια

Σεπ 01 2016

Συλλογή Θεμάτων Εξετάσεων 2015-16

ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2015-16 –  Συναδέλφων ΠΕ04 Κυκλάδων

Συλλογή τελικών Διαγωνισμάτων Γυμνασίου-ΓΕΛ Ιουνίου 2016: 

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥFysiki_A_Gymn2016Biologia_A_Gymn2016Geogr_A_Gymn2016 

Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: Fysiki_B_Gymn2016, Ximeia_B_Gymn2016, Bioligia_B_Gymn2016, Geogr_B_Gymn2016   

Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: Fysiki_G_Gymn2016, Ximeia_G_Gymn2016, Biologia_G_Gymn2016,  

ΓΕΛ:    Χimeia Γ ΓΕΛ Προσ Ximeia A ΓΕΛ 2016,

Το διδακτικό έτος 2015-2016 ολοκληρώθηκε με τις γραπτές εξετάσεις περιόδου Μαΐου-Ιουνίου και την τελική αξιολόγηση των μαθητών μας ενδοσχολικά με δικά σας θέματα. Στη συνέχεια του εγγράφου με αρ. πρωτ: 245/10-05-2016, με θέμα «Γραπτές εξετάσεις περιόδου Μαΐου – Ιουνίου 2016 στα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών», σας παρακαλώ για στατιστικούς και επιστημονικούς λόγους να μου αποστείλετε στο προσωπικό μου e-mail:  nroum@sch.gr  τα παρακάτω θέματα των ενδοσχολικών εξετάσεων. Τα θέματα να τα αποστείλετε αποκλειστικά σε word, ώστε να μπορώ να συνεχίσω τη συλλογή από τα θέματά σας και να τα επεξεργαστούμε μαζί στις επιμορφωτικές δραστηριότητες μας την επόμενη σχολική χρονιά, αφού θα αποκόψω τα στοιχεία των σχολείων σας και τα δικά σας. Συλλογή από τα θέματά σας θα αναρτηθεί ανώνυμα (χωρίς στοιχεία καθηγητών και σχολείου) την επόμενη σχολική χρονιά, στο blog του Σχολικού Συμβούλου και θα απευθύνετε σε εσάς (δέστε του 2012 και του 2013-14 Διαγωνίσματα τριμήνων/τετραμήνων  στο: http://blogs.sch.gr/nroum ). Τα θέματα που ζητάω είναι: ΓΥΜΝΑΣΙΑ:   Α΄ Γυμνασίου:  Φυσική, Γεωγραφία   Β΄ Γυμνασίου:  Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γ΄ Γυμνασίου:  Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωγραφία,  ΓΕΛ :  Γ΄ ΓΕΛ:  Φυσική, Χημεία, Βιολογία  Θετικού Προσανατολισμού και Βιολογία Γενικής ΠαιδείαςΤα θέματα καλό είναι να τα ονομάσετε ανά μάθημα και σχολείο ή επώνυμό σας πχ. Fys_A_Gym_roumelis.doc  ,   Fys_GPros_Gel_GelSyrou.doc ,  Chem_GPros_Gel_Milou.doc Όποιος πιστεύει ότι καλά επιλεγμένα θέματα μπορεί να μου στείλει όποιο άλλο θέμα επιθυμεί

8 Σχόλια

Μαΐ 10 2016

Οδηγίες-Έγγραφο για τις Εξετάσεις Μαίου-Ιουνίου 2016 στα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών

Αγαπητοί συνάδελφοι, εκπαιδευτικοί ΠΕ04 Κυκλάδων,

Το διδακτικό έτος 2015-2016 ολοκληρώνεται με τις γραπτές εξετάσεις περιόδου Μαΐου-Ιουνίου 2016 και την τελική αξιολόγηση των μαθητών. Παρακαλώ να λάβετε υπόψη και να εφαρμόσετε τις διατάξεις περί της εξεταστέας ύλης και του τρόπου γραπτής εξέτασης των μαθητών, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω στο επισυναπτόμενο έγγραφο και να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στα μαθήματα της Φυσικής Α΄Γυμνασίου και στα μαθήματα Φυσικών Επιστημών στο Γενικό και Επαγγελματικό Λύκειο, τα οποία εξετάζονται ενδοσχολικά.

Το έγγραφο σε μορφή word: ΕΓΓΡΑΦΟ-ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΜΑΙΟΥ-2016-ΠΕ04-ΣX.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

8 Σχόλια

Φεβ 29 2016

Επιμορφωτικές Δραστηριότητες 2015-16

2015-16:

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

2η Επιμορφωτική συνάντηση ΠΕ04 Θήρας-Θηρασιάς, Τρίτη-Τετάρτη 5-6/4/2016, 17:30 και 11:00-14:00 – Εργαστήριο ΦΕ ΓΕΛ Θήρας σε συνεργασία με το ΕΚΦΕ  Θήρας:

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ μαθημάτων ΦΕ – (Inquiry Based Science Learning):

 – 20′ λεπτές Μικροδιδασκαλίες – παρουσιάσεις διδακτικών παρεμβάσεων ή σεναρίων των συναδέλφων ΠΕ04 των σχολικών μονάδων ΔΕ Θήρας-Θηρασιάς, της Υπ/νης ΕΚΦΕ Θήρας και του Σχολικού Συμβούλου ΠΕ04:

– Θα υπάρξει προαιρετική παρουσίαση σεναρίων διερευνητικής μάθησης, μα αξιοποίηση κλασικού εργαστηρίου ή ΤΠΕ με βιωματικών ή ομαδοσυνεργατικών  διδακτικών τεχνικών, τα οποία έχουν εφαρμοστεί από εκπαιδευτικούς ΠΕ04 σε μαθητικές τάξεις, τα τελευταία έτη. Επιθυμητή είναι η δια ζώσης παρουσίαση αλλά, μπορεί να παρουσιαστεί το υλικό βιντεοσκοπημένα ή ηλεκτρονικά.

– Επιθυμητό -όχι υποχρεωτικό- είναι να παρουσιαστούν κατ’ ελάχιστον 2 διδακτικές παρεμβάσεις – σενάρια – μικροδιδασκλίες ανά σχολική μονάδα Θήρας (Γυμνάσια Εμπορείου-Μεσαριάς-Θήρας-Θηρασιάς και ΓΕΛ , ΕΠΑΛ Θήρας, ΕΚΦΕ Θήρας, Σχολικός Σύμβουλος)

– Θα ακολουθήσει συζήτηση επί της σεναριακής διδασκαλίας, της διερευνητικής προσέγγισης, των συνεργατικών και βιωματικών διδακτικών τεχνικών και Ανατροφοδότησή της διημερίδας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Τετάρτη 6-4-2016 ώρα 11:00-14:00  – Εργαστήριο ΦΕ ΓΕΛ Θήρας – ΕΚΦΕ Θήρας

Αργυρού Ελευθερία – Μηλιός Νεκτάριος, Βιολόγος – Υπ/νη ΕΚΦΕ Θήρας, Χημικός – Γυμνασίου Θήρας: Ο πυρήνας του ευκαρυωτικού κυττάρου και ο πυρήνας του ατόμου χημικών στοιχείων. Διερευνητικές διδακτικές προσεγγίσεις στο Γυμνάσιο Θήρας.

Κολοβού Μαρία, Βιολόγος – Γυμνασίου Μεσαριάς Θήρας.

Εισαγωγή στις ασθένειες στη Βιολογία Γ Γυμνασίου με τη χρήση διερευνητικής μεθόδου σε   συνδυασμό με βιωματικές δράσεις στο Γυμνάσιο Μεσαριάς Θήρας.

Μπρες Αλέξης, Φυσικός – Γυμνασίου Εμπορείου Θήρας.

Βιντεοσκοπημένα πειράματα με διερευνητικές προσεγγίσεις από την Ομάδα Φυσικών Επιστημών του Γυμνασίου Εμπορείου Θήρας.

Αργυρού Ελευθερία – Μηλιός Νεκτάριος, Βιολόγος – Υπ/νη ΕΚΦΕ Θήρας,  Χημικός – Γυμνασίου Θήρας: Μικροοργανισμοί – Μύθοι και αλήθειες – Βιολογία Β’ Γυμνασίου. Διερευνητικές διδακτικές προσεγγίσεις στο Γυμνάσιο Θήρας.

Κουτσομπόγερας Παναγιώτης, Χημικός – ΓΕΛ Θήρας

Οξειδοαναγωγή – Χημεία Γ’ Λυκείου – Εισαγωγικές Έννοιες – Ποσοτικοί Υπολογισμοί – Πείραμα – Σύνδεση με άλλες τάξεις – Διερευνητική προσέγγιση στο ΓΕΛ Θήρας.

Θεοδωρόπουλος Κώστας, Φυσικός – ΕΠΑΛ Θήρας.

Φωτογραφία, φως, τεχνικές φωτογράφισης σε Ομάδες μαθητών του ΕΠΑΛ και ενηλίκων της Σαντορίνης – ΕΠΑΛ Θήρας.

Τρίτη 5-4-2016 ώρα 17:30 – Εργαστήριο ΦΕ ΓΕΛ Θήρας

Ρούμελης Νικόλαος,  Χημικός – Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04 Κυκλάδων

Διαγράμματα στην Απλή Αρμονική Ταλάντωση Φυσική Γ’ Λυκείου – Διδακτική προσέγγιση του Βαμβακούση Χριστόφορου τέως Υπ/νου ΕΚΦΕ Θήρας (2007) με αξιοποίηση MBVernier, Συστήματος Συγχρονικής Λήψης και Απεικόνισης.

2η Επιμορφωτική συνάντηση ΠΕ04 Μυκόνου, Παρασκευή 1-4-2016, 11:00-14:00 – Εργαστήριο ΦΕ ΓΕΛ Μυκόνου σε συνεργασία με το ΕΚΦΕ  Σύρου:

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΦΕ σε συνεργασία με το ΕΚΦΕ Σύρου – «Επιμόρφωση στην Πειραματική διδασκαλία των ΦΕ μέσω Σεναρίων Διερευνητικής μάθησης των Πειραμάτων EUSO  σε συνεργασία με την Υπ/νη ΕΚΦΕ Σύρου

– Φύλλα εργασίας – EUSO2016:  ΒιολογίαΦυσικήΧημεία και EUSO2014: Φυσική – Μέτρηση συντελεστή ιξώδους υγρού και Υπολογισμός ταχύτητας εκροής υγρού« , ΕΚΦΕ Ν. Ιωνίας, παρουσίαση: Ρευστά σε Κίνηση

Παρασκευή Σαπουνιού του ΕΚΦΕ Σύρου : Παρασκευή Σαπούνι – Ψυχρή Μέθοδος  – Επιλογή από υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικής – Χημείας – Βιολογίας 2015-16

2η Επιμορφωτική συνάντηση ΠΕ04 Άνδρου, Πέμπτη 31-3-2016, 11:00-14:00 – Εργαστήριο ΦΕ Γυμνασίου ΛΤ Κορθίου – σε συνεργασία με το ΕΚΦΕ  Άνδρου:

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

1.  Εισαγωγή στα Συστήματα Συγχρονικής Λήψης και Απεικόνισης – MBL (Multilog – Vernier) των Εργαστηρίων ΦΕ των Λυκείων – Γνωριμία με τα Συστήματα ΣΛΑ – MBL – Διδακτική Αξιοποίηση Αισθητήρων στη Χημεία και στη Φυσική
2. Δειγματική Διδασκαλία σε μαθητές Γ’ Θετικού Προσανατολισμού του ΛΤ ΚορθίουΑπλή Αρμονική Ταλάντωση – Φυσική Γ’ Προσανατολισμού – Συνεργασία με Λαμπρόπουλο Κ’ωστα – Φυσικού ΛΤ Γυμνασίου Κορθίου Άνδρου, Πιάγκου Λεωνίδα Υπ/νου ΕΚΦΕ Άνδρου και Σχ. Συμβούλου ΠΕ04 Κυκλάδων – Διερευνητική προσέγγιση με το σύστημα MBL – Vernier – Φύλλο Εργασίας – ΑΑΤ   –   Οδηγίες Καθηγητή-ΑΑΤ – Vernier

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΦΕ σε συνεργασία με το ΕΚΦΕ ΑΝΔΡΟΥ
«Επιμόρφωση στην Πειραματική διδασκαλία των ΦΕ μέσω Σεναρίων Διερευνητικής μάθησης των Πειραμάτων EUSO  σε συνεργασία με τον Υπ/νο ΕΚΦΕ Άνδρου Πιάγκο Λεωνίδα- Φύλλα εργασίας – EUSO2016:  ΒιολογίαΦυσικήΧημεία και EUSO2014: Φυσική – Μέτρηση συντελεστή ιξώδους υγρού και Υπολογισμός ταχύτητας εκροής υγρού« , ΕΚΦΕ Ν. Ιωνίας, παρουσίαση: Ρευστά σε Κίνηση

5η Επιμορφωτική συνάντηση ΠΕ04 Σύρου, Τετάρτη 23-3-2016, 11:00-14:00 – Εργαστήριο ΦΕ ΓΕΛ Σύρου-ΕΚΦΕ Σύρου:

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΦΕ – Επιμόρφωση του ΕΚΦΕ ΣΥΡΟΥ

– Παρασκευή Σαπουνιού της Υπ/νης  ΕΚΦΕ Σύρου : Παρασκευή Σαπούνι – Ψυχρή Μέθοδος

– Επιμόρφωση στην Πειραματική διδασκαλία των ΦΕ μέσω Σεναρίων Διερευνητικής μάθησης των Πειραμάτων EUSO  – Φύλλο εργασίας EUSO2014:  – Μέτρηση συντελεστή ιξώδους υγρού  – Υπολογισμοί excel ιξώδους για το Πυρηνέλαιο και μια πρόταση του ΕΚΦΕ Ν.Ιωνίας: Υπολογισμός ταχύτητας εκροής υγρού« –  Παρουσίαση για ρευστά του ΕΚΦΕ Ν. Ιωνίας  Ρευστά σε Κίνηση  

2η Επιμορφωτική συνάντηση ΠΕ04 Πάρου, Δευτέρα 21-3-2016, 17:30-20:30 και Τρίτη 22-3-2016, 11:00-14:00 – Εργαστήριο ΦΕ ΓΕΛ Πάρου:

Δευτέρα 21-3-2016, 17:30-20:30 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΦΕ
«Επιμόρφωση στην Πειραματική διδασκαλία των ΦΕ μέσω Σεναρίων Διερευνητικής μάθησης των Πειραμάτων EUSO 2016 – (Φύλλα εργασίας): ΒιολογίαΦυσικήΧημεία και EUSO2014: Φυσική – Μέτρηση συντελεστή ιξώδους υγρού    –  Υπολογισμοί Ιξώδους σε excel και Υπολογισμός ταχύτητας εκροής υγρού« , ΕΚΦΕ Ν. Ιωνίας, παρουσίαση: Ρευστά σε Κίνηση

Τρίτη 22-3-2016, 11:00-14:00 ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

1.  Εισαγωγή στα Συστήματα Συγχρονικής Λήψης και Απεικόνισης – MBL (Multilog – Vernier) των Εργαστηρίων ΦΕ των Λυκείων – Γνωριμία με τα Συστήματα ΣΛΑ – MBL – Διδακτική Αξιοποίηση Αισθητήρων στη Χημεία και στη Φυσική – ώρα 11:10-11:40
2. Δειγματική Διδασκαλία σε μαθητές Γ’ Θετικού Προσανατολισμού του ΓΕΛ ΠάρουΑπλή Αρμονική Ταλάντωση – Φυσική Γ’ Προσανατολισμού – ώρα 11:40 – 12:25 –
Συνεργασία με Πούλιου μαρία – Φυσικού ΓΕΛ Παρου και Σχ. Συμβούλου ΠΕ04 Κυκλάδων – Διερευνητική προσέγγιση με το σύστημα MBL – Vernier – Φύλλο Εργασίας – ΑΑΤΟδηγίες Καθηγητή-ΑΑΤ – Vernier
3.  Δειγματικές συνδιδασκαλίες Σχολικού Συμβούλου σε καθηγητές ΠΕ04 μέσω σεναρίων διδασκαλίας διερευνητικής μάθησης – με τα Συστήματα ΣΛΑ – MBL – 12:40 – 14:00 :
Φυσική Β’ Λυκείου – Διδακτικά Σενάρια – Μικροδιδασκαλία:
Χαρακτηριστική Καμπύλη V/I για Ωμικό Καταναλωτή και Πηγής με Multilog & Vernier  –
Μαγνητικό Πεδία Σωληνοειδών με Μultilog και Vernier
Φυσική Γ΄Λυκείου Προσανατολισμού – Διδακτικά Σενάρια – Μικροδιδασκλία:
Αρχή Διατήρησης Στροφορμής και Θεμελιώδης Νόμος Στροφικής ΚίνησηςΦύλλο εργασίαςΠαρουσίαση ppt

Επιμόρφωση Αναπληρωτών ΔΕ Νάξου, 2-3 Μαρτίου  2016:
Τετάρτη 2-3-2016 – Βιβλιοθήκη ΓΕλ Νάξου
8.30-9.45 : Θέματα λειτουργίας της σχολικής μονάδας – Μιχαλόπουλος Χρήστος – Διευθυντής ΔΕ Κυκλάδων
10.00-11.30 Διαχείριση τάξης – Αγγέλαινα Σοφία – Σχ. Σύμβουλος ΠΕ19 Κυκλάδων  – Ρούμελης Νικόλαος – Σχ. Σύμβουλος ΠΕ04 – Παιδ. ευθύνης ΓΕΛ-ΕΠΑΛ Νάξου – – Διαχείριση Τάξης-Νάξος
11.45-13.45 Εργαστήριο: Μελέτες περίπτωσης στη διαχείριση τάξης – Αγγέλαινα Σοφία – Σχ. Σύμβουλος ΠΕ19 Κυκλάδων  – Κουκουλή Κυριακή – Σχ. Σύμβουλος ΠΕ16 Παιδ. ευθύνης Γυμνασίων Νάξου – Δεληκάρη Παρασκευή – Σχ. Σύμβουλος ΠΕ02 Κυκλάδων

Πέμπτη 3-3-2016 – Βιβλιοθήκη ΓΕλ Νάξου
8.30-9.45 : Ζητήματα ειδικής αγωγής – ΚΕΔΔΥ Νάξου – …….
10.00-11.30 Διδακτικές τεχνικές  – Δεληκάρη Παρασκευή – Σχ. Σύμβουλος ΠΕ02  – Κουκουλή Κυριακή – Σχ. Σύμβουλος ΠΕ16 Παιδ. ευθύνης Γυμνασίων Νάξου – Διδακτικές τεχνικές – Νάξος
11.45-13.45 Εργαστήριο: Μαθησιακός σχεδιασμός – Διδακτικές τεχνικές  – Δεληκάρη Παρασκευή – Σχ. Σύμβουλος ΠΕ02
Κουκουλή Κυριακή – Σχ. Σύμβουλος ΠΕ16 Παιδ. ευθύνης Γυμνασίων Νάξου και Ρούμελης Νικόλαος – Σχ. Σύμβουλος ΠΕ04 Παιδ. ευθύνης Λυκείων Νάξου

(Διοργάνωση: Σχολικοί Σύμβουλοι Παιδαγωγικής Ευθύνης σχολικών μονάδων ΔΕ Νάξου: Ρούμελης Νικόλαος – Σχ. Σύμβουλος ΠΕ04 και Κουκουλή Κυριακή – Σχ. Σύμβουλος ΠΕ16)

2η Επιμορφωτική συνάντηση ΠΕ04 Νάξου, Τετάρτη 2-3-2016, 11:00-14:00 – Εργαστήριο ΦΕ ΓΕΛ Νάξου – ΕΚΦΕ Νάξου:

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ – 11:10-14:00

1.  Εισαγωγή στα Συστήματα Συγχρονικής Λήψης και Απεικόνισης – MBL (Multilog – Vernier) των Εργαστηρίων ΦΕ των Λυκείων – Γνωριμία με τα Συστήματα ΣΛΑ – MBL – Διδακτική Αξιοποίηση Αισθητήρων στη Χημεία και στη Φυσική – ώρα 11:10-11:40
2. Δειγματική Διδασκαλία σε μαθητές Γ’ Θετικού Προσανατολισμού του ΓΕΛ ΝάξουΑπλή Αρμονική Ταλάντωση – Φυσική Γ’ Προσανατολισμού – ώρα 11:40 – 12:25 –
Συνεργασία των Μαργαρίτη Μανώλη – Φυσικού ΓΕΛ Νάξου, Βαθρακοκοίλη Νικολάου – Υπ/νου ΕΚΦΕ Νάξου και Σχ. Συμβούλου ΠΕ04 Κυκλάδων – Διερευνητική προσέγγιση με το σύστημα MBL – Vernier – Φύλλο Εργασίας – ΑΑΤΟδηγίες Καθηγητή-ΑΑΤ – Vernier
3.  Δειγματικές συνδιδασκαλίες Σχολικού Συμβούλου και Υπ. ΕΚΦΕ Νάξου σε καθηγητές ΠΕ04 Νάξου – μέσω σεναρίων διδασκαλίας διερευνητικής μάθησης – με τα Συστήματα ΣΛΑ – MBL – 12:40 – 14:00 :
Φυσική Β’ Λυκείου – Διδακτικά Σενάρια – Μικροδιδασκαλία:
Χαρακτηριστική Καμπύλη V/I για Ωμικό Καταναλωτή και Πηγής με Multilog & Vernier  –
Μαγνητικό Πεδία Σωληνοειδών με Μultilog και Vernier
Φυσική Γ΄Λυκείου Προσανατολισμού – Διδακτικά Σενάρια – Μικροδιδασκλία:
Αρχή Διατήρησης Στροφορμής και Θεμελιώδης Νόμος Στροφικής ΚίνησηςΦύλλο εργασίαςΠαρουσίαση ppt

3η Επιμορφωτική συνάντηση ΠΕ04 Σύρου, Τετάρτη 20-1-2016, 11:00-14:00 – Εργαστήριο ΦΕ ΓΕΛ Σύρου – ΕΚΦΕ Σύρου:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ των μαθημάτων ΦΕ – 11:00-12:30:
1. Επιλογή από πειράματα ΦΥΣΙΚΗΣ – ΧΗΜΕΙΑΣ – ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ του τοπικού διαγωνισμού του ΕΚΦΕ ΣΥΡΟΥ για το EUSO 2016 (σε συνεργασία με την Υπ/νη ΕΚΦΕ Σύρου – Κωνσταντινίδου Π. και τον ΥΣΕΦΕ του ΓΕΛ Σύρου – Πρίντεζη Α. Γ.) – Θέματα τοπικού EUSO 2016 – ΕΚΦΕ Σύρου: ΦΥΣΙΚΗXHMEIAΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ για το EUSO 2016 – 12:45:
1. Κοπή πίτας των συναδέλφων ΠΕ04 των σχολικών μονάδων ΔΕ Σύρου και της ΔΔΕ Κυκλάδωνστη Σύρο
2. Βράβευση των 4 μαθητικών ομάδων του ΓΕΛ Σύρου για τη συμμετοχή τους στον τοπικό Πειραματικό Διαγωνισμό του ΕΚΦΕ Σύρου – EUSO 2016 – Φωτό διαγωνισμού EUSO 2016 – ΕΚΦΕ Σύρου 12-12-2015

2η Επιμορφωτική συνάντηση ΠΕ04 Σύρου, Τετάρτη 25-11-2015, 11:00-14:00 – Εργαστήριο ΦΕ ΓΕΛ Σύρου – ΕΚΦΕ Σύρου:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ της ΦΥΣΙΚΗΣ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – 11:10-12:30:
1. Τροποποιημένες Οδηγίες ΦΥΣΙΚΗΣ Β’ Γυμνασίου – ΤΡΟΠ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΣΙΚΗ Β Γυμνασίου 2015-16 (182674/Δ2/12-11-2015) – Εργαστηριακές ασκήσεις σύμφωνα με το Νέο Εργαστηριακό Οδηγό Φυσικής Β΄ Γυμνασίου – ΝΕΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Β Γυμνασίου 2015-16.pdf  (συνεργασία με την Υπ/νη ΕΚΦΕ Κωνσταντινίδου Καλλιόπη) 2. Προσομοιώσεις από το Φωτόδεντρο http://photodentro.edu.gr/lor  για τα πειράματα της Άνωσης Β΄Γυμνασίου (συνεργασία με Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ04 Μεσσάρη Διονύσιο) –  1. Αξιολόγηση στην Άνωση/Πυκνότητα Υγρών,   2. Άνωση και Δυνάμεις Υγρών,   3. Διερεύνηση της Άνωσης 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ και ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ – Irydium Chemistry – 12:30-14:00 

 3. Επιμόρφωση στη χρήση και αξιοποίηση του εικονικού εργαστηρίου Χημείας Iridium Chemistry -Vlab μέσω δραστηριοτήτων Β επιπέδου – Χρήση Irydium VLab,   Επιμορφωτικό υλικό ΠΑΚΕ_ΠΕ04 για Iridyum δες σελ: 238-261
4. Μελέτη πρότυπου Σεναρίου με αξιοποίηση του Vlab – Iridium Cjhemistry: Ρυθμιστικά Διαλύματα – Χημεία Γ Λυκείου – Σενάριο ΤΠΕ Β επιπέδου των Ρούμελη Ν. – Τσέλιγκα Ελένη ΓΕΛ Πάρου Σενάριο ΡΔ -ΤΠΕ Β” ΕΠ-3-15ΡΔ-Φύλλο εργασίας καθηγητή-2ο Σενάριο σελ. 6-11

Επιμορφωτική συνάντηση ΠΕ04 Μήλου-Κιμώλου, Τετάρτη 18-11-2015, 11:00-14:00 – Εργαστήριο ΦΕ ΓΕΛ Μήλου:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – 11:00-11:30:
– Ενημέρωση – Αρχικός προγραμματισμός ύλης μαθημάτων ΦΕ – Οδηγίες μαθημάτων ΦΕ Γυμνασίου και Λυκείου – Συζήτηση για την ύλη μαθημάτων ΦΕ .

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ και ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ/ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ – 11:30-14:00 

1. Μελέτη σεναρίων διδασκαλίας διερευνητικής και συνεργατικής μάθησης μέσω των πρότυπων σεναρίων των δειγματικών διδασκαλιών συναδέλφων Κυκλάδων του σχ έτους 2014-15 : – Άνωση – Φυσική Β΄ Γυμνασίου της Βαμβακινού Ειρήνης – Γυμνάσιο Μήλου 2014-15 –    Αρχή Αρχιμήδη_ppt  –   Φύλλο εργασίας  – Σενάριο διδασκαλίας  – Νόμοι Νεύτωνα – Φυσική Α” Λυκείου του Λουκάκου Θοδωρή – ΛΤ Σίφνου 2014-15  Senario_didaskalias, –  Fyllo_ergasias –  diafanies
2. Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα – Φωτόδεντρο http://photodentro.edu.gr/lor – μικρά Σενάρια: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α ΓΥΜ,  και από Χημεία Γ΄ΓΕΛ – Ταχύτητα αντίδρασης, Βιολογία Β΄ΓΕΛ – Μίτωση 1 σε φυτικά κύτταρα, Μίτωση 2 , Χημεία Β΄Γυμν – Κλασματική απόσταξη., Βιολογία Γυμν : Φυτικά ζωικά κύτταρα
Β3.  α.Ρυθμιστικά Διαλύματα – Χημεία Γ Λυκείου Σενάριο Β επιπέδου των Ρούμελη Ν. – Τσέλιγκα Ελένη ΓΕΛ Πάρου -Επιμόρφωση στην χρήση και αξιοποίηση του εικονικού εργαστηρίου Χημείας Iridium Chemistry – Σενάριο ΡΔ -ΤΠΕ Β” ΕΠ-3-15ΡΔ-Φύλλο εργασίας καθηγητή-2ο Σενάριο σελ. 6-11

Επιμορφωτική συνάντηση ΠΕ04 Σερίφου – Τρίτη 10-11-2015, 12:00-15:30 – Εργαστήριο ΦΕ Γυμν. ΛΤ Σερίφου:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – 12:00-12:20:
– Ενημέρωση – Αρχικός προγραμματισμός ύλης μαθημάτων ΦΕ – Οδηγίες μαθημάτων ΦΕ Γυμνασίου και Λυκείου – Συζήτηση για την ύλη μαθημάτων ΦΕ .

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ και ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ/ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ – 12:20-15:20 

1. Μελέτη σεναρίων διδασκαλίας διερευνητικής και συνεργατικής μάθησης μέσω των πρότυπων σεναρίων των δειγματικών διδασκαλιών συναδέλφων Κυκλάδων του σχ έτους 2014-15 : – Άνωση – Φυσική Β΄ Γυμνασίου της Βαμβακινού Ειρήνης – Γυμνάσιο Μήλου 2014-15 –    Αρχή Αρχιμήδη_ppt  –   Φύλλο εργασίας  – Σενάριο διδασκαλίας  – Νόμοι Νεύτωνα – Φυσική Α” Λυκείου του Λουκάκου Θοδωρή – ΛΤ Σίφνου 2014-15  Senario_didaskalias, –  Fyllo_ergasias –  diafanies
2. Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα – Φωτόδεντρο http://photodentro.edu.gr/lor – μικρά Σενάρια: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α ΓΥΜ,  και από Οδηγίες Β Λυκείου – Βιολογία
3.  α.Ρυθμιστικά Διαλύματα – Χημεία Γ Λυκείου Σενάριο Β επιπέδου των Ρούμελη Ν. – Τσέλιγκα Ελένη ΓΕΛ Πάρου -Επιμόρφωση στην χρήση και αξιοποίηση του εικονικού εργαστηρίου Χημείας Iridium Chemistry – Σενάριο ΡΔ -ΤΠΕ Β” ΕΠ-3-15ΡΔ-Φύλλο εργασίας καθηγητή-2ο Σενάριο σελ. 6-11     και   β. Ιοντική Ισορροπία – Αξιοποίηση ΤΠΕ στη διδασκαλία Χημείας Προσανατολισμού Γ Λυκείου – Μια ολοκληρωμένη διδακτική πρόταση μέσω ιοντικών αντιδράσεων – του συνάδελφου χημικού Νούλα Χρήστου του ΓΕΛ Νάουσας Πάρου – Chembi: Χημεία Γ Κατ. – Βιολογία Γ Κατ – Χημεία Β – σε Flash media player Noulas Christos

1η Επιμορφωτική συνάντηση ΠΕ04  Σύρου – Τετάρτη 21-10-2015, 11:10-14:00 – Εργαστήριο ΦΕ ΓΕΛ/ΕΚΦΕ Σύρου:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – 11:10-12:00:
– Ενημέρωση – Αρχικός προγραμματισμός ύλης μαθημάτων ΦΕ – Οδηγίες μαθημάτων ΦΕ Γυμνασίου και Λυκείου – Συζήτηση για την ύλη μαθημάτων ΦΕ (σε συνεργασία με τον Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ04 Μεσσάρη Διονύσιο και την Υπ/νη ΕΚΦΕ Κωνσταντινίδου Καλλιόπη) .

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ και ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ/ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ – 12:00-14:00 

1. Μελέτη σεναρίων διδασκαλίας διερευνητικής και συνεργατικής μάθησης μέσω των πρότυπων σεναρίων των δειγματικών διδασκαλιών συναδέλφων Κυκλάδων του σχ έτους 2014-15 : – Άνωση – Φυσική Β΄ Γυμνασίου της Βαμβακινού Ειρήνης – Γυμνάσιο Μήλου 2014-15 –    Αρχή Αρχιμήδη_ppt  –   Φύλλο εργασίας  – Σενάριο διδασκαλίας  – Νόμοι Νεύτωνα – Φυσική Α’ Λυκείου του Λουκάκου Θοδωρή – ΛΤ Σίφνου 2014-15  Senario_didaskalias, –  Fyllo_ergasias –  diafanies
2. Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα – Φωτόδεντρο http://photodentro.edu.gr/lor – (Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04) – μικρά Σενάρια: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α ΓΥΜ,  και από Οδηγίες Β Λυκείου – Βιολογία (Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04)
3. Ρυθμιστικά Διαλύματα – Χημεία Γ Λυκείου Σενάριο Β επιπέδου των Ρούμελη Ν. – Τσέλιγκα Ελένη ΓΕΛ Πάρου -Επιμόρφωση στην χρήση και αξιοποίηση του εικονικού εργαστηρίου Χημείας Iridium Chemistry – Σενάριο ΡΔ -ΤΠΕ Β” ΕΠ-3-15ΡΔ-Φύλλο εργασίας καθηγητή-2ο Σενάριο σελ. 6-11

1η Επιμόρφωση ΠΕ04 ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Μυκόνου – Πέμπτη 15-10-2015, 12:30 – 14:30 – Εργαστήριο ΦΕ ΓΕΛ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – 12:30-13:00:
– Ενημέρωση – Αρχικός προγραμματισμός ύλης μαθημάτων ΦΕ – Οδηγίες μαθημάτων ΦΕ Λυκείου – υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις Λυκείων – Οδηγίες-συζήτηση για την ύλη μαθημάτων ΦΕ της Γ΄ Λυκείου και Γ΄ΕΠΑΛ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ και ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ/ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ – 13:00-14:30
1. Μελέτη σεναρίων διδασκαλίας διερευνητικής και συνεργατικής μάθησης μέσω των πρότυπων σεναρίων των δειγματικών διδασκαλιών συναδέλφων Κυκλάδων του σχ έτους 2014-15 : – Άνωση – Φυσική Β΄ Γυμνασίου της Βαμβακινού Ειρήνης – Γυμνάσιο Μήλου 2014-15 –    Ανωση_Αρχή Αρχιμήδη_ppt  –   Φύλλο εργασίας  – Σενάριο διδασκαλίας   –  Νόμοι Νεύτωνα – Φυσική Α’ Λυκείου του Λουκάκου Θοδωρή – ΛΤ Σίφνου 2014-15     Senario_didaskalias, –  Fyllo_ergasias –  diafanies
2. Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα – Φωτόδεντρο – (Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04) – μικρά Σενάρια: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α ΓΥΜ,  και από Οδηγίες Βιολογίας Α & Β Λυκείου (Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04)

1η Επιμορφωτική συνάντηση 2015-16  κλ. ΠΕ04 σχολικών μονάδων ΔΕ Άνδρου – ΤΕΤΑΡΤΗ 14-10-2015, 11:15-14:00 – Εργαστήριο ΦΕ Γυμνασίου Άνδρου – ΕΚΦΕ Άνδρου:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – 11:15-12:00:
– Ενημέρωση – Αρχικός προγραμματισμός ύλης μαθημάτων ΦΕ
– Οδηγίες μαθημάτων ΦΕ Γυμνασίου – υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις Γυμνασίων – Λυκείων – Οδηγίες-συζήτηση για την ύλη μαθημάτων ΦΕ Α, Β και  Γ΄ Λυκείου (σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο ΕΚΦΕ Άνδρου Πιάγκο Λεωνίδα) .

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ και ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ/ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ – 12:00-14:00
1. Μελέτη σεναρίων διδασκαλίας διερευνητικής και συνεργατικής μάθησης μέσω των πρότυπων σεναρίων των δειγματικών διδασκαλιών συναδέλφων Κυκλάδων του σχ έτους 2014-15 : – Άνωση – Φυσική Β΄ Γυμνασίου της Βαμβακινού Ειρήνης – Γυμνάσιο Μήλου 2014-15 –    Αρχή Αρχιμήδη_ppt  –   Φύλλο εργασίας  – Σενάριο διδασκαλίας  – Νόμοι Νεύτωνα – Φυσική Α’ Λυκείου του Λουκάκου Θοδωρή – ΛΤ Σίφνου 2014-15  Senario_didaskalias, –  Fyllo_ergasias –  diafanies
2. Επιμόρφωση για Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα – Φωτόδεντρο – (Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04) – μικρά Σενάρια για Α’ Γυμνασίου: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α ΓΥΜ,  (Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04)
3. Ρυθμιστικά Διαλύματα – Χημεία Γ Λυκείου Σενάριο Β επιπέδου των Ρούμελη Ν. – Τσέλιγκα Ελένη ΓΕΛ Πάρου -Επιμόρφωση στην χρήση και αξιοποίηση του εικονικού εργαστηρίου Χημείας Iridium Chemistry – Σενάριο ΡΔ -ΤΠΕ Β” ΕΠ-3-15ΡΔ-Φύλλο εργασίας καθηγητή-2ο Σενάριο σελ. 6-11

 1η Επιμορφωτική συνάντηση 2015-16  κλ. ΠΕ04 σχολικών μονάδων ΔΕ Θήρας – ΤΕΤΑΡΤΗ 7-10-2015, 11:10-14:00 – Εργαστήριο ΦΕ ΓΕΛ και ΕΚΦΕ Θήρας:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – 11:00-12:00:
– Ενημέρωση – Αρχικός προγραμματισμός ύλης μαθημάτων ΦΕ Γυμνασίου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.
– Οδηγίες μαθημάτων ΦΕ Γυμνασίου – υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις Γυμνασίων – Λυκείων – Οδηγίες-συζήτηση για την ύλη μαθημάτων ΦΕ της Γ΄ Λυκείου  και Γ’ ΕΠΑΛ (σε συνεργασία με την Υπ/νη ΕΚΦΕ Θήρας κα. Αργυρού Ελευθερία) .

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ και ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ/ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ – 12:00-14:00
1. Μελέτη σεναρίων διδασκαλίας διερευνητικής και συνεργατικής μάθησης μέσω των πρότυπων σεναρίων των δειγματικών διδασκαλιών συναδέλφων Κυκλάδων του σχ έτους 2014-15 : – Άνωση – Φυσική Β΄ Γυμνασίου της Βαμβακινού Ειρήνης – Γυμνάσιο Μήλου 2014-15 –    Αρχή Αρχιμήδη_ppt  –   Φύλλο εργασίας  – Σενάριο διδασκαλίας  – Νόμοι Νεύτωνα – Φυσική Α’ Λυκείου του Λουκάκου Θοδωρή – ΛΤ Σίφνου 2014-15  Senario_didaskalias, –  Fyllo_ergasias –  diafanies
2. Επιμόρφωση για Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα – Φωτόδεντρο – (Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04) – μικρά Σενάρια για Α’ Γυμνασίου: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α ΓΥΜ,  (Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04)

1η Επιμόρφωση ΠΕ04 Πάρου Αντιπάρου – Δευτέρα 5-10-2015, ώρα 11:15 – 14:00 – Εργαστήριο ΦΕ ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – 11:15-12:00:
1. Ενημέρωση για ΑΠΣ, Οδηγίες διδασκαλίας, μαθημάτων ΦΕ Γυμνασίου και Λυκείου – Οδηγίες μαθημάτων ΦΕ Γυμνασίου – υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις Γυμνασίων – Λυκείων – Οδηγίες-συζήτηση για την ύλη μαθημάτων ΦΕ της Γ΄ Λυκείου  και Γ’ ΕΠΑΛ
2. Μελέτη σεναρίων διδασκαλίας διερευνητικής και συνεργατικής μάθησης μέσω των πρότυπων σεναρίων των δειγματικών διδασκαλιών συναδέλφων Κυκλάδων του σχ έτους 2014-15 : – Άνωση – Φυσική Β΄ Γυμνασίου της Βαμβακινού Ειρήνης – Γυμνάσιο Μήλου 2014-15 –    Ανωση_Αρχή Αρχιμήδη_ppt  –   Φύλλο εργασίας  – Σενάριο διδασκαλίας   –  Νόμοι Νεύτωνα – Φυσική Α’ Λυκείου του Λουκάκου Θοδωρή – ΛΤ Σίφνου 2014-15     Senario_didaskalias, –  Fyllo_ergasias –  diafanies

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ – ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ – 12:00-14:00
3. Ιοντική Ισορροπία – Επιμόρφωση – δειγματική διδασκαλία με αξιοποίηση ΤΠΕ στη διδασκαλία Χημείας Προσανατολισμού Γ Λυκείου – Μια ολοκληρωμένη διδακτική πρόταση μέσω ιοντικών αντιδράσεων – – Παρουσίαση από τον συνάδελφο χημικό Νούλα Χρήστο του ΓΕΛ Νάουσας Πάρου – Chembi: Χημεία Γ Κατ. – Βιολογία Γ Κατ – Χημεία Β – σε Flash media player Noulas Christos

1η Επιμορφωτική συνάντηση 2015-16  κλ. ΠΕ04 σχολικών μονάδων ΔΕ Νάξου – ΤΕΤΑΡΤΗ 30-9-2015, 11:15-14:00 – Εργαστήριο ΦΕ ΓΕΛ και ΕΚΦΕ Νάξου:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – 11:00-12:00:
– Ενημέρωση – Αρχικός προγραμματισμός ύλης μαθημάτων ΦΕ Γυμνασίου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.
– Οδηγίες μαθημάτων ΦΕ Γυμνασίου – υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις Γυμνασίων – Λυκείων – Οδηγίες-συζήτηση για την ύλη μαθημάτων ΦΕ της Γ΄ Λυκείου  και Γ’ ΕΠΑΛ (σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο ΕΚΦΕ Νάξου κ. Βαθρακοκοίλη Ν.) .

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ και ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ/ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ – 12:00-13:30
1. Μελέτη σεναρίων διδασκαλίας διερευνητικής και συνεργατικής μάθησης μέσω των πρότυπων σεναρίων των δειγματικών διδασκαλιών συναδέλφων Κυκλάδων του σχ έτους 2014-15 :
– Άνωση – Φυσική Β΄ Γυμνασίου της Βαμβακινού Ειρήνης – Γυμνάσιο Μήλου 2014-15 –    Αρχή Αρχιμήδη_ppt  –   Φύλλο εργασίας  – Σενάριο διδασκαλίας
– Νόμοι Νεύτωνα – Φυσική Α’ Λυκείου του Λουκάκου Θοδωρή – ΛΤ Σίφνου 2014-15     Senario_didaskalias, –  Fyllo_ergasias –  diafanies
2. Επιμόρφωση για Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα – Φωτόδεντρο – (Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04) – μικρά Σενάρια για Α’ Γυμνασίου: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α ΓΥΜ,  (Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04)

 

 

8 Σχόλια

Ιαν 25 2016

Εξεταστέα Ύλη – ΑΠΣ, Οδηγίες Διδασκαλίας 2015-16

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΓΕΛ-ΕΠΑΛ:  (νέο 25-1-2016)

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικών Επιστημών_2015-16 (Φ3/10848/Δ4/25-1-16) – Νέο

ΕΠΑΛ:  (νέο 9-12-2015)

Γ΄ ΕΠΑΛ : Συμπληρωματικές Οδηγίες_Χημεία_ΓΠ Γ΄ ΕΠΑΛ (Φ3/200641/Δ4/9-12-2015) ΝέοΒιβλίο Γ΄ Επαλ  2015-16 – Χημεία και ζωντανοί οργανισμοί,    ΟΔΗΓΙΕΣ Γ Επαλ & Εσπερινό Επαλ 2015-16 (Φ3/163085/Δ4/15-10-2015)

Α-Β΄ ΕΠΑΛ : ΟΔΗΓΙΕΣ Α-Β Επαλ & Εσπερινό Επαλ 2015-16  (Φ3/163092/Δ4/15-10-2015)

ΓΕΛ:  (νέο 2-12-2015)

ΟΔΗΓΙΕΣ_ΧΗΜΕΙΑ_Δ’ ΕΣΠ 2015-16  (195568/Δ2/2-12-15) – Νέο

ΟΔΗΓΙΕΣ_ΧΗΜΕΙΑ_Γ’ΠΡΟΣ 2015-16  (195566/Δ2/2-12-15) – Νέο

ΟΔΗΓΙΕΣ για ΤΡΟΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ στο ΓΕΛ ΦΥΣ_ΧΗΜ_ΒΙΟΛ_ΔΙΑΧ ΦΥΣ ΠΟΡ (188140/Δ2/20-11-2015) – Νέο

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝ-ΓΕΛ & ΕΠΑΛ:  (νέο 19-11-2015)

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2015-16 (ΦΕΚ2499/19-11-2015 , Γυμν-ΓΕΛ 182667/Δ2 & ΕΠΑΛ 182692/Δ2)

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:  (νέο 13-11-2015)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΣΙΚΗ Β Γυμνασίου 2015-16 (182674/Δ2/12-11-2015) – Νέο

ΝΕΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Β Γυμνασίου 2015-16.pdf   (από Φωτόδεντρο)

ΓΕΛ:  (νέο 9-10-2015)

Α΄ ΓΕΛ : ΟΔΗΓΙΕΣ _ΦΥΣΙΚΗ_ΧΗΜΕΙΑ_ΒΙΟΛΟΓΙΑ_ ΔΙΑΧ ΦΥΣ ΠΟΡ 2015-16 (159253/Δ2/9-10-2015)

Β΄ ΓΕΛ : ΟΔΗΓΙΕΣ_ΦΥΣΙΚΗ_ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ_ΧΗΜΕΙΑ_ΒΙΟΛΟΓΙΑ  2015-16 (159259/Δ2/9-10-2015)

Γ΄ ΓΕΛ : ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015-16 (ΦΕΚ 1186 τ’ Β / 19-6-2015 – ΥΠΟΠΑΙΘ με αρ πρωτ. 96080/Δ2/19-6-2015   (από 6-2015)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α-Β-Γ τάξεις: (16-9-2015): 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ – ΧΗΜΕΙΑΣ – ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015/16 (144958/Δ2/16-09-2015) – τροποποιήθηκε ως προς τη ΦΥΣΙΚΗ Β Γυμνασίου στις 13-11-2015 με το 182674/Δ2/12-11-2015  έγγραφο του ΥΠΕΘ

ΝΕΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Β Γυμνασίου 2015/16.pdf   (από Φωτόδεντρο)


8 Σχόλια

Επόμενα »