Κανάλι νέων (RSS Feed) του άρθρουΤρέχον άρθρο

Συντάξεις: Οδηγός στον λαβύρινθο για πατέρες ανηλίκων. Κερδισμένοι είναι όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα τη διετία 2011 – 2012

Δαιδαλώδες είναι το καθεστώς για τη συνταξιοδότηση των ανδρών με ανήλικα παιδιά, καθώς η ηλικία «εξόδου» παρουσιάζει Οδηγός στον λαβύρινθο για πατέρες ανηλίκωνσημαντικές αποκλίσεις που φτάνουν ακόμα και τα δεκατρία έτη. Διαφορετικές «ταχύτητες» ισχύουν για τη συνταξιοδότηση των αντρών με ανήλικα τέκνα από τον δημόσιο τομέα. Κερδισμένοι είναι όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα τη διετία 2011 – 2012, καθώς προβλέπονται μειωμένα όρια ηλικίας.

Οδηγός στον λαβύρινθο για πατέρες ανηλίκων.

Δαιδαλώδες είναι το καθεστώς για τη συνταξιοδότηση των ανδρών με ανήλικα παιδιά, καθώς η ηλικία «εξόδου» παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις που φτάνουν ακόμα και τα δεκατρία έτη.

Ευνοϊκές διατάξεις ισχύουν μόνο για συγκεκριμένες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων, ενώ στον αντίποδα ελάχιστα είναι τα περιθώρια για… ταχύτερη έξοδο για τους άνδρες με ανήλικα παιδιά που καλύπτονται από Ταμεία του ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Οπως τονίζει ο δικηγόρος Διονύσης Ρίζος, που είναι ειδικός σε θέματα εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου: με την ασφαλιστική μεταρρύθμιση του 2010, κατόπιν της απόφασης του ευρωπαϊκού δικαστηρίου για την υποχρέωση εξίσωσης των ορίων ηλικίας ανδρών και γυναικών στον δημόσιο τομέα, άλλαξε για πρώτη φορά το καθεστώς συνταξιοδότησης των γονέων, με συνέπεια οι πατέρες να αποκτήσουν πλέον και αυτοί τη δυνατότητα εξόδου σε συνταξιοδότηση, με ευνοϊκότερους όρους.

Παράθυρο
Ετσι, στο Δημόσιο άνοιξε ένα παράθυρο από το 2011 έως το 2013, που έδωσε τη δυνατότητα σε άνδρες γονείς να θεμελιώσουν σχετικά δικαιώματα και να κατοχυρώσουν δυνατότητα συνταξιοδότησης για το μέλλον.

Ωστόσο, στον ιδιωτικό τομέα, στους φορείς ασφάλισης αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας, καμιά αλλαγή δεν επήλθε στο καθεστώς συνταξιοδότησης των ανδρών γονέων.

Μάλλον περιορίστηκε καθώς πλέον για τους γονείς τριών και άνω παιδιών ασφαλισμένους στα Ταμεία των ΔΕΚΟ είναι απαραίτητο, πέρα από διαζευγμένοι, να έχουν και την επιμέλεια των τέκνων με ξεχωριστή δικαστική απόφαση.

Πάντως, «διαβατήριο» για την ταχύτερη έξοδο παραμένουν τα πλασματικά έτη ασφάλισης, στα οποία συμπεριλαμβάνονται υπό προϋποθέσεις τα χρόνια για τα παιδιά. Το «Εθνος-Συντάξεις» παρουσιάζει σήμερα έναν αναλυτικό οδηγό για τη συνταξιοδότηση των ανδρών με ανήλικα παιδιά από τον δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Δημόσιο: Επέκταση των διατάξεων για ανίκανα τέκνα

Ειδικές ρυθμίσεις ισχύουν για τους άντρες με ανίκανα τέκνα που απασχολούνται στον δημόσιο τομέα. Με τον Νόμο 3865/10 επεκτάθηκαν και στους άντρες οι διατάξεις που ίσχυαν για τις μητέρες, καθώς μέχρι τότε μόνο οι γυναίκες μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν με το ειδικό καθεστώς.

Το ποσοστό ανικανότητας που πρέπει να φέρει το ανίκανο παιδί, προκειμένου να τύχει ο πατέρας ευνοϊκότερης συνταξιοδοτικής μεταχείρισης, είναι πλέον 67% με επιπρόσθετη προϋπόθεση της ανικανότητας την αδυναμία άσκησης κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος. Αρμόδιο όργανο για τη διαπίστωση της ανικανότητας του παιδιού και τον ορισμό του ποσοστού ανικανότητας παραμένει η Α.Σ.Υ.Ε. (Ανωτάτη Στρατιωτική Υγειονομική Επιτροπή).

Οπως ήδη αναφέρθηκε, το δικαίωμα συνταξιοδότησης με ανάπηρο παιδί μπορεί να ασκηθεί και από τους δύο γονείς. Με το προϊσχύον καθεστώς σημειώνουμε ότι οι άνδρες υπάλληλοι δεν ετύγχαναν ευνοϊκότερης συνταξιοδοτικής μεταχείρισης, ρυθμίσεις που εξακολουθούν να ισχύουν για όσους θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010.

Ασφαλισμένοι μετά την 1η/1/1983

Κατηγορίες

Θεμελίωση

μέχρι 31/12/2010

Θεμελίωση

από 1ης/1/2011


Ετη
θεμε

λίωσης

Ποσοστό
ανικα

νότητας

Οριο
ηλικίας

Ετη

θεμε

λίωσης

Ετος
θεμε

λίωσης

Ποσοστό
ανικα

νότητας

Οριο
ηλικίας

Ανδρες

με

ανάπηρα παιδιά

25

~

65

25

Οποτεδήποτε

67% (ανίκανο για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα με γνωμάτευσητης Α.Σ.Υ.Ε.)

50

Κ. ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ

ΕΘΝΟΣ

Κερδισμένοι όσοι θεμελιώνουν 2011-2012

Διαφορετικές «ταχύτητες» ισχύουν για τη συνταξιοδότηση των αντρών με ανήλικα τέκνα από τον δημόσιο τομέα. Κερδισμένοι είναι όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα τη διετία 2011 – 2012, καθώς προβλέπονται μειωμένα όρια ηλικίας.

Κερδισμένοι όσοι θεμελιώνουν 2011-2012

«Κλειδί» για το όριο ηλικίας είναι το έτος κατά το οποίο θεμελιώνεται το συνταξιοδοτικό δικαίωμα στον δημόσιο τομέα. Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής για τους άντρες με ανήλικα τέκνα:

– Ασφαλισμένοι που θεμελιώνουν δικαίωμα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010. Δεν υπάρχει ειδικός καθεστώς για τους άντρες, καθώς οι ευνοϊκές ρυθμίσεις ισχύουν μόνο για τις μητέρες ανήλικων τέκνων. Για τους συγκεκριμένους ασφαλισμένους η «έξοδος» με 25ετία γίνεται σε ηλικία 65 ετών.

– Ασφαλισμένοι που θεμελιώνουν δικαίωμα τη διετία 2011- 2012. Είναι οι «τυχεροί» του ασφαλιστικού, καθώς προβλέπονται μειωμένα όρια ηλικίας με βάση τα όσα ισχύουν και για τις μητέρες ανήλικων τέκνων. Ετσι για όσους θεμελίωσαν δικαίωμα πέρσι το όριο ηλικίας διαμορφώνεται στα 52 έτη, ενώ φέτος πάει στα 55 έτη.

Κερδισμένοι όσοι θεμελιώνουν 2011-2012

Για τον σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο χρόνος της ασφάλισης στο Δημόσιο αλλά και ο χρόνος του ιδιωτικού τομέα όπως επίσης και οι πλασματικοί χρόνοι. Ο χρόνος των τέκνων, εφόσον έχει συμπληρωθεί 15ετής δημόσια υπηρεσία αλλά και ο χρόνος των σπουδών και της στρατιωτικής θητείας.

Πλασματικά
Προσοχή χρειάζεται όμως στις αναγνωρίσεις των πλασματικών ετών, καθώς ο στρατός και τα τέκνα λειτουργούν αναδρομικά, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να οδηγήσουν σε θεμελίωση το 2010. Σε μία τέτοια περίπτωση υπάρχει απώλεια του ευνοϊκού καθεστώτος συνταξιοδότησης με ένταξη στις γενικές μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 διατάξεις.

Να σημειώσουμε εδώ ότι όσοι χάνουν τη δυνατότητα θεμελίωσης λόγω ύπαρξης χρόνου του ιδιωτικού τομέα πριν από την πρόσληψη στο Δημόσιο -με τον οποίο και συμπληρώνεται η απαραίτητη 25ετία πριν από το 2011- έχουν τη δυνατότητα να αποποιηθούν τον χρόνο αυτό. Η συγκεκριμένη επιλογή είναι συμφέρουσα ιδιαίτερα όταν το σχετικό χρονικά διάστημα ασφάλισης (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ) είναι πολύ μικρό. Εάν είναι μεγαλύτερο δεν συμφέρει η οιονεί αποποίηση.

Ομως υπάρχει και σε αυτήν την περίπτωση σχετική δυνατότητα ώστε να μην πάει καθόλου χρόνος χαμένος. Ετσι, εάν κάποιος επιθυμεί, μπορεί να εξαγοράσει το σχετικό πλεονάζον χρονικό διάστημα στο Δημόσιο. Με τον τρόπο αυτό ο εν λόγω χρόνος παύει να προσμετράται για θεμελίωση και υπολογίζεται μόνο για προσαύξηση της σύνταξης. Ετσι με μια μικρή επιβάρυνση είναι δυνατόν να ωφεληθεί ο ασφαλισμένος, κερδίζοντας ως και 10 έτη «ταχύτερης» συνταξιοδότησης.

Το κόστος για την εξαγορά αυτή είναι 7% επί των συντάξιμων αποδοχών. Πρόκειται για παλαιά ρύθμιση η οποία είχε σκοπό να μετριάσει τις αναγνωρίσεις του χρόνου ιδιωτικού τομέα στο δημόσιο, που όμως αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμη.

– Ασφαλισμένοι που θεμελιώνουν δικαίωμα από 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά. Οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι είναι χαμένοι, καθώς δεν ισχύουν οι ευνοϊκές διατάξεις για τους γονείς ανηλίκων τέκνων. Η «έξοδος» γίνεται με 25ετία σε ηλικία 65 ετών.

Ασφαλισμένοι από 1983 έως και 1992

Κατηγορία

Απαιτούμενα για θεμελίωση
συντάξιμα έτη

Ετος
Συμπλήρωσης

Συντάξιμα έτη για
συνταξιοδότηση

Οριο
Ηλικίας

Πατέρες
Ανηλίκων

25

Μέχρι 31/12/2010

25

65

25

από 1/1/2011

25

52

25

2012

25

55

25

2013

25

65

Κλείνουν οι πόρτες εξόδου από το 2013 για τους τρίτεκνους

Να συνταξιοδοτηθούν με ευνοϊκές προϋποθέσεις έχουν τη δυνατότητα οι ασφαλισμένοι στον δημόσιο τομέα που έχουν τουλάχιστον τρία παιδιά. Αυτό ισχύει για όσους θα θεμελιώσουν δικαίωμα μέχρι και το τέλος της φετινής χρονιάς, καθώς από το 2013 και μετά κλείνουν οι πόρτες της πρόωρης εξόδου.

Συγκεκριμένα φέτος το όριο ηλικίας διαμορφώνεται στο 55ο έτος της ηλικίας, ενώ από την επόμενη χρονιά πηγαίνει στο 65ο έτος. Η αύξηση του ορίου ηλικίας ξεκίνησε πέρυσι, με την έξοδο να γίνεται στα 52 έτη.

Επιπλέον αυξάνονται τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης προκειμένου την επόμενη χρονιά να φτάσουν τα 25 έτη. Ετσι φέτος χρειάζεται η συμπλήρωση 23 ετών ασφάλισης.

Οσον αφορά τα πλασματικά έτη, οι πατέρες που επιθυμούν ακόμη και αυτοί που έχουν συμπληρώσει 20ετία αλλά και 25ετία μπορούν να εξαγοράσουν τα έτη των τέκνων, εφόσον έχουν συμπληρώσει 15ετή δημόσια υπηρεσία, τον στρατό, τα έτη των σπουδών για θεμελίωση αλλά και προσαύξηση της σύνταξης. Εδώ πρέπει να τονιστεί πως ο χρόνος του ιδιωτικού τομέα προσμετράται τόσο για θεμελίωση όσο και για προσαύξηση με βάση τις διατάξεις για τη διαδοχική ασφάλιση.

Κατηγορία

Ετη

Ασφάλισης

Ετος

Συμπλήρωσης

Οριο

Ηλικίας

Πατέρες
3 παιδιών
και άνω

20

Μέχρι 31/12/2010

ΧΟΗ **

21

2011

52

23

2012

55

25

2013

65

*Χ.Ο.Η. Χωρίς όριο ηλικίας
** Για όσους θεμελίωσαν δικαίωμα μέχρι και το 2010, το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί μόνο από άνδρες που είναι χήροι ή έχουν την επιμέλεια με δικαστική απόφαση.

ΕΘΝΟΣ

Trackback URL766 σχόλια προς “Συντάξεις: Οδηγός στον λαβύρινθο για πατέρες ανηλίκων. Κερδισμένοι είναι όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα τη διετία 2011 – 2012”

 1.   Από ΣΚΑΛΤΣΑΣ on Οκτ 18, 2013 | Απάντηση

  ΑΠΑΝΤΗΣΤΕΜΟΥ ΑΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΓΩ ΜΕΜΕΙΩΜΕΝΗ
  ΔΙΟΡΙΣΘΗΚΑ 24-8-83 ΕΙΜΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ

 2.   Από ΣΚΑΛΤΣΑΣ on Οκτ 18, 2013 | Απάντηση

  ΑΠΑΝΤΗΣΤΕΜΟΥ ΑΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΓΩ ΜΕΜΕΙΩΜΕΝΗ
  ΔΙΟΡΙΣΘΗΚΑ 24-8-83 ΕΙΜΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
  ΕΙΜΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

 3.   Από Παναγιώτου Στ. on Απρ 9, 2014 | Απάντηση

  Το 2011-2012 ήμουν πατέρας δύο ανήλικων.
  Είμαι διορισμένος καθηγητής μέσης εκπ/σης από το 1995 (1-9-1995).Έχω προϋπηρεσία σαν αναπληρωτής καθηγητής 2 έτη 2 μήνες και 8 μέρες και επιπλέον 175 ένσημα ΙΚΑ πριν το διορισμό μου.
  Επίσης ένα χρόνο ταμείο ανεργίας.
  Η στρατιωτική μου θητεία είναι 21 μήνες και οι σπουδές μου 4 έτη.
  Είμαι 53 ετών. Μπορώ να βγω στη σύνταξη και με πόσα χρόνια.

 4.   Από γιωργος βασιλειου on Μάι 20, 2014 | Απάντηση

  ειμαι ασφαλισμενος απο το 1983 στο ικα και συνεχως μεχρι και σημερα με διαδοχικη και τα τελευταια 15 χρονια στον οαεε ειμαι ανηπαντρος πατερας ανηλικου μπορω να συνταξιοδοτειθω ? ευχαριστω εκ των προτερων

 5.   Από Μανωλης Στεφανουδακης on Ιουλ 5, 2014 | Απάντηση

  Exω 13 χρονια και 7 μηνες ΤΕΒΕ,1 χρονο και 5 μηνες ΙΚΑ και 4 χρονια και 4 μηνες στο δημοσιο μεχρι 31/12/2012. εχω 4 χρονια σπουδες, 23 μηνες στρατο και 1 παιδι. Στα 55 μου θα ειναι ανηλικο. Μπορω να συνταξιοδοτηθω προωρα με εξαγορα πλασματικων?
  Ευχαριστω.

 6.   Από ΓΡΗΓΟΡΗΣ on Νοε 19, 2014 | Απάντηση

  Είμαι δάσκαλος διορίστηκα μόνιμος 9-11-1989 και δουλεψα 9μήνες και 10 ημέρες αναπληρωτής. Ακόμη είμαι πατέρας 3 ανηλίκων παιδιών. Πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη; Τι με συμφέρει περισσότερο;

 7.   Από ιωαννα κωτση on Μαρ 27, 2015 | Απάντηση

  Exω 3 χρόνια και 5 μήνες ΤΕΒΕ,17 μήνες αναπληρώτρια και 12 χρόνια και 4 μήνες στο δημόσιο μέχρι 31/12/2012. Εχω 4 χρόνια σπουδές και 3 παιδιά ανήλικα. Μπορώ να συνταξιοδοτηθώ πρόωρα με εξαγορά πλασματικών?
  Ευχαριστώ.

 8.   Από ΧΡΗΣΤΟΣ on Απρ 2, 2015 | Απάντηση

  Γεια σας,
  Είμαι 49 ετών, πατέρας με επιμέλεια ανήλικου τέκνου (γεν. το 2005), ασφαλισμένος από το 1987 και με 6000 ένσημα σε ΙΚΑ & ΟΑΕΕ μέχρι και το 2010.Υπάρχει πιθανότητα μειωμένης σύνταξης στα 50 μου ?

Σχολιάστε