Κανάλι νέων (RSS Feed) του άρθρουΤρέχον άρθρο

Πλήρης οδηγός για την αναγνώριση και εξαγορά πλασματικών ετών

sintaxeis.jpgΣε δημόσιο, ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, Τράπεζες, ΟΑΕΕ – Ποιους αφορά – Πόσο κοστίζουν – Ποια είναι η διαδικασία – Πότε σας συμφέρει – Αναλυτικός πίνακας με παραδείγματα – Ολη η εγκύκλιος του υπ. Εργασίας.

Με τις νέες ρυθμίσεις ο ασφαλισμένος μπορεί να αναγνωρίσει επιπλέον:

1. Το χρόνο επιδοτούμενης ανεργίας μέχρι 300 ημέρες (1 έτος) ανεξάρτητα από την περίοδο που πραγματοποιήθηκε η επιδότηση ανεργίας.

2. Το χρόνο επιδοτούμενης ασθένειας και μέχρι 300 ημέρες (1 έτος) ανεξάρτητα από την περίοδο που έλαβε χώρα η ασθένεια.

3. Το χρόνο σπουδών σε μέσες, ανώτερες και ανώτατες σχολές.

4. Το χρόνο ανεργίας για τον οποίο δεν έχει επιδοτηθεί ο εργαζόμενος ή παρουσιάζεται γενικώς κενό ασφάλισης, μετά όμως την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε Tαμείου.

5. Το χρόνο απουσίας από την εργασία για τις μητέρες λόγω κύησης και λοχείας και μέχρι 119 ημέρες.

6. Το χρόνο απεργίας για τον οποίο υπάρχει κενό ασφάλισης.

7. Τον πλασματικό χρόνο για τα παιδιά ανεξάρτητα από την ημερομηνία γέννησής τους, ο οποίος ανέρχεται σε 1 χρόνο για ένα παιδί, 3 χρόνια για 2 παιδιά και 5 χρόνια για 3 παιδιά.

8. Τον χρόνο άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας και μέχρι 8 χρόνια πριν από την εγγραφή του επαγγελματία στον OΑΕΕ, εφόσον δεν έχουν καταβληθεί εισφορές.

Τι και πώς αναγνωρίζεται από το 2011

Κατηγορία Χρόνος Παρατηρήσεις
Στρατιωτική θητεία Όλος ο χρόνος
 • Εξαγορά υπηρεσίας
 • 20% επί των συντάξιμων αποδοχών
 • Έκπτωση 30% από 2011 έως 2015
 • Έκπτωση 50% από το 2015 και μετά
 • Περαιτέρω έκπτωση 15% στην εφάπαξ καταβολή
Γονική άδεια ανατροφής Ολος ο χρόνος άδειας
 • Εξαγορά ανατροφής άδειας
 • Το ποσοστό εισφοράς που αναλογεί σε εργοδότη και εργαζόμενο για μηνιαίες αποδοχές ίσες με το 25πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη κατά την υποβολή της αίτησης
Επιδότηση ασθένειας Ως 300 ημέρες
 • Χωρίς εξαγορά
Τακτική ανεργία ΟΑΕΔ Ως 300 ημέρες
 • Χωρίς εξαγορά
Εκπαιδευτική άδεια άνευ αποδοχών Ως 2 έτη
 • Εξαγορά
 • Εισφορά εργοδότη και εργαζομένου στον οικείο φορέα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης
Χρόνος σπουδών Πρόγραμμα σπουδών σχολής
 • 20% του 25πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει κατά την υποβολή της αίτησης για την αναγνώριση, για τον φορέα κύριας ασφάλισης και ποσοστό 6% για το επικουρικό
Διαστήματα ανεργίας Ολος ο χρόνος
 • 20% του 25πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει κατά την υποβολή της αίτησης για την αναγνώριση, για τον φορέα κύριας ασφάλισης και ποσοστό 6% για το επικουρικό
Χρόνος κύησης και λοχείας Ολος ο χρόνος
 • Εξαγορά
Χρόνος απεργίας Ολος ο χρόνος
 • Eισφορά εργοδότη και εργαζομένου στον οικείο φορέα (που ασφαλιζόταν ο εργαζόμενος κατά την πραγματοποίηση της απεργίας) κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης
«Πλασματικός» χρόνος μητέρων Μέχρι 5 έτη
 • Χωρίς εξαγορά στα Tαμεία του ιδιωτικού τομέα
Χρόνος μαθητείας (Stage) Μέχρι 1 έτος
 • Εξαγορά
 • 20% του 25πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη κατά την υποβολή της αίτησης
Χρόνος έναρξης πριν την εγγραφή στον OΑΕΕ Μέχρι 1 έτος
 • Εξαγορά
 • Ασφαλιστική κατηγορία με την οποία ασφαλίζεται κατά την υποβολή της αίτησης
Σημειώσεις:

 • Όποιος θεμελιώνει το 2011 συνταξιοδοτικό δικαίωμα μπορεί να αναγνωρίσει 4 χρόνια, 5 χρόνια το 2012, 6 χρόνια το 2013 και 7 χρόνια από το 2014 και μετά.
 • Τα 4-7 «πλασματικά» χρόνια μπορούν να αναγνωρίζουν αποκλειστικά όσοι έχουν τουλάχιστον 12 χρόνια ασφάλισης και θεμελιώνουν από το 2011 και μετά συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Ποιοι έχουν δικαίωμα να αναγνωρίσουν τους νέους «πλασματικούς» χρόνους;

Oι νέοι «πλασματικοί» χρόνοι αναγνωρίζονται μόνο από εκείνους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2011 και μετά. Αντίθετα, όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31/12/2010 αναγνωρίζουν τους χρόνους που ίσχυαν με τους προηγούμενους νόμους (π.χ. στρατιωτική θητεία, χρόνος ανατροφής παιδιών κ.λπ.)

Πόσα χρόνια μπορεί να αναγνωρίσει ο εργαζόμενος από τους νέους χρόνους που προβλέπονται στο νέο ασφαλιστικό νόμο;

Ένας εργαζόμενος που θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2011 μπορεί να αναγνωρίσει μέχρι 4 χρόνια. Όποιος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2012 μπορεί να αναγνωρίσει μέχρι 5 χρόνια, το 2013 μέχρι 6 χρόνια και από το 2014 και μετά μέχρι 7 χρόνια.

Τα «πλασματικά» χρόνια αναγνωρίζονται μόνο σε Tαμεία κύριας ασφάλισης ή και στα επικουρικά;

Τα «πλασματικά» χρόνια αναγνωρίζονται και στα επικουρικά Tαμεία με τις ίδιες προϋποθέσεις που αναγνωρίζονται στα Tαμεία κύριας ασφάλισης. Oι εισφορές βέβαια για την αναγνώριση χρόνου στα επικουρικά Tαμεία είναι πολύ μικρότερες (στις περισσότερες περιπτώσεις 6% επί των συντάξιμων αποδοχών).

Για ποιους χρόνους που αναγνωρίζονται δεν καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές;

Χωρίς την καταβολή εισφορών αναγνωρίζεται ο χρόνος της επιδοτούμενης ανεργίας και μέχρι 300 ημέρες, ο χρόνος επιδοτούμενης ασθένειας και μέχρι 300 ημέρες ο χρόνος κύησης και λοχείας για τις μητέρες και μέχρι 119 ημέρες και ο χρόνος συνταξιοδότησης με αναπηρική σύνταξη. Αντίθετα για όλους τους άλλους χρόνους που αναγνωρίζονται καταβάλλονται εισφορές.

Τι θα πληρώσω για να αναγνωρίσω το χρόνο στρατιωτικής θητείας;

Σε όλα τα Tαμεία ο χρόνος στρατιωτικής θητείας αναγνωρίζεται με την καταβολή εισφοράς που αντιστοιχεί στο άθροισμα των εισφορών εργαζόμενου και εργοδότη, επί των συντάξιμων αποδοχών που έχει ο εργαζόμενος κατά το μήνα υποβολής της αίτησης. Για τους μισθωτούς η εισφορά στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι το 20% επί των συντάξιμων αποδοχών. Για τους δημόσιους υπαλλήλους είναι 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών, ενώ για τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες η εισφορά για κάθε μήνα που αναγνωρίζεται είναι ίση με την εισφορά που καταβάλλει ο ασφαλισμένος στον κλάδος σύνταξης.

Σε ποιες περιπτώσεις έχω έκπτωση για την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας;

Έκπτωση 30% παρέχεται σε όσους ασφαλισμένους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2011 μέχρι 31/12/2014.

Έκπτωση 50% παρέχεται σε όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2015 και μετά.

Τι θα πληρώσω για να αναγνωρίσω τα χρόνια σπουδών;

O χρόνος σπουδών, σε ανώτες ή ανώτατες σχολές, ο χρόνος μαθητείας και ο χρόνος φοίτησης σε μέσες επαγγελματικές σχολές αναγνωρίζονται με την καταβολή εισφορών που αντιστοιχεί στο 20% του 25πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη για κάθε μήνα που αναγνωρίζεται.

Τι θα πληρώσω για να αναγνωρίσω το χρόνο ανατροφής παιδιών;

O χρόνος ανατροφής παιδιών αναγνωρίζεται με την καταβολή εισφορών που αντιστοιχεί στο 20% του 25πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη για κάθε μήνα που αναγνωρίζεται.

Τι θα πληρώσω για να αναγνωρίσω εκπαιδευτική άδεια ή χρόνο απεργίας;

Για τους χρόνους εκπαιδευτικής άδειας ή απεργίας ο εργαζόμενος καταβάλλει για κάθε μήνα που θα αναγνωρίσει ποσό που αντιστοιχεί στο 20% του συντάξιμου μισθού που έχει κατά το μήνα υποβολής της αίτησης.

Τι θα πληρώσω για να αναγνωρίσω το χρόνο ανεργίας;

Για το χρόνο της επιδοτούμενης ανεργίας δεν καταβάλλονται εισφορές. O χρόνος αυτός αναγνωρίζεται χωρίς εξαγορά για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Για οποιοδήποτε άλλο χρόνο ανεργίας ή κενού ασφάλισης που υπάρχει μετά την πρώτη ασφάλιση σε οποιοδήποτε φορέα, ο εργαζόμενος πληρώνει εισφορά για κάθε μήνα που θα αναγνωρίσει, ίση με το 20% του 25πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Πώς μπορώ να πληρώσω στο Tαμείο μου για την αναγνώριση των «πλασματικών» χρόνων;

Η πληρωμή στα Tαμεία γίνεται εφάπαξ εντός τριμήνου από την ειδοποίηση του Tαμείου, οπότε υπάρχει έκπτωση 15% στο ποσό. Παρέχεται όμως η δυνατότητα το συνολικό ποσό να εξοφληθεί σε τόσες μηνιαίες δόσεις όσοι είναι οι μήνες που αναγνωρίζονται. Στην περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος συνταξιοδοτείται η δόση παρακρατείται από τη σύνταξη με ποσό ίσο με το 0 αυτής.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Στα επικουρικά Tαμεία το ποσοστό εισφοράς για τις αναγνωρίσεις πείναι κατά κανόνα 6%.

Μπορώ με την αναγνώριση των «πλασματικών» χρόνων να πάρω σύνταξη σε μικρότερη ηλικία;

Στην πραγματικότητα και σε πολλές περιπτώσεις με την αναγνώριση των πλασματικών χρόνων παρέχεται η δυνατότητα στον εργαζόμενο να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα νωρίτερα, οπότε αποφεύγει τη μεγάλη αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ή των επιπλέον ετών εργασίας.

Παράδειγμα 1ο

Εργαζόμενη στον ιδιωτικό τομέα έχει συμπληρώσει μέχρι το 2010 στο ΙΚΑ 4.500 ημέρες ασφάλιση και είναι μητέρα ανήλικου παιδιού που ενηλικιώνεται το 2015. Η μητέρα του παραδείγματός μας θα μπορούσε να συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης το 2013, οπότε για να πάρει σύνταξη θα έπρεπε να συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας της για μειωμένη σύνταξη και το 65ο για πλήρη.

Με την αναγνώριση το 2011 (μέχρι 4 έτη) συμπληρώνει τα 5.500 ένσημα το έτος αυτό και θεμελιώνει δικαίωμα με το όριο ηλικίας που ισχύει για τον χρόνο αυτό, δηλαδή το 52ο έτος της ηλικίας για μειωμένη σύνταξη και το 57ο για πλήρη σύνταξη.

Παράδειγμα 2ο

Εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα έχει συμπληρώσει μέχρι το τέλος του 2010 9.000 ημέρες ασφάλισης. Το 2010 επίσης συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας του. Με το καθεστώς που ίσχυε πριν το νέο ασφαλιστικό νόμο, ο συγκεκριμένος εργαζόμενος θα μπορούσε να πάρει σύνταξη εφόσον θα συμπλήρωνε το 58ο έτος της ηλικίας του και 10.500 ημέρες. Με το νέο καθεστώς το 2011 μπορεί να αναγνωρίσει «πλασματικά» χρόνια και να συμπληρώσει 10.500 ημέρες ασφάλισης οπότε διατηρεί το όριο ηλικίας των 58 ετών.

Σε ποιες περιπτώσεις τα «πλασματικά» χρόνια συνυπολογίζονται για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και σε ποιες για την προσαύξηση της σύνταξης;

Σε όλες τις περιπτώσεις τα χρόνια που αναγνωρίζονται, συνυπολογίζονται για θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Ειδικά, όμως, για προσαύξηση της σύνταξης συνυπολογίζονται τα χρόνια για τα οποία προβλέπεται η πληρωμή εισφοράς (αναγνώριση με εξαγορά).

Πότε συμφέρει να αναγνωριστούν οι «πλασματικοί» χρόνοι;

Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31/12/2010 η αναγνώριση γίνεται οποτεδήποτε από τον ενδιαφερόμενο, πάντοτε βέβαια, με αίτηση που υποβάλλεται στο Tαμείο του.

Παράδείγματα

1

Είμαι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ και συμπληρώνω μέχρι το τέλος του 2010, 10.000 ημέρες ασφάλισης. Έχω υπηρετήσει 2 έτη στρατιωτική θητεία. Πότε θεμελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωμα και πότε μπορώ να αναγνωρίσω το χρόνο στρατιωτικής θητείας; Εάν πληρώσω το στρατό το 2011 θα έχω έκπτωση;

Θεμελιώνετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2010, εφόσον αναγνωρίσετε 500 τουλάχιστον ημέρες από τη στρατιωτική σας θητεία. Για να πάρετε σύνταξη θα πρέπει να συμπληρώσετε το 58ο έτος της ηλικίας σας. Η αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας μπορεί να γίνει και σήμερα, αλλά και μέχρι την 31/12/2013. Δεν θα έχετε έκπτωση για την αναγνώριση του στρατού, γιατί ανήκετε στην κατηγορία εκείνων που θεμελιώνουν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2010.

2

Είμαι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ και έχω συμπληρώσει 9.000 ημέρες ασφάλισης το 2010. Είμαι 56 ετών. Πότε θεμελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωμα; Τι πρέπει να κάνω για να πάρω το συντομότερο δυνατόν σύνταξη;

Το 2011 εφόσον συνεχίσετε την εργασία σας θα έχετε 9.300 ημέρες ασφάλισης. Μπορείτε να αναγνωρίσετε 1.200 ημέρες ασφάλισης (από ανεργία, από στρατό, από σπουδές κ.ο.κ.) έτσι ώστε να συμπληρώσετε 10.500 ημέρες ασφάλισης και να θεμελιώσετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα για χορήγηση σύνταξης στο 58ο έτος της ηλικίας σας. Για να καταβληθεί η σύνταξη απαιτούνται βέβαια 10.800 ημέρες ασφάλισης τις οποίες θα συμπληρώσετε το 2012 οπότε και μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε.

3

Είμαι ασφαλισμένος του ΙΚΑ και συμπλήρωσα 8.500 ημέρες ασφάλισης. Είμαι 55 ετών. Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη και ποιες αναγνωρίσεις μπορώ να κάνω;

Για να θεμελιώσετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα και να πάρετε πλήρη σύνταξη πριν το 65ο έτος της ηλικίας σας πρέπει να συμπληρώσετε 10.500 ημέρες ασφάλισης. Εάν συνεχίσετε την εργασία σας, το 2012 θα έχετε συμπληρώσει 9.100 ημέρες ασφάλισης. Με τα 5 επιπλέον χρόνια που μπορείτε να αναγνωρίσετε το 2012 συμπληρώνετε 10.500 ημέρες ασφάλισης και θεμελιώνετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Για να καταβληθεί στη συνέχει η σύνταξή σας απαιτείται να συμπληρώσετε το 59ο έτος της ηλικίας σας και συνολικά 11.100 ημέρες ασφάλισης.

4

Είμαι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ και έχω συμπληρώσει 4.800 ημέρες ασφάλισης και το 48ο έτος της ηλικίας μου. Πότε μπορώ να θεμελιώσω συνταξιοδοτικό δικαίωμα;

Το 2011, εφόσον αναγνωρίσετε όσο χρόνο χρειάζεται για να συμπληρώσετε 5.500 ημέρες ασφάλισης, θεμελιώνετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Για να καταβληθεί όμως η σύνταξη μειωμένη θα πρέπει να συμπληρώσετε το 52ο έτος της ηλικίας σας, ενώ για πλήρη σύνταξη θα πρέπει να συμπληρώσετε το 57ο έτος της ηλικίας σας.

5

Εργάζομαι στο Δημόσιο και έχω προσληφθεί πριν το 1983. Συμπληρώνω, το 2010, 31 χρόνια ασφάλισης. Μπορώ το 2011 να αναγνωρίσω 4 χρόνια και να συνταξιοδοτηθώ ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας με 35 συνολικά χρόνια ασφάλισης;

Δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε 4 χρόνια. Αυτό ισχύει για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα από 1/1/2011 και μέτα. Δεν ισχύουν για σας οι νέοι χρόνοι που αναγνωρίζονται, αλλά μόνο όσοι ίσχυαν πριν την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού νόμου. Για παράδειγμα, μπορείτε να αναγνωρίσετε το χρόνο στρατιωτικής θητείας και εφόσον συμπληρώσετε 35 χρόνια ασφάλισης, μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε χωρίς όριο ηλικίας.

6

Εργάζομαι στο Δημόσιο και έχω συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης το 2010 μαζί με τα χρόνια που είχα στον ιδιωτικό τομέα. Είμαι μητέρα ανήλικου παιδιού και η ηλικία μου είναι 47 ετών. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

Έχετε θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, αλλά για να συνταξιοδοτηθείτε θα πρέπει να συμπληρώσετε το 50ό έτος της ηλικίας σας. Δεν αλλάζουν για ’σας οι προϋποθέσεις ακόμα και αν έχει ενηλικιωθεί το παιδί σας μετά τη συμπλήρωση της 25ετίας.

7

Εργάζομαι στο Δημόσιο και έχω συμπληρώσει 23 χρόνια. Είμαι μητέρα ανηλίκου παιδιού που ενηλικιώνεται το 2013. Πώς μπορώ να θεμελιώσω συνταξιοδοτικό δικαίωμα και να πάρω σύνταξη; Έχω δύο παιδιά.

Το 2012 μπορείτε να αναγνωρίσετε 2 χρόνια και να συμπληρώσετε 25 χρόνια ασφάλισης (τα δύο χρόνια μπορεί να είναι από τα παιδιά ή έτη σπουδών κ.λπ.). Έτσι θεμελιώνετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα και μπορείτε να πάρετε σύνταξη με τη συμπλήρωση του 52ου έτους της ηλικίας σας.

8

Είμαι ασφαλισμένος στον OΑΕΕ και συμπληρώνω το 2010, 33 χρόνια ασφάλισης. Η ηλικία μου είναι 56 ετών. Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη;

Για να πάρετε σύνταξη θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσετε το 60ό έτος της ηλικίας σας. Μετά λοιπόν από 4 χρόνια, εάν έχετε συμπληρώσει 37 χρόνια ασφάλισης, μπορείτε να αναγνωρίσετε άλλα 2 χρόνια (π.χ. του στρατού) και να συμπληρώσετε 39 χρόνια που απαιτούνται και να συνταξιοδοτηθείτε.

Βασικές οδηγίες

Η κλιμάκωση του χρόνου τον οποίο μπορεί να προσμετρήσει ή να αναγνωρίσει κάθε ασφαλισμένος ανάλογα με το χρόνο συνταξιοδότησής του ως εξής :

α) μέχρι τέσσερα (4) χρόνια, για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του έτους 2011 ,

β) μέχρι πέντε (5) χρόνια, για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του έτους 2012

γ) μέχρι έξι (6) χρόνια, για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του έτους 2013 και

δ) μέχρι επτά (7) χρόνια, για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2014 και εφεξής.


Βασική προϋπόθεση για την αναγνώριση του πλασματικού αυτού χρόνου είναι η πραγματοποίηση 3.600 ημερών ασφάλισης (12 έτη).

Οι χρόνοι που μπορούν να προσμετρηθούν ή να αναγνωρισθούν είναι οι εξής:

α) Η προσμέτρηση χρόνου επιδότησης λόγω ασθένειας και ανεργίας. Θα μπορούν να συνυπολογισθούν 600 ημέρες επιδότησης λόγω ασθένειας και τακτικής ανεργίας – 300 για κάθε αιτία – ανεξάρτητα από το χρόνο που έλαβε χώρα η ανεργία ή επήλθε η ασθένεια.

β) Η αναγνώριση του χρόνου σπουδών σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου και σε μέσες επαγγελματικές σχολές, δημόσιες ή ιδιωτικές που έχουν αναγνωρισθεί από το κράτος, μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας. Οι σχολές αυτές θα γνωστοποιηθούν σύντομα από το Υπουργείο.

Ο χρόνος που θα αναγνωρίζεται θα είναι ίσος με τα επίσημα ακέραια έτη σπουδών της οικείας σχολής, τα οποία προβλέπονται κατά το χρόνο της αποφοίτησης.

Προϋπόθεση να μην πρόκειται για παράλληλη ασφάλιση (π.χ. εργασία κατά τη φοίτηση) . Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί και στο γεγονός ότι δεν θα είναι δυνατή η αναγνώριση του χρόνου σπουδών αν δεν έχει αποκτηθεί το σχετικό πτυχίο ή δίπλωμα.

γ) Η αναγνώριση του χρόνου ανεργίας, μετά την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου. Ως χρόνος ανεργίας – πέραν του χρόνου εγγραφής στα μητρώα του ΟΑΕΔ – θεωρείται κάθε κενό χρονικό διάστημα, μετά την έναρξη του εργασιακού βίου του ασφαλισμένου και την υπαγωγή του στα μητρώα οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού, για το οποίο δεν υπάρχει ασφάλιση.

δ) Η προσμέτρηση του χρόνου απουσίας των απασχολούμενων μητέρων από την εργασία τους, λόγω κύησης και λοχείας. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να υπερβαίνει τον χρόνο που προβλέπεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ. Εδώ ας δοθεί προσοχή ότι η αναγνώριση του χρόνου αυτού δεν υπολογίζεται για την προσαύξηση της σύνταξης αλλά μονάχα για την θεμελίωση του δικαιώματος. Για αυτό τον λόγο δεν καταβάλλονται εισφορές σε αυτήν την περίπτωση.

ε) Η αναγνώριση του χρόνου απεργίας.

στ) Η προσμέτρηση του πλασματικού χρόνου για κάθε παιδί (1 έτος για το πρώτο παιδί, 2 για το δεύτερο και συνολικά 3 έτη, και 5 συνολικά έτη για τρίτεκνη μητέρα. Σημειώνεται ότι ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση του χρόνου ασφάλισης που απαιτείται γα τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος, όπως και για τη συμπλήρωση του συντάξιμου χρόνου των μητέρων ανήλικων τέκνων αλλά και για τη συμπλήρωση του ελάχιστου χρόνου ασφάλισης των 15 ετών.

ζ) Η αναγνώριση του χρόνου μαθητείας, όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις και μέχρι ένα (1) έτος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ως χρόνος μαθητείας θεωρείται ο χρόνος απασχόλησης σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage).

η) Ειδικά για τους ασφαλισμένους ελεύθερους επαγγελματίες στον Ο.Α.Ε.Ε. (σ.σ. πρώην ΤΕΒΕ, ΤΣΑ, ΤΑΕ) , η αναγνώριση του χρόνου αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, πριν την εγγραφή στα μητρώα του οικείου οργανισμού, και μέχρι πέντε (5) χρόνια, εφόσον δεν έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες εισφορές.


Ποιο είναι το κόστος εξαγοράς των πλασματικών αυτών ημερών;

Η εξαγορά της στρατιωτικής θητείας είναι ιδιαίτερα ακριβή, αφού για το 2010 απαιτείται η καταβολή του 20% του τρέχοντος μισθού (εργατική και εργοδοτική εισφορά) για κάθε μήνα στρατιωτικής θητείας συν 6% για το επικουρικό ταμείο. Αλλά από το 2011 η αναγνώριση θα γίνεται με έκπτωση 30% και από το 2015 η έκπτωση θα ανέλθει στο 50%.

Αντιθέτως, για τις υπόλοιπες περιπτώσεις αναγνώρισης πλασματικού χρόνου το κόστος περιορίζεται στο 20% του βασικού μισθού (740 ευρώ) δηλαδή 148 ευρώ για κάθε μήνα.

Ως προς την προσμέτρηση του χρόνου απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας και των ημερών επιδότησης λόγω ασθένειας και τακτικής ανεργίας , επισημαίνεται ότι αυτές λαμβάνονται υπόψη, μόνο για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος και όχι για τον προσδιορισμό του δικαιούμενου ποσού σύνταξης, άρα αυτό γίνεται χωρίς εξαγορά (πληρωμή).

Παράδειγμα

Μισθωτός ασφαλισμένος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2012, με αναγνώριση ενός (1) έτους στρατιωτικής υπηρεσίας. Αν οι αποδοχές του τελευταίου μήνα πλήρους απασχόλησής του πριν την υποβολή της αίτησης αναγνώρισης ανέρχονται σε 1.100,00 ευρώ, το ποσό της εξαγοράς της στρατιωτικής υπηρεσίας, βάσει των διατάξεων του ν.1358/1983, θα ανέλθει σε 1.100,00 X 20% X 12 μήνες= 2.640,00 ευρώ, και μετά τη μείωσή του κατά 30% σε 1.848,00 ευρώ. Εφόσον, όμως, το ποσό αυτό υπολείπεται του ποσού που προκύπτει αν ο υπολογισμός του προβλεπόμενου ποσοστού ( 20%) γίνει επί του 25πλάσιου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη που θα ισχύει το 2012, θα καταβληθεί το μεγαλύτερο ποσό.

Είναι ευνόητο ότι στο κατά περίπτωση προκύπτον ποσό εξαγοράς, μπορεί να γίνει στη συνέχεια και η κατά 15% μείωση που προβλέπεται, από τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.1358/1983, σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής.

Περαιτέρω, ο τρόπος καταβολής του ποσού εξαγοράς που προκύπτει από τις παραπάνω αναγνωρίσεις μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ με έκπτωση 15%, είτε σε μηνιαίες δόσεις ίσες με τους αναγνωριζόμενους μήνες, είτε με παρακράτηση του ¼ του ποσού της σύνταξης.

1. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ: Για πρώτη φορά στη συνταξιοδοτική νομοθεσία του Δημοσίου θεσπίζεται η αναγνώριση συντάξιμου χρόνου για κάθε παιδί. O χρόνος αυτός ανέρχεται σε ένα (1) έτος για το πρώτο παιδί, σε δύο (2) επί πλέον έτη για το δεύτερο παιδί και σε δύο (2) έτη για το τρίτο παιδί. Από το τέταρτο παιδί και πάνω δεν αναγνωρίζεται πλασματικός χρόνος. Σε κάθε περίπτωση η αναγνώριση του ανωτέρω χρόνου δεν αφορά υπαλλήλους που έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία πριν την 21-07-2010.

Προσοχή: Οι ρυθμίσεις για τα πλασματικά δεν έχουν εφαρμογή για όσους έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα την 31-12-2010 αφού για τα πρόσωπα που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την 31-12-2010, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του νέου νόμου και εξακολουθούν γι΄ αυτά να ισχύει ό,τι ίσχυε πριν το νέο ασφαλιστικό νόμο. Επομένως αφού για τα εν λόγω πρόσωπα, δεν περιλαμβανόταν στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους (θεμελίωση δικαιώματος κλπ), αναγνώριση και προσμέτρηση πλασματικού χρόνου παιδιών, η διάταξη για την αναγνώριση/προσμέτρηση πλασματικού χρόνου παιδιών δεν αφορά τα πρόσωπα (γονείς) που έχουν ήδη θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-12-2010. Άλλωστε για τα πρόσωπα αυτά δεν διαψεύδεται καμία συνταξιοδοτική προσδοκία. Ο χρόνος παιδιών δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση τη μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου αφού δεν συνιστά πραγματική δημόσια υπηρεσία.

Διευκρινίσεις

– Η αναγνώριση πλασματικού χρόνου αφορά παιδιά που βρίσκονται εν ζωή.

– Ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και για την προσαύξηση της σύνταξης με την προϋπόθεση να έχει συμπληρώσει ο/η υπάλληλος 15ετή πραγματική δημόσια υπηρεσία. Ως δημόσια υπηρεσία νοείται η υπηρεσία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο, σε ΟΤΑ ή σε ΝΠΔΔ (στην Ελλάδα ή σε Χώρα μέλος της Ε.Ε.), με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (π.χ. μονίμου υπαλλήλου, υπαλλήλου με θητεία, υπαλλήλου με ΣΕΙΔΑΧ, υπαλλήλου με ΣΕΙΔΟΧ, ημερομισθίου κλπ).

– Το δικαίωμα αναγνώρισης του χρόνου αυτού μπορεί να ασκηθεί και από τους δύο γονείς, αφού από καμιά διάταξη του νόμου δεν περιορίζεται η άσκηση του δικαιώματος σε έναν από τους δύο γονείς. Το αντίθετο θα συνιστούσε παραβίαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας αφού θα επεφύλασσε διαφορετική μεταχείριση έναντι του νόμου σε πρόσωπα που τελούν υπό τις ίδιες συνθήκες.

Υπενθυμίζεται ότι παρόμοια «διάκριση» των συζύγων στο παρελθόν για το οικογενειακό επίδομα που αποτελεί «παρακολούθημα» της σύνταξης και όχι «κύρια» παροχή κρίθηκε ως αντισυνταγματική θέτοντας σε δικαστικές περιπέτειες επί μακρόν όλη τη Δημόσια Διοίκηση και τους ενδιαφερόμενους.

– Σε περίπτωση όμως που ο/η υπάλληλος (γονέας) έχει χρόνο ασφάλισης και σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ο πλασματικός χρόνος για παιδί ή για παιδιά αναγνωρίζεται ως συντάξιμος σε έναν μόνο φορέα κατ΄ επιλογή. Άρα, όταν ο/η υπάλληλος (γονέας) είναι ήδη συνταξιούχος του άλλου φορέα θα ζητείται βεβαίωση για το αν έχει αναγνωρίσει ή όχι πλασματικό χρόνο παιδιού/παιδιών στον φορέα από τον οποίο έχει συνταξιοδοτηθεί.

-Ο χρόνος παιδιών μπορεί μεν να συνιστά, εφόσον αναγνωρισθεί, συντάξιμο χρόνο/χρόνο ασφάλισης, επειδή όμως δεν είναι χρόνος ασφάλισης που αντιστοιχεί σε χρόνο υπηρεσίας (ημέρες εργασίας/ασφάλισης) δεν συνυπολογίζεται στην απαιτούμενη 5ετία τακτικού – μονίμου υπαλλήλου

(1500 ημέρες εργασίας/ασφάλισης) που πρέπει να έχει συμπληρωθεί στις περιπτώσεις όπου το Δημόσιο ως απονέμων φορέας εφαρμόζει τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.

– Ο αναγνωριζόμενος πλασματικός χρόνος για τα παιδιά, όσον αφορά τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, αντιμετωπίζεται συνταξιοδοτικά με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζεται για τους άνδρες υπαλλήλους ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας (με διαφοροποίηση μόνο ως προς την καταβολή εισφοράς εξαγοράς του χρόνου αυτού).

-Ο/η υπάλληλος μπορεί να αναγνωρίσει και μέρος του συνολικού χρόνου που δικαιούνται να αναγνωρίσει (σε μήνες).

-Μετά την εκτέλεση της σχετικής αναγνωριστικής πράξης από την αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων, η πράξη αυτή δεν ανακαλείται ούτε τροποποιείται ως προς τον αναγνωριζόμενο με αυτή χρόνο. Μπορεί πάντως ο/η υπάλληλος που έχει αναγνωρίσει μέρος του συνολικού χρόνου που δικαιούται, να ζητήσει με νέα αίτησή του την αναγνώριση του επί πλέον χρόνου που επιθυμεί.

Διαδικασία αναγνώρισης

– Η αναγνώριση του πλασματικού χρόνου απαιτεί την καταβολή εκ μέρους του γονέα εισφοράς εξαγοράς με ασφάλιστρο 6,67% (όση είναι και η εισφορά του υπαλλήλου για την κύρια σύνταξη) που υπολογίζεται επί των συνταξίμων αποδοχών του όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης. Ως συντάξιμες αποδοχές λαμβάνονται υπόψη εκείνες επί των οποίων διενεργείται κράτηση για κύρια σύνταξη. Το ποσό της εισφοράς εξαγοράς προκύπτει από τη σχέση:

Εισφορά εξαγοράς = (Συντάξιμες αποδοχές) Χ 6,67% Χ μήνες (που θα αναγνωρισθούν).

-Για τον αναγνωριζόμενο χρόνο εκδίδεται αναγνωριστική πράξη από την αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων μετά από αίτηση του γονέα συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

-Η αίτηση από τον γονέα, μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε ακόμα και κατά τη συνταξιοδότηση αφού από καμία διάταξη του νόμου δεν προβλέπεται η υποβολή της σχετικής αίτησης εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

1. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ: Για πρώτη φορά στην συνταξιοδοτική νομοθεσία του Δημοσίου θεσπίζεται η αναγνώριση ως συνταξίμων των ετών σπουδών του/της υπαλλήλου για την απόκτηση του πρώτου πτυχίου. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο στους υπαλλήλους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 01-01-2011 και αφορά τόσο τους «παλαιούς» όσο και τους «νέους» ασφαλισμένους. Άρα οι σχετικές διατάξεις δεν αφορούν όσους έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την 31-12-2010, καθώς και όσους έχουν αποχωρήσει ήδη από την υπηρεσία πριν την ως άνω ημεροχρονολογία (και στις δύο περιπτώσεις).

Η προσθήκη των σχετικών με την αναγνώριση των ετών σπουδών διατάξεων στο άρθρο 11 του Π.Δ. 169/2007 καθώς και ο χαρακτηρισμός του «χρόνου σπουδών» ως χρόνου πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας τον καθιστά ισοδύναμο με τις λοιπές θεμελιωτικές συντάξιμες υπηρεσίες και ως εκ τούτου λαμβάνεται υπόψη τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, όσο και για τον υπολογισμό – προσαύξηση της σύνταξης.

Διευκρινίσεις

– Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με την αναγνώριση/προσμέτρηση ετών σπουδών σε καμιά περίπτωση δεν ανατρέχει πριν την 01-01-2011.

-Ο αναγνωριζόμενος χρόνος σπουδών δεν επηρεάζει σε καμιά περίπτωση την μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου αφού δεν συνιστά πραγματική δημόσια υπηρεσία.

– Χρόνος σπουδών που συμπίπτει με συντάξιμο χρόνο/χρόνο ασφάλισης δεν μπορεί να αναγνωρισθεί συντάξιμος με βάση τις διατάξεις του άρθρου αυτού, δηλ. υπάλληλος ο/η οποίος/α απέκτησε το πτυχίο κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας/εργασίας του/της, με ασφάλιση, μπορεί να αναγνωρίσει μόνο εκείνο το χρόνο από τις σπουδές του/της που δεν συμπίπτει με το χρόνο εργασίας/ασφάλισής του/της.

– Απαραίτητη προϋπόθεση για να προβεί ο/η υπάλληλος σε αναγνώριση ως συντάξιμων των ετών σπουδών είναι να έχει συμπληρώσει υπηρεσία 12 ετών (όχι κατ΄ ανάγκη δημόσια). Επομένως στην υπηρεσία αυτή συνυπολογίζεται, προκειμένου για τους άνδρες και ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας (με ή χωρίς εξαγορά κατά περίπτωση), όχι όμως και ο πλασματικός χρόνος των παιδιών, για την αναγνώριση του οποίου, απαραίτητη προϋπόθεση, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στην ενότητα του άρθρου 6 της εγκυκλίου αυτής, είναι η συμπλήρωση 15ετούς πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.

-Ως χρόνος σπουδών λογίζεται ο κατά περίπτωση απαιτούμενος χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Ο εν λόγω χρόνος (διάρκεια σπουδών) είναι αυτός που προβλέπεται από τον οργανισμό ή από τη νομοθεσία που διέπει την λειτουργία της κάθε Σχολής κατά το χρόνο της αποφοίτησης και εκφράζεται μόνο σε ακέραια χρόνια.

– Υπάλληλος που διαθέτει περισσότερα του ενός πτυχία, μπορεί να αναγνωρίσει ως χρόνο σπουδών το χρόνο που απαιτείτο για την απόκτηση του πτυχίου που χρησιμοποίησε για να διορισθεί ή να μεταταγεί ή να ενταχθεί στη θέση που κατέχει, δηλ. στις περιπτώσεις αυτές ο χρόνος δεν υπολογίζεται αθροιστικά.

-Ως χρόνος σπουδών λογίζεται επίσης και ο χρόνος εκείνος που διανύθηκε μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας του/της υπαλλήλου σε μέση επαγγελματική σχολή και οδήγησε στην απόκτηση πτυχίου που χρησίμευσε για την πρόσληψη/διορισμό του/της υπαλλήλου.

-Προκειμένου για υπαλλήλους με πτυχίο ΤΕΙ ως χρόνος σπουδών λογίζεται και το εξάμηνο της πρακτικής άσκησης που απαιτείται κατά το χρόνο της αποφοίτησής του/της για την απόκτηση του πτυχίου.

– Χρόνος σπουδών που συμπίπτει με συντάξιμο χρόνο/χρόνο ασφάλισης δεν μπορεί να αναγνωρισθεί ως συντάξιμος.

– Ειδικά, προκειμένου για τις νοσηλεύτριες (μαίες, επισκέπτριες αδερφές, αδερφές νοσοκόμες) θα μπορούν και αυτές που θεμελιώνουν δικαίωμα μετά την 01-01-2011 να μπορούν να αναγνωρίσουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα για την κτήση του πτυχίου τους (ακέραια) έτη σπουδών, εφόσον το πτυχίο αυτό χρησίμευσε για την πρόσληψη/τον διορισμό τους. Στις περιπτώσεις αυτές δεν θα μπορούν να τύχουν διπλού ευεργετήματος αναγνωρίζοντας ως συντάξιμο τον ίδιο χρόνο και με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 περίπτ. μθ του Π.Δ. 169/2007

(Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων) ως χρόνο πρακτικής άσκησης κατά την διάρκεια της φοίτησης στις οικείες Σχολές. Αν πάλι επιλέξουν ν΄αναγνωρίσουν ως συντάξιμο το χρόνο της πρακτικής τους άσκησης κατά την διάρκεια της φοίτησης τους στις οικείες Σχολές δεν θα έχουν το δικαίωμα να προβούν σε αναγνώριση ως συντάξιμου του συμπίπτοντος με τον χρόνο αυτό, χρόνου σπουδών. Τα παραπάνω είναι αυτονόητο ότι ισχύουν και για εκείνες που το πτυχίο της νοσηλεύτριας (μαίες, επισκέπτριες αδερφές, αδερφές νοσοκόμες) χρησίμευσε για την πρόσληψη/τον διορισμό τους στην Δευτεροβάθμια ή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α. Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας: Για τα πρόσωπα που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 01-01-2011 από τον χρόνο της εκπαιδευτικής άδειας που τυχόν έχουν λάβει μπορεί να αναγνωρισθεί ως συντάξιμος χρόνος δύο ετών ανεξάρτητα από τον συνολικό χρόνο που διήρκεσε η εκπαιδευτική τους άδεια. Εξυπακούεται, ότι για τα πρόσωπα που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-12-2010 εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 6 του π.δ. 169/2007, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους

με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν. 3408/2005, οι οποίες δεν έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί και σύμφωνα με τις οποίες θεωρείται ως συντάξιμος χρόνος πραγματικής υπηρεσίας ο χρόνος της εκπαιδευτικής άδειας μέχρι μια πενταετία.

Από τους χρόνους (έτη σπουδών, εκπαιδευτική άδεια, άδεια άνευ αποδοχών ανατροφής παιδιού ηλικίας μέχρι 6 ετών) συναθροιζομένου και του χρόνου της στρατιωτικής θητείας (προκειμένου για άνδρες υπαλλήλους) ο/η υπάλληλος μπορεί να αναγνωρίσει κατ΄ανώτατο όριο:

– τέσσερα (4) έτη εφόσον θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του 2011.

– πέντε (5) έτη εφόσον θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του 2012.

– έξι (6) έτη εφόσον θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του 2013 και

– επτά (7) έτη εφόσον θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 01-01-2014.

Ο μέχρι 5 έτη πλασματικός χρόνος παιδιών που μπορεί ν΄ αναγνωρισθεί ως συντάξιμος είναι προφανές ότι δεν υπάγεται στους ως άνω περιορισμούς.

Β. Χρόνος άδειας άνευ αποδοχών ανατροφής παιδιού: Διευρύνεται η δυνατότητα αναγνώρισης ως συντάξιμου του χρόνου άδειας άνευ

αποδοχών ανατροφής παιδιού ηλικίας μέχρι 6 ετών, αφού πλέον θα μπορεί να αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος, ο χρόνος που προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διοικητικές διατάξεις και όχι μόνο ο χρόνος που μπορούσε να αναγνωριστεί ως συντάξιμος με βάση συγκεκριμένες συνταξιοδοτικές διατάξεις. Ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών ανατροφής παιδιού σχετίζεται αποκλειστικά με την ύπαρξη και μόνο παιδιού/παιδιών. Οι διατάξεις που αναφέρονται στην αναγνώριση ως συντάξιμου του χρόνου άδειας ανατροφής παιδιού και του χρόνου εκπαιδευτικής άδειας, αφορούν τόσο τους «παλαιούς» όσο και τους «νέους» ασφαλισμένους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

– Η αναγνώριση των ανωτέρω χρόνων (σπουδών, άδειας άνευ αποδοχών ανατροφής παιδιού, εκπαιδευτικής άδειας) μπορεί να λάβει χώρα μετά την υποβολή σχετικής αίτησης από τον/την υπάλληλο που υποβάλλεται στην αρμόδια Δ/νση Συντάξεων, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

– Η αίτηση από τον/την υπάλληλο μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε, δηλαδή είτε ενώ ο/η υπάλληλος είναι στην ενέργεια είτε κατά τη συνταξιοδότηση, ακόμα και μετά από αυτή, στην τελευταία όμως αυτή περίπτωση εντός της προθεσμίας που τάσσει η συνταξιοδοτική νομοθεσία -Η αναγνώριση ως συνταξίμων των ανωτέρω χρόνων απαιτεί την καταβολή εκ μέρους του/της υπαλλήλου εισφοράς εξαγοράς με

ασφάλιστρο 6,67% επί των συνταξίμων αποδοχών, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης. Ως συντάξιμες αποδοχές λαμβάνονται υπόψη εκείνες επί των οποίων διενεργείται κράτηση για κύρια σύνταξη.

– Το ποσό της εισφοράς εξαγοράς προκύπτει επίσης από την σχέση: Εισφορά εξαγοράς = Συντάξιμες αποδοχές x 6,67% x έτη που θα αναγνωρισθούν.

2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΡΓ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ)

Εως και 4 χρόνια ασφάλισης μπορούν να αναγνωρίσουν από διαφορετικές «πηγές», απο το 2011, οι ελεύθεροι επαγγελματίες (ΟΑΑΕ)ώστε να συμπληρώσουν τα χρόνια που χρειάζονται με βάση το νέο ασφαλιστικό νόμο και να συνταξιοδοτηθούν. Οι χρόνοι που μπορούν να «αξιοποιηθούν» είναι:

1. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας.

2. Ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής καθώς και το χρόνο σπουδών, μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας, σε μέσες επαγγελματικές σχολές, ο οποίος είναι ίσος με τα κατά το χρόνο αποφοίτησης επίσημα ακέραια χρόνια σπουδών της οικείας σχολής.

3. Ο χρόνος ανεργίας, μετά την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το δημόσιο.

4. Ο πλασματικός χρόνος των μητέρων (αφορά μόνο ασφαλισμένες του ΤΣΑ) του άρθρου 141 του Ν. 3655/08 (ΦΕΚ 58 Α) που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές και ανεξάρτητα του χρόνου γέννησης των παιδιών

5. Ο χρόνος αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας πριν την εγγραφή στα μητρώα του ΟΑΕΕ (ειδικά για την περίπτωση αυτή θα μπορούν να αναγνωριστούν μέχρι 5 έτη) εφόσον δεν είχαν πληρωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.

Για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ οι αναγνωρίσεις θα είναι με εξαγορά με βάση τις ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλει ο ασφαλισμένος κατά το μήνα υποβολής της αίτησης. Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

Η αναγνώριση και εξαγορά του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας γίνεται με τις διατάξεις του Ν. 1358/1983 όπως ισχύουν κάθε φορά. Στις περιπτώσεις που θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2011 μέχρι 31/12/2014, το ποσό για την εξαγορά του χρόνου της στρατιωτικής θητείας στους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης μειώνεται κατά 30%. Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα

από 1/1/2015 και εφεξής το ανωτέρω ποσό μειώνεται κατά 50%. Το καταβαλλόμενο ποσό και στις δύο περιπτώσεις δεν μπορεί να είναι κατώτερο αυτού που προκύπτει με βάση υπολογισμού το 25πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (165 ευρώ το μήνα). Η αναγνώριση σπουδών ο χρόνος που θα αναγνωρίζεται θα είναι ίσος με τα επίσημα ακέραια έτη σπουδών της οικείας σχολής, τα οποία προβλέπονται κατά το χρόνο της αποφοίτησης. Ωστόσο, αν κατά το χρόνο φοίτησης στις αναφερόμενες σχολές υπήρχε ασφάλιση σε οποιονδήποτε ομοειδή φορέα ασφάλισης, δεν θα είναι δυνατή η αναγνώριση του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος. Η ρύθμιση αναφέρεται σε αποφοίτηση, δηλαδή σε περάτωση των σπουδών και δεν θα είναι δυνατή η αναγνώριση του χρόνου σπουδών αν δεν έχει αποκτηθεί το σχετικό πτυχίο ή δίπλωμα. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αναγνώριση χρόνου σπουδών είναι: Αίτηση, βεβαίωση απόκτησης πτυχίου από τη σχολή (να αναφέρεται η διάρκεια φοίτησης), αντίγραφο πτυχίου, υπεύθυνη δήλωση του ασφαλισμένου από την οποία να προκύπτει απαραίτητα ότι δεν υπάρχει ασφάλιση για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε άλλο φορέα ασφάλισης και δεν έχει επίσης αναγνωρισθεί σε άλλο φορέα.

Για όσους είναι κάτοχοι πτυχίου εξωτερικού, θα πρέπει να προσκομιστεί η αναγνώριση πτυχίου εξωτερικού από τον αντίστοιχο επίσημο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ ή Υπουργείο Εξωτερικών, κ.ά.). Η αναγνώριση του χρόνου ανεργίας, μετά την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου. Ως χρόνος ανεργίας -πέραν του χρόνου εγγραφής στα μητρώα του ΟΑΕΔ- θεωρείται κάθε κενό χρονικό διάστημα, μετά την έναρξη του εργασιακού βίου του ασφαλισμένου και την υπαγωγή του στα μητρώα οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού, για το οποίο δεν υπάρχει ασφάλιση. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αναγνώριση χρόνου ανεργίας είναι: Αίτηση, βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η ασφάλισή του σε ασφαλιστικό φορέα πριν το χρονικό διάστημα ανεργίας, υπεύθυνη δήλωση του ασφαλισμένου από την οποία να προκύπτει απαραίτητα ότι το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν έχει αναγνωρισθεί σε άλλο φορέα. Σε περίπτωση εγγραφής στα μητρώα του ΟΑΕΔ, θα πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση για το χρονικό διάστημα που βρίσκονταν σε ανεργία.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει χρόνος εγγραφής στα μητρώα του ΟΑΕΔ, θα πρέπει να συμπληρώνεται υπεύθυνη δήλωση από την οποία να προκύπτει απαραίτητα ότι για το χρονικό διάστημα που επιθυμεί να αναγνωρίσει ο ασφαλισμένος, δεν υπάρχει ασφάλιση σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο. Ο χρόνος σπουδών καθώς και ο χρόνος ανεργίας αναγνωρίζονται τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, μετά από αίτηση του ασφαλισμένου. Για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα καταβάλλεται ποσό εξαγοράς, το οποίο προκύπτει από τον υπολογισμό ποσοστού 20% για τους φορείς κύριας ασφάλισης και ποσοστού 6% για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης, υπολογιζομένων στο 25πλάσιο του ΗΑΕ που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Περαιτέρω, καθορίζεται ο τρόπος καταβολής του ποσού εξαγοράς που προκύπτει από τις παραπάνω αναγνωρίσεις (είτε εφάπαξ με έκπτωση 15%, είτε σε μηνιαίες δόσεις ίσες με τους αναγνωριζόμενους μήνες, είτε με παρακράτηση του 1/4 του ποσού της σύνταξης) και επιπλέον προβλέπεται η επιβολή των αναλογούντων προσθέτων τελών, σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής μηνιαίας δόσης.

3. ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ ΣΕ IKA-ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Με το νομο Λοβέρδου (3863/2010 )επαναπροσδιορίζονται οι χρόνοι που μπορεί να προσμετρηθούν ή να αναγνωριστούν με εξαγορά τόσο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή για προσαύξηση του ποσού αυτής.

Με τις νέες διατάξειςείναι πλέον δυνατή: α) Η προσμέτρηση χρόνου επιδότησης λόγω ασθένειας και ανεργίας. Θα είναι δυνατό να συνυπολογιστούν 600 ημέρες επιδότησης λόγω ασθένειας και τακτικής ανεργίας, 300 για κάθε αιτία (αντί των 400 ημερών κατά την τελευταία πριν από τη συνταξιοδότηση δεκαετία, όπως προβλέπεται σήμερα με τον ν. 2084/92), ανεξάρτητα από τον χρόνο που έλαβε χώρα η ανεργία ή επήλθε η ασθένεια.

β) Η αναγνώριση του χρόνου σπουδών: σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου και σε μέσες επαγγελματικές σχολές, δημόσιες ή ιδιωτικές, που έχουν αναγνωριστεί από το κράτος, μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας. Οι σχολές αυτές θα σας γνωστοποιηθούν εγκαίρως έπειτα από σχετική αλληλογραφία του υπουργείου μας με τα συναρμόδια υπουργεία. Ο χρόνος που θα αναγνωρίζεται θα είναι ίσος με τα επίσημα ακέραια έτη σπουδών της οικείας σχολής, τα οποία προβλέπονται κατά τον χρόνο της αποφοίτησης. Είναι ευνόητο ότι αν κατά τον χρόνο φοίτησης στις αναφερόμενες σχολές έχει χωρήσει ασφάλιση σε οποιονδήποτε ομοειδή φορέα ασφάλισης δεν θα είναι δυνατή η αναγνώριση του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος. Δεδομένου, εξάλλου, ότι η ρύθμιση αναφέρεται σε αποφοίτηση, δηλαδή σε περάτωση των σπουδών, δεν θα είναι δυνατή η αναγνώριση του χρόνου σπουδών αν δεν έχει αποκτηθεί το σχετικό πτυχίο ή δίπλωμα.

γ) Η αναγνώριση του χρόνου ανεργίας, μετά την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου. Χρόνος ανεργίας- πέραν του χρόνου εγγραφής στα μητρώα του ΟΑΕΔ- θεωρείται κάθε κενό χρονικό διάστημα, μετά την έναρξη του εργασιακού βίου του ασφαλισμένου και την υπαγωγή του στα μητρώα οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού, για το οποίο δεν υπάρχει ασφάλιση.

δ) Η προσμέτρηση του χρόνου απουσίας των απασχολούμενων μητέρων από την εργασία τους, λόγω κύησης και λοχείας. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να υπερβαίνει τον χρόνο που προβλέπεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ.

ε) Η αναγνώριση του χρόνου απεργίας.

στ) Η προσμέτρηση του πλασματικού χρόνου του άρθρου 141 του ν. 3655/2008, ανεξάρτητα από τον χρόνο γέννησης των παιδιών (πριν ή μετά την 1.1.2000). Σημειώνεται ότι ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση του χρόνου ασφάλισης που απαιτείται για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος, (όπως για τη συμπλήρωση του συντάξιμου χρόνου των μητέρων ανήλικων τέκνων) καθώς και για τη συμπλήρωση του ελάχιστου χρόνου ασφάλισης των 15 ετών.

ζ) Η αναγνώριση του χρόνου μαθητείας, όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις και ως ένα έτος.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι χρόνος μαθητείας θεωρείται ο χρόνος απασχόλησης σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage).

Πόσα χρόνια μπορείτε να αναγνωρίσετε

Στον ασφαλιστικό νόμο καθορίζεται η κλιμάκωση του χρόνου τον οποίον μπορεί να προσμετρήσει ή να αναγνωρίσει κάθε ασφαλισμένος ανάλογα με τον χρόνο συνταξιοδότησής του ως εξής:

* Ως 4 χρόνια για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του 2011

* Ως 5 χρόνια για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του 2012

* Ως 6 χρόνια για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του 2013

* Ως 7 χρόνια για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2014 και

εφεξής.

Πόσο θα πληρώσετε την αναγνώριση

Χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας: Αναγνωρίζεται και εξαγοράζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1358/1983. Ειδικά όμως για τους ασφαλισμένους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2011 ως 31.12.2014, με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, το ποσόν εξαγοράς του αναγνωριζόμενου χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας καταβάλλεται μειωμένο κατά 30%, ενώ για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2015 και εφεξής το σχετικό ποσόν καταβάλλεται μειωμένο κατά 50%, ανεξάρτητα από τον τρόπο καταβολής του (εφάπαξ ή σε δόσεις ή με παρακράτηση του 1/3 της σύνταξης). Σε καμιά όμως περίπτωση το τελικά καταβαλλόμενο ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο αυτού που προκύπτει, με βάση υπολογισμού το 25πλάσιο του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη όπως ισχύει κάθε φορά.

Σε σχετική του εγκύκλιο του εγκύκλιο το ΙΚΑ παρέχει οδηγίες για την διαδικασία εξαγορας του αναγνωριζομένου χρόνου στρατιωτικής θητείας ως συντάξιμου, βασει του νεου ασφαλιστικου νόμου 3863/2010.

Ειδικότερα με τις νέες ρυθμίσεις προβλέπεται ότι, για τους ασφαλισμένους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2011 και μέχρι 31-12-2014, με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, το ποσό εξαγοράς του αναγνωριζόμενου χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας, καταβάλλεται μειωμένο κατά 30%, ενώ για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015 και εφεξής, το σχετικό ποσό καταβάλλεται μειωμένο κατά 50%, ανεξάρτητα από τον τρόπο καταβολής του δηλ. εφάπαξ ή σε δόσεις ή με παρακράτηση του 1/3 της σύνταξης. Σε καμία όμως περίπτωση, το τελικά καταβαλλόμενο ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο αυτού που προκύπτει, με βάση υπολογισμού, το 25πλάσιο του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης. Είναι ευνόητο ότι στο ποσό της εξαγοράς που θα προκύψει, μπορεί να γίνει στη συνέχεια και η έκπτωση του 15% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής.

Παράδειγμα 1

Ασφαλισμένος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2011, με αναγνώριση ενός (1) έτους στρατιωτικής υπηρεσίας. Αν οι αποδοχές του τελευταίου μήνα πλήρους απασχόλησής του, πριν την υποβολή της αίτησης αναγνώρισης ανέρχονται σε 1500,006, το ποσό εξαγοράς στρατιωτικής υπηρεσίας, θα ανέλθει σε 10,006 ανά ημέρα: (15006: 30 X 20% = 10,006), και μετά την μείωση του 30% σε 7,006 ανά ημέρα: (10,006 X 30% = 3,006 και 10,006 – 3,006 = 7.006) και για την αναγνώριση ενός (1) έτους στρατιωτικής υπηρεσίας, 2520,006: ( 7,006 X 360= 2520,006).

Παράδειγμα 2

Ασφαλισμένος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2011, με αναγνώριση ενός (1) έτους στρατιωτικής υπηρεσίας. Αν οι αποδοχές του τελευταίου μήνα πλήρους απασχόλησής του πριν την υποβολή της αίτησης αναγνώρισης ανέρχονται σε 1050,00 6, το ποσό της εξαγοράς της στρατιωτικής υπηρεσίας, θα ανέλθει σε 7,00 ευρώ ανά ημέρα: (1050,006: 30 ημέρες X 20% =7,006) και μετά την μείωση του 30% σε 4,906 ανά ημέρα: (7,006 X 30% = 2,106 και 7,006 – 2,106 = 4,906) και για την αναγνώριση ενός (1) έτους στρατιωτικής υπηρεσίας, 1764,006: (4,906 X 360 = 1764,006). Όμως, επειδή το ανωτέρω ποσό (1764,006 ) υπολείπεται του ποσού των 1980,006, ποσό που προκύπτει αν ο υπολογισμός γίνει επί του 25πλάσιου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη δηλ. (33,04 Η.Α.Ε. X 25: 30 ημέρες X 20% = 5,506 ανά ημέρα και 5,506 X 360=1980,006 το έτος) θα πρέπει, σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, να καταβληθεί το μεγαλύτερο ποσό δηλ. το ποσό των 1980,006, για 1 (ένα) έτος αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας ή 5,506 για κάθε ημέρα αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας.

-Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και για την αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας στο ΕΤΕΑΜ.

-To ποσοστό των εισφορών για την εν λόγω αναγνώριση είναι 6% (3% εργοδότη και 3% ασφαλισμένου).

-Προκειμένου να εξεταστεί το αίτημα της αναγνώρισης από τις αρμόδιες υπηρεσίες Εσόδων, θα πρέπει οι υπηρεσίες απονομών συντάξεων να αποστέλλουν υπηρεσιακό σημείωμα στο οποίο θα προσδιορίζουν την ημερομηνία θεμελίωσης. Ο εν λόγω προσδιορισμός της ημερομηνίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος είναι κρίσιμος δεδομένου ότι για όσους θεμελιώνουν μέχρι 31-12-2010 δεν ισχύουν οι κοινοποιούμενες διατάξεις, ενώ σ΄ αυτούς που θα θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2011 έως 31-12-2014 παρέχεται έκπτωση 30% και σε όσους θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015 και μετά παρέχεται έκπτωση 50%.

-Χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών: Αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 1483/84. Αναγνωρίζεται για κάθε παιδί:

1 παιδί: 1 χρόνος

2 παιδιά: 3 χρόνια

3 παιδιά και πάνω: ως 5 χρόνια

Χρήση του πλασματικού χρόνου κάνει η μητέρα, όχι όμως για να θεμελιώσει δικαιώματα ως μητέρα ανήλικων τέκνων. Αν δεν κάνει χρήση η μητέρα, τότε ο πλασματικός χρόνος προσμετρείται από τον πατέρα. -Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας: Αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2084/92, όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 5 του ν. 2335/1995.

Χρόνος σπουδών, χρόνος μαθητείας και χρόνος ανεργίας: Αναγνωρίζονται τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, έπειτα από αίτηση του ασφαλισμένου. Για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα καταβάλλεται ποσόν εξαγοράς, το οποίο προκύπτει από τον υπολογισμό ποσοστού 20% για τους φορείς κύριας ασφάλισης και ποσοστού 6% για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης, υπολογιζόμενων στο 25πλάσιο του ΗΑΕ(Ημερομισθιο Ανειδκευτου Εργατη) που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης. Περαιτέρω καθορίζεται ο τρόπος καταβολής του ποσού εξαγοράς που προκύπτει από τις παραπάνω αναγνωρίσεις (είτε εφάπαξ με έκπτωση 15% είτε σε μηνιαίες δόσεις ίσες με τους αναγνωριζόμενους μήνες ή με παρακράτηση του ποσού της σύνταξης) και επιπλέον προβλέπεται η επιβολή των αναλογούντων πρόσθετων τελών, σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής μηνιαίας δόσης.

Χρόνος απουσίας λόγω κύησης και λοχείας καθώς και ημερών επιδότησης λόγω ασθένειας και τακτικής ανεργίας: Ως προς την προσμέτρηση αυτών των περιπτώσεων επισημαίνεται ότι αυτές λαμβάνονται υπόψη μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος και όχι για τον προσδιορισμό του δικαιούμενου ποσού σύνταξης. Αν δηλαδή ένας ασφαλισμένος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τη συμπλήρωση 25 ετών ασφάλισης, αλλά έχει πραγματοποιήσει 24 χρόνια και 2 μήνες ασφάλισης και έχει επιδοτηθεί λόγω

ανεργίας καθ΄ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου για 20 μήνες, μπορεί να συνυπολογίσει τους 10 από αυτούς προκειμένου να συμπληρώσει τα 25 έτη ασφάλισης που απαιτούνται, όμως το ποσόν της σύνταξής του θα υπολογισθεί βάσει των 24 ετών.

Σημειώνεται ότι εκτός του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας για όλους τους υπόλοιπους χρόνους της παρ. 18 του άρθρου 10 το κάθε πλήρες έτος αναγνω ριζόμενου χρόνου αντιστοιχεί σε 300 ημέρες ή 12 μήνες ασφάλισης (κάθε μήνας = 25 ημέρες ασφάλισης) Οσοι ασφαλισμένοι/νες συμπληρώνουν τον χρόνο ασφάλισης που απαιτείται για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ως τις 31.12.2010, με αναγνώριση των χρόνων που προβλέπονται στο άρθρο 40 του ν. 2084/1992, όπως ισχύει σήμερα, εφόσον η σχετική αίτηση αναγνώρισης υποβληθεί ως τις 31.12.2013 ακολουθούν τις κατά περίπτωσιν προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που ισχύουν το τρέχον έτος.

Το κόστος εξαγοράς

Το κόστος εξαγοράς των πλασματικών χρόνων (νόμος Λοβέρδου) εξαρτάται από τον μισθό που λαμβάνει ο εργαζόμενος, τη δεδομένη χρονική στιγμή που αποφασίζει να προχωρήσει στην εξαγορά, άρα ανάλογα με το ημερομίσθιό του.

Για το ΙΚΑ, τα Ταμεία ΔΕΚΟ, τραπεζών και Τύπου, με βάση αποδοχές 2.000 ευρώ τον μήνα και ποσοστό εισφοράς έως 20%, το συνολικό κόστος για αναγνώριση πλασματικής ασφάλισης κοστίζει συνολικά 19.905 ευρώ το οποίο κατανέμεται ως

εξής:

-Τέσσερα (4) χρόνια σπουδών: 48 μήνες Χ 214,69 ευρώ = 10.305 ευρώ.

-Δύο (2) χρόνια στρατιωτικής θητείας: 24 μήνες Χ400 ευρώ =9.600 ευρώ. Ενα (1) έτος ανεργίας = δωρεάν.

Οσον αφορά το Δημόσιο, το κόστος εξαγοράς είναι χαμηλότερο και με βάση τις τρέχουσες αποδοχές 1.350 ευρώ τον μήνα και ποσοστό εισφοράς 6,67% τα 4 έτη σπουδών θα κοστίσουν 10.305 ευρώ (48 μήνες Χ 214,69%) και τα 2 έτη στρατιωτικής θητείας (24 μήνες Χ 90

ευρώ = 2.160 ευρώ).

Πώς υπολογίζεται η εξαγορά τους

1. Στρατιωτική θητεία Αποδοχές (ώς την ανώτατη ασφαλιστική κλάση 2.433 ευρώ) Χ 20% Χ μήνες στρατιωτικής θητείας – ποσό εξαγοράς με δόσεις.

α) Εκπτωση 15% για εφάπαξ εξόφληση.

β) Οποιος θεμελιώνει δικαίωμα από 1.1.2011 έως 31.12.2014 θα έχει έκπτωση 30%.

γ) Οποιος θεμελιώνει δικαίωμα από 1.1.2015 θα έχει έκπτωση 50%.

2. Γονική άδεια Σήμερα 25 Χ 33,04 Χ 20% = 165,2 ευρώ για κάθε μήνα με δόσεις για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ, 25 Χ 33,04 Χ 37,5% = 309,75 ευρώ για κάθε μήνα με δόσεις για τους ασφαλισμένους της ΕΤΕ (Εθνική Τράπεζα) και 25 Χ 33,04 Χ 37% = 305,6 ευρώ για κάθε μήνα με δόσεις για τους ασφαλισμένους της Τραπέζης της Ελλάδος.

Καταβολή εφάπαξ, έκπτωση 15%. ΗΑΕ = ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη (σήμερα 33.04 ευρώ).

3. Ο χρόνος επιδότησης ασθενείας καθώς και ο χρόνος επιδότησης ανεργίας έως 1 έτος ισχύει ή υφίσταται χωρίς καταβολή εισφορών.

4. Εκπαιδευτική άδεια (άνευ αποδοχών) έως 2 χρόνια και χρόνος απεργιών. Αποδοχές ημερομηνίας αίτησης Χ ποσοστό εισφοράς, συνεισφοράς κάθε Ταμείου (%) Χ μήνες εξαγοράς = Ποσό εξαγοράς (π.χ. για τους ασφαλισμένους στην Εθνική Τράπεζα: αποδοχές 3.000 Χ 37,5% Χ 1 μήνα = 1,125 ευρώ κάθε μήνα)

5. Χρόνος σπουδών (πριν από την ασφάλιση). Ανώτατες- ανώτερες και ο χρόνος σε μέσες σχολές μετά το 17ο έτος της ηλικίας.

25πλάσιο Χ ΗΑΕ Χ 20% Χ μήνες σπουδών = Ποσό εξαγοράς, π.χ. 25 Χ 33,4 Χ 20% = 165,20 ευρώ ο κάθε μήνας με δόσεις και έκπτωση 15% για εφάπαξ καταβολή για την κύρια σύνταξη.

Επικουρική: 25 Χ 33,04 Χ 6% = 49,56 ευρώ κάθε μήνας με δόσεις και έκπτωση 15% για εφάπαξ καταβολή.

6. Χρόνος ανεργίας μετά την υπαγωγή στην ασφάλιση, εξαγορά όπως ακριβώς ο χρόνος σπουδών (περίπτωση 5η).

7. Πλασματικός χρόνος για τα παιδιά, ανεξάρτητα την ηλικία τους. 1 παιδί: 1 χρόνος 2 παιδιά: 3 χρόνια 3 παιδιά και πάνω: έως 5 χρόνια Χρήση του πλασματικού χρόνου κάνει η μητέρα, όχι όμως για να θεμελιώσει δικαιώματα ως μητέρα ανήλικων τέκνων. Αν δεν κάνει χρήση, τότε ο πλασματικός χρόνος προσμετράται από τον πατέρα.

Oλόκληρη η εγκύκλιος για τους αναγνωριζόμενους χρόνους (πλασματικά χρόνια)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ                                         Αθήνα, 2-9-2010

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚOΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ            Αρ. Πρωτ.: Φ 80000/οικ. 22458/1664

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ KOIN. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ KOIN. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΥΡ. ΑΣΦΑΛ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ Δ’

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29

Ταχ. Κώδικας: 10110

Πληροφορίες: Ι. Μαθιουδάκη – Δ. Πατούνα

Βασ. Κουλούρης

Τηλέφωνα: 2103368123, 2103368254, 2103368114

ΠΡOΣ: Όλους τους οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης

αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 18 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Α 115/15-7-2010 δημοσιεύτηκε ο ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις».

Στο άρθρο 10 του ανωτέρω νόμου, πέραν των διατάξεων που αφορούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, για τις οποίες έχουν ήδη δοθεί αναλυτικές οδηγίες, υφίστανται και οι ρυθμίσεις της παρ. 18, με τις οποίες τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2084/1992, που αναφέρονται στους χρόνους που αναγνωρίζονται για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή προσαύξηση του ποσού της σύνταξης.

Επισημαίνουμε ότι η ισχύς των διατάξεων της παρ. 18 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010 αρχίζει την 1.1.2011 και αφορά τους ασφαλισμένους που συγκεντρώνουν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις: α) Θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα κατ’ αποκλειστικότητα από 1.1.2011 και εφεξής και β) έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3.600 ημέρες ή 12 έτη ασφάλισης.

Επομένως οι διατάξεις του άρθρου 40 και της παρ. 12 του άρθρου 47 του ν. 2084/92 εφαρμόζονται μέχρι 31.12.2010 και αφορούν όλους όσους έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την 31.12.2010, ανεξάρτητα αν ασκήσουν το δικαίωμα αυτό μέχρι 31.12.2010 ή από 1.1.2011 και εφεξής.

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις επαναπροσδιορίζονται οι χρόνοι που μπορούν να προσμετρηθούν ή να αναγνωριστούν με εξαγορά τόσο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή για προσαύξηση του ποσού αυτής.

Επιπλέον καθορίζεται η κλιμάκωση του χρόνου τον οποίο μπορεί να προσμετρήσει ή να αναγνωρίσει κάθε ασφαλισμένος ανάλογα με το χρόνο συνταξιοδότησής του ως εξής:

α) μέχρι τέσσερα (4) χρόνια, για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του έτους 2011,

β) μέχρι πέντε (5) χρόνια, για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του έτους 2012,

γ) μέχρι έξι (6) χρόνια, για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του έτους 2013 και

δ) μέχρι επτά (7) χρόνια, για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2014 και εφεξής.

1. Συγκεκριμένα, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις είναι πλέον δυνατή:

α) Η προσμέτρηση χρόνου επιδότησης λόγω ασθένειας και ανεργίας:

Θα μπορούν να συνυπολογισθούν 600 ημέρες επιδότησης λόγω ασθένειας και τακτικής ανεργίας – 300 για κάθε αιτία – (αντί των 400 ημερών κατά την τελευταία πριν τη συνταξιοδότηση δεκαετία, όπως προβλέπεται σήμερα με το ν. 2084/92), ανεξάρτητα από το χρόνο που έλαβε χώρα η ανεργία ή επήλθε η ασθένεια.

β) Η αναγνώριση του χρόνου σπουδών:

βα) σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου και

ββ) σε μέσες επαγγελματικές σχολές, δημόσιες ή ιδιωτικές που έχουν αναγνωριστεί από το κράτος, μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας. Oι σχολές αυτές θα σας γνωστοποιηθούν εγκαίρως μετά από σχετική αλληλογραφία του υπουργείου μας με τα συναρμόδια υπουργεία.

O χρόνος που θα αναγνωρίζεται θα είναι ίσος με τα επίσημα ακέραια έτη σπουδών της οικείας σχολής, τα οποία προβλέπονται κατά το χρόνο της αποφοίτησης.

Είναι ευνόητο ότι, αν κατά το χρόνο φοίτησης στις αναφερόμενες σχολές έχει χωρήσει ασφάλιση με οποιονδήποτε ομοειδή φορέα ασφάλισης, δεν θα είναι δυνατή η αναγνώριση του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος.

Δεδομένου, εξάλλου, ότι η ρύθμιση αναφέρεται σε αποφοίτηση, δηλαδή σε περάτωση των σπουδών, δεν θα είναι δυνατή η αναγνώριση του χρόνου σπουδών αν δεν έχει αποκτηθεί το σχετικό πτυχίο ή δίπλωμα.

γ) Η αναγνώριση του χρόνου ανεργίας, μετά την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου.

Ως χρόνος ανεργίας -πέραν του χρόνου εγγραφής στα μητρώα του OΑΕΔ- θεωρείται κάθε κενό χρονικό διάστημα, μετά την έναρξη του εργασιακού βίου του ασφαλισμένου και την υπαγωγή του στα μητρώα οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού, για το οποίο δεν υπάρχει ασφάλιση.

δ) Η προσμέτρηση του χρόνου απουσίας των απασχολούμενων μητέρων από την εργασία τους, λόγω κύησης και λοχείας.

O χρόνος αυτός δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο που προβλέπεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ.

ε) Η αναγνώριση του χρόνου απεργίας.

στ) Η προσμέτρηση του πλασματικού χρόνου του άρθρου 141 του ν. 3655/2008, ανεξάρτητα από τον χρόνο γέννησης των παιδιών (πριν ή μετά την 1-1-2000).

Σημειώνεται ότι ο χρόνος αυτος λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση του χρόνου ασφάλισης που απαιτείται για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος, σύμφωνα με το άρθρο 10 (όπως για τη συμπλήρωση του συντάξιμου χρόνου των μητέρων, ανηλίκων τέκνων) καθώς και για τη συμπλήρωση του ελάχιστου χρόνου ασφάλισης των 15 ετών. Κατά τα λοιπά, έχουν εφαρμογή οι ειδικότερες προϋποθέσεις και περιορισμοί που τίθενται από τον ν. 3655/2008.

ζ) Η αναγνώριση του χρόνου μαθητείας, όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις και μέχρι ένα (1) έτος.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ως χρόνος μαθητείας θεωρείται ο χρόνος απασχόλησης σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage).

η) Ειδικά για τους ασφαλισμένους στον OΑΕΕ, η αναγνώριση του χρόνου αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, πριν την εγγραφή στα μητρώα του οικείου οργανισμού και μέχρι πέντε (5) χρόνια, εφόσον δεν έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες εισφορές.

2. Ως προς τον τρόπο αναγνώρισης και εξαγοράς των αναφερόμενων χρόνων, σημειώνεται ότι:

α) ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας αναγνωρίζεται και εξαγοράζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1358/1983.

Ειδικά, όμως, για τους ασφαλισμένους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2011 μέχρι 31-12-2014, με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, το ποσό εξαγοράς του αναγνωριζόμενου χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας, καταβάλλεται μειωμένο κατά 30%, ενώ για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015 και εφεξής το σχετικό ποσό καταβάλλεται μειωμένο κατά 50%, ανεξάρτητα από τον τρόπο καταβολής του (εφάπαξ ή σε δόσεις ή με παρακράτηση του 1/3 της σύνταξης). Σε καμία όμως περίπτωση, το τελικά καταβαλλόμενο ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο αυτού που προκύπτει, με βάση υπολογισμού το 25πλάσιο του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, όπως ισχύει κάθε φορά.

Παράδειγμα

Μισθωτός ασφαλισμένος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2012, με αναγνώριση ενός (1) έτους στρατιωτικής υπηρεσίας. Αν οι αποδοχές του τελευταίου μήνα πλήρους απασχόλησής του πριν την υποβολή της αίτησης αναγνώρισης ανέρχονται σε 1.100,00 ευρώ, το ποσό της εξαγοράς της στρατιωτικής υπηρεσίας, βάσει των διατάξεων του ν. 1358/1983, θα ανέλθει σε 1.100,00 x 20% x 12 μήνες = 2.640,00 ευρώ, και μετά τη μείωσή του κατά 30% σε 1.848,00 ευρώ. Εφόσον, όμως, το ποσό αυτό υπολείπεται του ποσού που προκύπτει αν ο υπολογισμός του προβλεπόμενου ποσοστού (20%) γίνει επί του 25πλάσιου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη που θα ισχύει το 2012, θα καταβληθεί το μεγαλύτερο ποσό.

Είναι ευνόητο ότι στο κατά περίπτωση προκύπτον ποσό εξαγοράς, μπορεί να γίνει στη συνέχεια και η κατά 15% μείωση που προβλέπεται, από τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 1358/83, σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής.

β) O χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών, αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 1483/84.

γ) O χρόνος εκπαιδευτικής άδειας, αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.2084/92, όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 5 του ν. 2335/1995.

δ) O χρόνος σπουδών, ο χρόνος μαθητείας, καθώς και ο χρόνος ανεργίας αναγνωρίζονται τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, μετά από αίτηση του ασφαλισμένου.

Για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα καταβάλλεται ποσό εξαγοράς, το οποίο προκύπτει από τον υπολογισμό ποσοστού 20% για τους φορείς κύριας ασφάλισης και ποσοστού 6% για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης, υπολογιζομένων στο 25πλάσιο του ΗΑΕ που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Περαιτέρω καθορίζεται ο τρόπος καταβολής του ποσού εξαγοράς που προκύπτει από τις παραπάνω αναγνωρίσεις (είτε εφάπαξ με έκπτωση 15%, είτε σε μηνιαίες δόσεις ίσες με τους αναγνωριζόμενους μήνες, είτε με παρακράτηση του 1/4 του ποσού της σύνταξης) και επιπλέον προβλέπεται η επιβολή των αναλογούντων προσθέτων μελών, σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής μηνιαίας δόσης.

ε) Ως προς την προσμέτρηση του χρόνου απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας και των ημερών επιδότησης λόγω ασθένειας και τακτικής ανεργίας, επισημαίνεται ότι αυτές λαμβάνονται υπόψη, μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος και όχι για τον προσδιορισμό του δικαιούμενου ποσού σύνταξης.

Αν δηλαδή ένας ασφαλισμένος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τη συμπλήρωση 25 ετών ασφάλισης, αλλά έχει πραγματοποιήσει 24 χρόνια και 2 μήνες ασφάλισης και έχει επιδοτηθεί λόγω ανεργίας, καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου για 20 μήνες, μπορεί να συνυπολογίσει τους 10 από αυτούς προκειμένου να συμπληρώσει τα 25 έτη ασφάλισης που απαιτούνται, όμως το ποσό της σύνταξής του θα υπολογιστεί βάσει των 24 ετών.

Σημειώνουμε ότι, εκτός του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας, για όλους τους υπόλοιπους χρόνους της παρ. 18 του άρθρου 10, το κάθε πλήρες έτος αναγνωριζόμενου χρόνου αντιστοιχεί σε 300 ημέρες ή 12 μήνες ασφάλισης (κάθε μήνας = 25 ημέρες ασφάλισης).

3. Εφιστούμε επίσης την προσοχή σας, στη ρύθμιση του τελευταίου εδαφίου της εντός εισαγωγικών διάταξης της παρ. 2, σύμφωνα με την οποία, όσοι ασφαλισμένοι/νες συμπληρώνουν το χρόνο ασφάλισης που απαιτείται για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος μέχρι 31-12-2010, με αναγνώριση των χρόνων που προβλέπονται στο άρθρο 40 του ν. 2084/1992, όπως ισχύει σήμερα, εφόσον η σχετική αίτηση αναγνώρισης υποβληθεί μέχρι 31-12-2013, ακολουθούν τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που ισχύουν το τρέχον έτος.

Παραδείγματα

α) Μητέρα ανηλίκου τέκνου έχει πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 5.000 ημέρες ασφάλισης μέχρι 31-12-2010, έχει ανήλικο παιδί και έχει και δύο (2) χρόνια εκπαιδευτική άδεια (χρόνος που προβλέπεται από το άρθρο 40 του ν. 2084/92).

Αν υποβάλλει αίτηση αναγνώρισης του χρόνου εκπαιδευτικής άδειας μέχρι 31-12-2013, θα κριθεί με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που απαιτούνται το 2010 (5.500 ημέρες και 55 ετών για πλήρη σύνταξη ή 50 ετών για μειωμένη) και ως εκ τούτου δεν επηρεάζεται από την αύξηση του ορίου ηλικίας, από 1-1-2011, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 10.

Άνδρας που έχει πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του πρώην ΤΣΕΥΠ Αθηνών 23,6 χρόνια ασφάλισης μέχρι τέλους του 2010 και έχει υπηρετήσει στο στρατό 20 μήνες. Αν υποβάλει αίτηση αναγνώρισης των 18 μηνών της στρατιωτικής του υπηρεσίας μέχρι τέλους του 2013, θα κριθεί με τις προϋποθέσεις που απαιτούνται το 2010 (25 χρόνια και 60 ετών) και δεν επηρεάζεται από την αύξηση του ορίου ηλικίας, από 1-1-2011, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 10.

Βέβαια, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο εν λόγω ασφαλισμένος δεν μπορεί να τύχει και του ευεργετήματος της καταβολής του προκύπτοντος ποσού εξαγοράς μειωμένου κατά 30%.

4. Παρακαλούμε για την ορθή εφαρμογή των σχετικών διατάξεων και την ενημέρωση των ασφαλισμένων σας. Για οποιοδήποτε ερώτημα ανακύπτει ως προς την εφαρμογή των προαναφερθεισών ρυθμίσεων, θα πρέπει να απευθύνεστε στο καθ’ ύλην αρμόδιο Τμήμα της οικείας Διεύθυνσης της ΓΓΚΑ, το οποίο εποπτεύει τον κάθε ασφαλιστικό φορέα.

Πηγή: exipno.gr δια μέσου Αλέξανδρου Τεκίδη

Trackback URL764 σχόλια προς “Πλήρης οδηγός για την αναγνώριση και εξαγορά πλασματικών ετών”

 1.   Από ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ on Ιαν 18, 2013 | Απάντηση

  γειάσας βρήκα πολύ αναλυτικό και εμπεριστατωμένο το άρθροσας και σας ευχαριστώ για την  υπεύθυνη ενημέρωση που μας παρέχετε.
   
  θα ήθελανα σας θέσω ένα ερώτημα σχετικάμε την θεμελίωση αλλα του συναταξιοδοτικού μου δικαιώματος αλλα και τις προυποθέσεις που χρειάζοναται .
  είμαι ασφαλισμένος απο το 1979με διακοπή για 28 μήνες στρατιωτικής θητείας και ενδιάμεσο συνολικό  διάστημα ανεργίας 3-4 μήνες έως και 15/1/013. σήμερα είμαι άνεργος .
  έχω 3 παιδιά το ένα ανήλικο και τα 2 μεγαλύτερα φοιτούν.
  τα συνολικά ένσημα που έχω συγκεντρώσει μέχρι τις 15/1/013 είναι 9.100( περίπου)
  πότε θεμελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωμα και πότε μπορώ να βγώ σε σύνταξη άν φυσικά μπορώ να κάνω χρήση πλασματικών χρόνων και στρατιωτικής θητείας?
   
  ευχαριστώ εκ των προτέρων για την ενημέρωση.
   
  με εκτίμηση

 2.   Από ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΑΜΠΟΣ on Ιαν 30, 2013 | Απάντηση

  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4002/22-8-2011 ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟ ΧΡΟΝΟ 1 ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ 2 ΕΤΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΑΙ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΕΙΠΕΤΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΜΕΧΡΙ 31/12/2010.

 3.   Από ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ on Μαρ 7, 2013 | Απάντηση

  ΕΙΜΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ Ο Τ Ε ΑΠΟ ΤΟ 1984 ΕΧΩ ΕΝΣΗΜΑ ΙΚΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ ΤΟ 1978 ΠΟΤΕ ΣΥΝΤΑΞΥΟΔΟΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΑΝ ΜΠΟΡΟ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΩ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΑ   ? ΗΜ/ΓΕΝΝ/1960

 4.   Από ΜΠΟΖΙΚΗ ΕΡΑΣΜΙΑ on Μαρ 11, 2013 | Απάντηση  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΤΕ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
  ΕΙΜΑΙ ΜΗΤΕΡΑ 2 ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ 14/09/1964 ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ,ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑ ΣΤΙΣ 19/09/1995,ΕΙΜΑΙ ΠΑΛΑΙΑ ΕΡΓΟΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΙΚΑ 19/01/1983.
  ΠΟΤΕ ΘΕΜΕΛΕΙΩΝΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ;
  ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΩ ΚΑΙ ΠΟΤΕ;
  ΕΠΙΣΗΣ ΕΧΩ 9 ΜΗΝΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΩ;
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ
   

 5.   Από ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ on Μαρ 25, 2013 | Απάντηση

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ
  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΩ ΓΙΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΥ ΤΗΝ 24-2-2011 ΣΤΟ Γ.Λ.Κ. ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ. ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΕΧΩ ΛΑΒΕΙΑ ΚΑΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ. ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΥ ΕΙΧΑ ΣΤΕΙΛΕΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ

 6.   Από ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΟΥΚΝΗ on Μάι 13, 2013 | Απάντηση

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ
  ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΚΙ ΕΓΩ ΜΙΑΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ.
  ΣΤΙΣ 31/12/2010 ΤΟ ΕΝΑ ΜΟΥ ΠΑΙΔΙ ΕΚΛΕΙΝΕ ΤΟ 18 ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ (ΓΕΝΝ. 12-03-1992) ΕΝΩ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΗΤΑΝ ΗΔΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ (22).
  ΚΑΤΕΧΩ ΔΕ ΠΤΥΧΙΟ ΜΤΕΝΣ ΔΙΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
  ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΠΟ 11-08-1989
  ΤΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ;
  ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΩ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ;
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 7.   Από ΔΕΣΠΟΙΝΑ on Ιουν 3, 2013 | Απάντηση

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ
  ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΩ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ.ΕΙΜΑΙ ΜΗΤΕΡΑ ΤΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ.
  ΕΧΩ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙ ΤΟ 2011 ΚΑΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΓΩ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΑ 52.ΕΧΩ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 21/11/1961.
  ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 2013;ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΘΑ ΕΧΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΑ 52.

 8.   Από Γιαννης Σ on Ιουν 12, 2013 | Απάντηση

  AΣφαλισμενος δημοσιου του 1962 με 18 χρονια προυπηρεσια ως 31/12/2012. Πατερας 2 ανηλικων παιδιων. Μπορω να εξαγορασω 4 χρονια σχολης και 3 απο παιδια για να βγω συνταξη στα 55 το 2017
  Ευχαριστω

 9.   Από ΒΕΤΤΗ on Ιουν 13, 2013 | Απάντηση

  ΘΕΛΩ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΟΥ. ΕΙΜΑΙ ΜΗΤΕΡΑ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΓΕΝΝΗΜΕΝΑ 1990 & 1992). ΕΧΩ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 14/05/1961. ΑΡΑ:ΕΧΩ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙ ΚΑΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΓΩ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΑ 52 ?. ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 05/12/1983. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 0 ΕΤΗ/9 ΜΗΝΕΣ/ 25 ΗΜΕΡΕΣ ΣΑΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1982. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 10/02/1983. ΣΗΜΕΡΑ 13-06-2013 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 30 ΕΤΗ/4 ΜΗΝΕΣ/4 ΗΜΕΡΕΣ. ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΩ ΤΟ ΕΤΟΣ ΑΝ ΚΑΝΩ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΣΤΙΣ 10/07/2013 ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΡΑΚΤΟ ΜΗΝΑ ΠΑΜΕ 09/08/2013, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΦΥΓΩ ΕΤΣΙ, Η ΧΑΝΩ ΓΙΑ ΜΙΑ Η ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ 31 ΧΡΟΝΙΑ ? ? ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΛΟΓΩ ΟΡΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ.

 10.   Από Δήμητρα on Ιουν 19, 2013 | Απάντηση

  Είμαι μητέρα ανήλικου παιδιού και έχω σαν πρώτη ημερομηνία ασφάλισης στον ιδιωτικό τομέα την 1η-9-1987. Από το Μάιο του 1988 μέχρι και τον Απρίλιο του 2000 έχω συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο (ασφαλιστικός φορέας ΙΚΑ και υπάρχουν κενά ασφάλισης), τον Απρίλιο του 2000 έγινα μόνιμη υπάλληλος στο ίδιο ΝΠΔΔ.
  Για να θεμελιώσω συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2012 μου λείπουν 5 μήνες ασφάλισης και σας ρωτώ εάν μπορώ να αναγνωρίσω αυτούς τους μήνες από επιδοτούμενη ανεργία που έλαβα από 15-1-1991 έως 18-12-1991 ως ασφαλισμένη του ΙΚΑ αλλά στο ίδιο ΝΠΔΔ(έχω βεβαίωση του ΟΑΕΔ)ή τις 119 ημέρες λοχείας.Παρακαλώ πολύ περιμένω απαντησή σας. Ευχαριστώ Θερμά για το χρόνο σας.

 11.   Από Αλεξάνδρα on Ιουλ 3, 2013 | Απάντηση

  Είμαι 10 χρόνια εκπαιδευτικός στο δημόσιο. Έχω αναγνωρισμένη προϋπηρεσία 3 χρόνων σε ιδιωτικό σχολείο. Έχω δουλέψει στο ίδιο σχολείο άλλα 2 προηγούμενα χρόνια με ατομική σύμβαση μερικής απασχόλησης ως «επόπτης μελέτης των μαθητών«. Έχω και παλαιότερα ένσημα ξεκινώντας από το 1990, περίπου στα 3 χρόνια. Είμαι 42 χρονών και με 3 ανήλικα παιδιά. Ρωτάω: α) αν τα 2 χρόνια μερικής απασχόλησης στο ιδιωτικό σχολείο αναγνωρίζονται ως προϋπηρεσία στο δημόσιο και β)αν σε 14 χρόνια που θα είμαι 56 χρονών και με το 3ο ανήλικο τέκνο θεμελιώνω δικαίωμα σύνταξης, δεδομένης της τωρινής νομοθεσίας και εξαγοράζοντας τα πλασματικά χρόνια των παιδιών μου τώρα ή ανάλογα με τις ισχύουσες προθεσμίες. Σας ευχαριστώ

 12.   Από ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ on Ιουλ 3, 2013 | Απάντηση

  -Είμαι υπάλληλος ΟΤΕ από 13-6-1984
  -Έχω ως πρώτο ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ από
  το έτος1974 (πρώτη ασφάλιση)
  -Συνταξιοδοτούμαι με 35 χρόνια πραγματικής
  Υπηρεσίας άνευ ορίου ηλικίας.
  -Γενήθηκα 3-3-1957.
  ΕΡΩΤΗΣΗ
  Ένας χρόνος στρατιωτικής θητείας που θέλω να εξαγοράσω σε πόσα ενσημα μεταφράζεται;
  300 ή 365 ;

 13.   Από ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ on Ιουλ 18, 2013 | Απάντηση

  Είμαι γενν. το 1965 και έχω 17 χρόνια (συμπλ.το Νοε 2013) δάσκαλος στο δημόσιο.Έχω 7 έτη (84 μήνες) εργάσιμα σε εργοστάσια της Γερμανίας κατά την αδιοριστία. Αναγνωρίζονται τα 7 χρόνια εργασίας στη Γερμανία (ιδιωτικός τομέας 1989 – 1996) για να προσμετρηθούν για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ως τα τέλη του 2013; Έχω ανήλικο παιδί ως 31/12/2013 (γεννήθηκε 1995).Ρωτώ αν ισχύει δηλαδή: 17(δάσκαλος- δημόσιο)+ 7 (Γερμανία -ιδιωτικός τομέας) + 1 (εξαγορά πλασματικού)= 25 χρόνια(θεμελίωση συνταξης); Ευχαριστώ θερμά κι αναμένω.

 14.   Από ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ on Ιουλ 18, 2013 | Απάντηση

  Ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση μα δεν καταλαβαίνω πώς θα βρω στον υπερσύνδεσμο που μου προτείνατε την απάντηση στο ερώτημά μου. Με περίσσια ευγένεια αναμένω (αν είναι εύκολο)εκ νέου απάντηση. Σε κάθε περίπτωση ευχαριστώ θερμά.

 15.   Από ΗΡΩ ΣΚΙΑΘΙΤΟΥ on Ιουλ 19, 2013 | Απάντηση

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ, ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΜΗΤΕΡΑ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ (ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ 13 ΕΤΩΝ). ΑΠΟ ΤΟ 1981 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1998 ΕΧΩ 2676 ΕΝΣΗΜΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2003 ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΦΕΒΡ. ΤΟΥ 2011 ΕΧΩ 2400 ΕΝΣΗΜΑ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ. ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 2011 ΜΠΗΚΑ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2012 ΕΚΑΝΑ ΑΛΛΑ 503 ΕΝΣΗΜΑ. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΧΩ 5579 ΕΝΣΗΜΑ ΚΑΙ ΕΧΩ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑ 55. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΩ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2014 ΣΤΑ 52 ΜΟΥ? ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΘΕΣΕΤΕ.

 16.   Από ΝΙΚΟΣ ΜΕΡΑΣ on Αυγ 3, 2013 | Απάντηση

  Ειμαι 57 ετων , τραπεζικος υπαλληλος (8/1988-7/2012 ΑΤΕ και7/2012 εως σημερα ΠΕΙΡΑΙΩΣ)με 4 χρονια σπουδων-μη αναγνωρισμενα και χωρις στρατιωτικη θητεια.Σε ποσα χρονια μπορω να παρω μειωμενη συνταξη? Αν σταματησω απο την δουλεια μου, ποσα ενσημα( τα ελαχιστα ) με αυτασφαλιση πρεπει να πληρωσω , με τι κοστος και τι καλυπτει(συνταη,ασφαλεια υγειας)?

  Ευχαριστω

 17.   Από ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ on Αυγ 4, 2013 | Απάντηση

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ. ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ΤΟ 1968, ΕΙΜΑΙ ΜΗΤΕΡΑ ΔΥΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ(1998 ΚΑΙ 2002 ΓΕΝΝΗΜΕΝΑ)ΕΧΩ 19 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ(ΝΥΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΓΩ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΩ ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ; ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

 18.   Από ΕΥΓΕΝΗΣ ΔΙΑΡΟΣ on Αυγ 13, 2013 | Απάντηση

  ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ΤΟ 1959
  ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 5/9/1994 ΩΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ.
  ΠΡΙΝ 1170 ΕΝΣΗΜΑ ΣΤΟ ΙΚΑ.
  ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ 9 ΧΡΟΝΩΝ (ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ 2005)
  21 ΜΗΝΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ.
  ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΩ ΠΡΩΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΠΤΥΧΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΦΥΓΩ ΤΟ 2014 ή ΤΟ 2015

 19.   Από ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ on Σεπ 5, 2013 | Απάντηση

  Το ερώτημά μου απασχολεί αρκετούς, που εξήλθαμε στις 30-12-12 με την τελευταία Εθελουσία Έξοδο του ΟΤΕ:
  Προσλήφθηκα στις 8-11-79 και υπηρέτησα στον στρατό μετά την πρόσληψή μου. Από το χρόνο αυτό θέλω να αναγνωρίσω 750 ημέρες για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου συντάξιμου χρόνου. Υπέβαλα την σχετική αίτηση εντός του 2012, αλλά η αναγνώριση δεν μπορεί να γίνει πριν την συμπλήρωση του 58ου έτος της ηλικίας μου (4-5-13).
  Σύμφωνα με τις διατάξεις για τους προ του 1983 ασφαλισμένους, συνταξιοδοτούμαι με 35 συντάξιμα χρόνια και χωρίς όριο ηλικίας.
  Υπέβαλα αίτηση συνταξιοδότησης στις 24-5-13 και σε συνέχεια αυτής καλούμαι να καταθέσω την εξαγορά χρόνου από το ΙΚΑ χωρίς να ορίζεται με ακρίβεια το απαιτούμενο χρονικό διάστημα.
  Αρκεί να εξαγοράσω χρόνο μέχρι και 31-3-13, που κατά τους υπολογισμούς μου (έχω και 21 ημέρες άνευ αποδοχών) προστιθέμενο στην εξαγορά της Θητείας καλύπτει ακριβώς τον απαιτούμενο χρόνο αθροιστικά ή πρέπει η αυτασφάλιση στο ΙΚΑ να φτάνει ημερολογιακά μέχρι τη συμπλήρωση του 58ου έτους ηλικίας ή μέχρι την ημέρα της αίτησης συνταξιοδότησης;
  Μπορώ να συμπληρώσω τον τυχόν επί πλέον απαιτούμενο χρόνο (όταν εξετασθεί η περίπτωσή μου στο ΤΠΠΟΤΕ – πρώην ΤΑΠΟΤΕ) με συμπληρωματική αυτασφάλιση στο ΙΚΑ ή υπάρχει απαράβατο χρονικό όριο;

 20.   Από ΕΛΙΣΑΒΕΤ on Σεπ 16, 2013 | Απάντηση

  Είμαι Ιδ.Υπάλληλος, γεννημένη στις 14/2/1960 (53 ετών σήμερα) και έχω μέχρι την 31/12/2010 9.133 ένσημα (ΙΚΑ-ΤΕΑΥΕΚ). Μπορώ να εξαγοράσω 2 έτη σπουδών.
  Πρέπει να τα εξαγοράσω μέχρι τις 31/12/2013? Με συμφέρει? Σε ποιά ηλικία και με πόσα ένσημα θεμελιώνω δικαίωμα για συνταξιοδότηση αν εξαγοράσω τα 2 έτη σπουδών? ή πότε θεμελιώνω δικαίωμα συνταξιοδότησης αν δεν τα εξαγοράσω.
  (δεν έχω παιδιά)
  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ

 21.   Από ΘΕΑΝΩ ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ on Σεπ 17, 2013 | Απάντηση

  Παρακαλώ να μου γνωρίσετε α)εάν θεμελιώνω δικαίωμα συνταξιοδότησης στις 31-12-2010.Γεννήθηκα 17-11-1964,είμαι τελειόφοιτη λυκείου,διαζευγμένη με 1 παιδί που γεννήθηκε
  4-6-1989. Αρχισα να ασφαλίζομαι στο ΙΚΑ για 1η φορά 1-10-1982 και συνεχόμενα μέχρι 31-5-1986 στον Ιδιωτικό τομέα έχοντας συνολικά 1100 ημέρες εργασίας κλάδου συντάξεως-ΤΕΑΜ,εκ των οποίων οι 1000 ημέρες εργασίας χρονικής περιόδου 1-1-83 μέχρι 31-5-86 αφορούν ημέρες με ΤΕΑΜ.
  Στη συνέχεια εργάστηκα σε ΝΠΔΔ του Δήμου Ρόδου από 1-6-86 με ασφάλεια ΙΚΑ έως και 18-6-1990(χρονικό διάστημα όπου είχα συμβάσεις ορισμένου χρόνου και κατόπιν ήμουν υπάλληλος αορίστου χρόνου από 5-7-1988 έως 18-6-1990, ενώ από 19-6-1990 μονιμοποιήθηκα και μέχρι σήμερα 17-9-2013 είμαι ασφαλισμένη στα ΤΥΔΚΥ-ΤΑΔΚΥ(ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ από 2009).β)πότε μπορώ να βγώ σε πλήρη σύνταξη, γ)ισχύει για μένα ως παλιά ασφαλισμένη τα 35 ή τα 37 χρόνια ανεξαρτήτου ηλικίας και γ) εάν μπορώ να εξαγοράσω κάποια πλασματικά χρόνια, ειδικότερα τώρα με τα 4-7 πλασματικά χρόνια που λέει ο καινούργιος νόμος.
  Σας ευχαριστώ περιμένω τις απαντήσεις σας.

 22.   Από Έλενα on Σεπ 19, 2013 | Απάντηση

  Γειά σας! Ήθελα να μάθω ποτέ θεμελιωνω και πότε βγαίνω σε σύνταξη είμαι μητέρα δύο παιδιών 1-3-2007 και 30-3-2010 πρόσληψη στον ΟΤΕ Δεκέμβριο του 1988. Είμαι γεννημένη Αύγουστο του 1970/

 23.   Από Μαίρη on Σεπ 25, 2013 | Απάντηση

  Καλησπέρα σας! Είμαι εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας και τον Μάρτιο 2014 κλείνω εικοσιπενταετία στο δημόσιο.
  Είμαι 53 ετών (ΕΤ.ΓΕΝ. 9-1-1960)
  Παρακαλώ ενημερώστε με πότε θεμελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωμα.’Εχω δύο ενήλικα παιδιά. Οι ειδικές ρυθμίσεις εξαγοράς πλασματικών χρόνων με αφορούν;

 24.   Από γιωργος on Σεπ 26, 2013 | Απάντηση

  ειμαι 57 χρόνων και το 2012 είχα 11250 ένσημα.
  τα 1980 ΙΚΑ και τα υπόλοιπα ΟΑΑΕ. Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη

 25.   Από Mairi on Σεπ 26, 2013 | Απάντηση

  Kαλησπέρα σας. Λέγομαι Μαίρη , έτ.γέννησης 1960. Είμαι εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης , έγγαμη και τα παιδιά μου είναι ενήλικα. Τον μήνα Μάρτιο 2014 κλείνω 25 χρόνια στη δημόσια Eκπαίδευση. Θα ήθελα να με ενημερώσετε πότε θεμελιώνω δικαίωμα πλήρους ή μειωμένης σύνταξης και αν δικαιούμαι την εξαγορά πλασματικών χρόνων. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.

 26.   Από Βασιλικη on Σεπ 30, 2013 | Απάντηση

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΤΟ ΕΞΗΣ:H ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΕ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙαΣ ΤΟ 2011 ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟ 2009. ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΙ ΩΣ ΜΗΤΕΡΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ;

 27.   Από γλυμακοπουλου ολυμπια on Οκτ 1, 2013 | Απάντηση

  Γεια σας.ειμαι καθηγητρια δημοσιος υπαλληλος.Θεμελιωσα συνταξιοδοτηκο δικαιωμα στις 10/03/2009. Μπορω να αναγνωρισω επιδοτουμενη ανεργια απο τον ΟΑΕΔ απο την εποχη που δουλευα αναπληρωτρια η να αναγνωρισω σπουδες η χρονο για τα παιδια μου? εχω δυο ενηλικα σημερα παιδια.

 28.   Από ΧΡΗΣΤΟΣ on Οκτ 4, 2013 | Απάντηση

  Έχω υποβάλλει αίτηση αναγνώρισης χρόνου στρατού στο ΙΚΑ στις 27/9/2013. Σε πόσες ημέρες θα πάρω την απόφαση; Μπορώ να υποβάλλω αίτηση συνταξιοδότησης χωρίς την απόφαση; Έχω θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα 15/09/2013,απεργούσαν στο ΙΚΑ γιαυτό πήγα 27/9/2013.

 29.   Από Γεωργια on Οκτ 8, 2013 | Απάντηση

  Εκανα πρακτική άσκηση σε κρατικο νοσοκομείο το 1982.πληρωνόμουν και μου κολλούσαν τα ένσημα θεωρώντας οτι είναι πραγματική υπηρεσία, όπως φαινεται και σήμερα στις υπηρεσιακές μεταβολές μου.Επομένως θεωρούμαι παλιά ασφαλισμένη;

 30.   Από Γιάννης Χρυσικόπουλος on Οκτ 11, 2013 | Απάντηση

  Για σας , είμαι εκπαιδευτικός με διορισμό την 1-9-1989 και έχω και 22 μήνες ΤΕΒΕ και 25 μήνες ΙΚΑ (μέσα είναι οι 9 μήνες αναπληρωτή)
  1.Μπορώ να μην αποδεκτώ το ΤΕΒΕ και κάποιους μήνες του ΙΚΑ για να κατοχυρώσω συντ/κό δικαίωμα απο το 2011 και μετά ? (για εξαγορά πλασματικών χρόνων έχω και ανήλικα παιδιά)
  2.Ισχύειγια τους εκπαιδευτικούς το όριο 60 ετών και 30 χρόνια υπηρεσίας για πλήρη σύνταξη?
  3.Ισχύει ότι τα χρόνια της αδιοριστίας στην επετηρίδα εξαγοράζονται(μείον τα 3 πρώτα και ανά 3 τα επόμενα?)Ο χρόνος ΙΚΑ του αναπληρωτή λαμβάνεταιδιαφορετικά απο τον υπόλοιπο του ιδ. τομέα στη σύνταξη?
  Συγνώμη εκ των προτέρων για τα τόσα πολλά!

 31.   Από Γιάννης Χρυσικόπουλος on Οκτ 11, 2013 | Απάντηση

  Συμπλήρωση!!Παρέληψα ότι έχω αναγνωρίσει22 μήνες στρατιωτική θητεία.

  • Φωτογραφία του/της ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΜΜΟΣ  Από ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΜΜΟΣ on Οκτ 11, 2013 | Απάντηση

   Στείλτε την ερώτησή σας στον Σύλλογο που ανήκετε ώστε να τη διαβιβάσουν στη νομική σύμβουλο της ΔΟΕ για να σας απαντήσει.

 32.   Από ειρηνη λαγουταρη on Οκτ 17, 2013 | Απάντηση

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ. ΕΧΩ ΓΕΝΝΗΘΕΙ 01/09/1967 ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ 1987 ΕΩΣ ΤΟ 2004, ΕΧΩ ΕΠΙΔΟΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ. ΕΧΩ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΤΟ ΕΝΑ 20 ΕΤΩΝ , 17 ΚΑΙ 11 ΕΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ. ΕΧΩ ΜΑΖΕΨΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 3990 ΕΝΣΗΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 2004 ΚΑΙ ΜΕΤΑ.ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ? ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ? ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΩ ΤΩΡΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ?
  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 33.   Από ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ on Οκτ 19, 2013 | Απάντηση

  Γεια σας.Εργάστηκα στην πρώην αγροτική τράπεζα(νυν Πειραιώς) για 7 χρόνια περίπου και μετά την γέννηση του τρίτου μου παιδιού αναγκάστηκα να παραιτηθώ για οικογενειακούς λόγους.Θα ήθελα να ρωτήσω αν γίνεται να μου επιστραφούν οι κρατήσεις που μου έγιναν αυτά τα 7 χρόνια,τώρα που έχουμε οικονομικά προβλήματα.Ευχαριστώ πολύ.

 34.   Από θανάσης Βλαχούδης on Νοε 8, 2013 | Απάντηση

  Γειά σας
  Θα ήθελα και εγώ να σας ρωτήσω
  ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ 1981 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 13 ΘΑ ΕΧΩ ΣΥΝΟΛΟ 10.000 ΕΝΣΗΜΑ. ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗς 28/4/57 ΣΤΡΑΤΟ 24ΜΗΝΕΣ ΠΑΙΔΙΑ (2) ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΧΙ
  ΤΙ ΘΑ ΜΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΑΤΕ α) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 13?ΚΑΙ β)ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΟΥ?

 35.   Από ρουλα κωτση on Νοε 9, 2013 | Απάντηση

  εχω γεννηθει 18 -10-69. απο το 1989-2010 εχω 5445 ενσημα ικα.το 2010 ειχα 2 ανηλικα παιδια .πρεπει να εξαγωρασω ενσημα μεχρι το τελοσ του 13 για να ισχυσει για μενα ο νομος του 2010 με 5500 ενσημα και ανηλικο.οταν μιλαω για εξαγορα εννοω τον πλασματικο χρονο παιδιων.επισημαινω επισησ οτι το ενα παιδι γεννηθηκε το 2001.

 36.   Από ρουλα κωτση on Νοε 9, 2013 | Απάντηση

  πραγματικα θα με βοηθουσε η συμβουλη σας γιατι ακου για εξαγορα πλασματικων και δεν γνωριζω αν αφορα αυτουσ που θα βγουν τωρα σε συνταξη η αν μπορει να το κανει και καποιος απλα για να ειναι κατοχυρωμενο το δικαιωμα οταν θα ερθει η ωρα για συνταξη.

 37.   Από ΘΕΟΔΩΡΟΣ on Νοε 10, 2013 | Απάντηση

  ΕΙΜΑΙ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΣ ΣΤΙΣ 12/08/1953 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 1972 ΚΑΙ ΕΩΣ 31/12/2010 ΕΧΩ 5700 ΕΝΣΗΜΑ ΟΛΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΧΩ 30 ΜΗΝΕΣ ΣΤΡΑΤΟ ΚΑΙ 2 ΠΑΙΔΙΑ
  ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΓΩ ΣΕ ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ?

 38. Φωτογραφία του/της ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΙΔΗΣ  Από ΤΑΣΟΣ on Νοε 13, 2013 | Απάντηση

  Είμαι διορισμένος στο δημόσιο μετά το 1983.
  Μπορεί να συνυπολογιστεί ο χρόνος εργασίας μου στον ιδιωτικό τομέα στη Γερμανία για θεμελίωση 25ετίας στο δημόσιο το 2011.
  Ευχαριστώ.

 39.   Από ΔΙΟΝΥΣΗΣ on Νοε 22, 2013 | Απάντηση

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΕΙΜΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ 01/05/1982 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ.Η ΗΛΙΚΙΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 58. ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΓΩ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ?

 40.   Από Αναστασια on Νοε 26, 2013 | Απάντηση

  Καλησπερα χρειαζομαι εαν ειναι δυνατον την βοηθεια σας εχω συμπληρωσει 7200 ενσημα και ειμαι συζυγος αναπηρου με ποσοστο αναπηριας 92% εχω δικαιωμα συνταξιοδοτησης αμεσα?μπορω να αναγνωρισω χρονο ανεργειας και χρονο ασθενειας παραλληλα ωστε να συμπληρωσω τα 7500 ενσημα που διαβασα σε νομο οτι απαιτουνται για τη συνταξιοδοτηση σε αυτη την κατηγορια?εχω ηλικια 54 ετων παιζει αυτο ρολο στην επικουρικη συνταξη?Σας ευχαριστω εκ των προτερων παρακαλω εαν ειναι δυνατον να μου απαντησετε οσο το δυνατον συντομα γιατι αντιμετωπιζω προβληματα με την υγεια του συζυγου μου …και ενα τελευτιο ερωτημα η αιτηση για την αναγνωριση πρεπει να γινει εως τελη δεκεμβρη του 2013?αυτη τη στιγμη εργαζομαι στο δημο αυτο δημιουργει καποιο κωλυμα στη υποβολη αιτησης συνταξιοδοτησης?

 41.   Από ΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗΣ on Νοε 28, 2013 | Απάντηση

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ. ΕΠΕΙΔΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΝΙΚΟΣ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ ΜΗΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ? Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΣ 23/3/1958, ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟΝ ΟΤΕ 1/8/1984. ΕΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ 6 ΕΤΗ. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΝΤΑΣΟΥΝ ΤΟΝ ΔΙΩΧΝΕΙ ΤΟ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2018 ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ. Η ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΤΟΤΕ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 60 ΕΤΩΝ. ΕΡΩΤΗΣΗ:1) H ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ 12% Ή ΚΑΤΑ 30%? 2)ΑΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΤΑ 60 ΜΕ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΤΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΠΛΗΡΗ?? ΚΑΙ ΠΟΤΕ???? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ.

 42.   Από ΧΕΛΑ ΜΑΡΙΑ on Δεκ 4, 2013 | Απάντηση

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ. ΕΧΩ ΓΕΝΝΗΘΕΙ 23-6-1968. ΣΠΟΥΔΑΣΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΤΕΙ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΓΥΡΙΣΑ ΕΛΛΑΔΑ 1991 ΚΙ ΑΡΧΙΣΑ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΟ ΦΕΒΡ 1991. ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΑ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΜΟΥ ΣΤΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 16-3-1992 Ε & ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ και πρακτικη εξάσκηση ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ 26-5-1997. ΕΝΣΗΜΑ ΙΚΑ 1991:260, 1992:289, 1993:286, 1994:290, 1995: 245, 1996:39, 1998: 300, 1999:119. ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΝ ΜΟΥ ΚΟΛΛΟΥΣΑΝ ΕΝΣΗΜΑ. 7-10-1999 ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σε ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. ΣΗΜΕΡΑ 4-12-2013 ΕΧΩ ΧΡΟΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15 ΕΤΗ. εχω 2 παιδια γεννημένα 20-12-1999, 11-5-2001 και 27-1-2009.ΕΧΩ ΜΠΕΡΔΕΥΤΕΙ ΑΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝΩ πριν το 2010 ή μετα κι αν πρεπει να αναγνωρισω πλασματικα ετη σπουδων ή παιδια και πόσα ετη???ισχύει οτι υπάρχει προθεσμία εως 31-12-2013??

 43.   Από ΧΕΛΑ ΜΑΡΙΑ on Δεκ 4, 2013 | Απάντηση

  ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΗΤΕΡΑ 3 ΠΑΙΔΙΩΝ

 44.   Από ΚΩΣΤΑΣ on Δεκ 5, 2013 | Απάντηση

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΕΙΜΑΙ 58 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΧΩ ΕΝΣΗΜΑ:
  ΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 1970-1974 (726 ΕΝΣΗΜΑ)
  ΟΑΕΕ ΑΠΟ 8/1979 ΩΣ 2/2012
  ΑΝΕΡΓΙΑ 13 ΜΗΝΕΣ ΟΧΙ ΕΠΙΔΟΡΟΥΜΕΝΗ
  ΙΚΑ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟ 7/13 ΩΣ 3/3/14
  ΣΤΡΑΤΟ 32 ΜΗΝΕΣ .ΕΧΩ ΚΑΙ 2 ΠΑΙΔΙΑ
  ΕΡΩΤΗΣΗ 1)ΠΟΤΕ ΜΕ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΝΑ ΘΕΜΕΛΛΙΩΣΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟ 2010 , 2011,2012;
  2)ΠΟΥ ΜΕ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΕΞΑΓΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ Η ΠΑΙΔΙΩΝ, ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΩ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΩΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:
  ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

 45. Φωτογραφία του/της ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΜΜΟΣ  Από ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΜΜΟΣ on Δεκ 8, 2013 | Απάντηση

  ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΝΑ ΑΠΑΝΤΩ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.
  ΟΣΟΙ ΕΙΣΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Π.Ε. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΤΕ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΡΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΔΟΕ ΚΑΙ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
  Νικόλαος Ράμμος