Κανάλι νέων (RSS Feed) του άρθρουΤρέχον άρθρο

Πρωτοβουλία μελών Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π Ιονίων Νήσων: Διαμαρτυρία για τη διάθεση πιστώσεων Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π στα Ιόνια Νησιά

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2011-2012 ξεκίνησαν για μια ακόμη φορά οι περιπέτειες στο χώρο της ειδικής αγωγής στην Περιφέρεια Ιονίων νήσων. Έχοντας δεδομένα τα πολλά κενά σε Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό των ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ της Περιφέρειας, η διάθεση των πιστώσεων θα έπρεπε να αντικατοπτρίζει την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των μαθητών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και να γίνεται από ένα νόμιμο συμβούλιο. Ωστόσο, οι διοικούντες της εκπαίδευσης στην περιφέρεια φαίνεται να μην έχουν την ίδια άποψη. Ο Νόμος 3699/2008 στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 «Υπηρεσιακά συμβούλια» ορίζει τη σύνθεση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ) ως πενταμελή αποτελούμενη από: ένα διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναπληρούμενο από άλλο διευθυντή πρωτοβάθμιας ή προϊστάμενο γραφείου, έναν διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναπληρούμενο από άλλο διευθυντή δευτεροβάθμιας ή προϊστάμενο γραφείου, ένα σύμβουλο ΕΕΠ αναπληρούμενο από μέλος ΕΕΠ του ΚΕΔΔΥ και δυο αιρετά μέλη ΕΕΠ αναπληρούμενα από αιρετά μέλη ΕΕΠ. Ο νόμος είναι σε ισχύ από τον Οκτώβριο του 2008 και στο τέλος του 2011 στην περιφέρεια Ιονίων νήσων ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης, αδιαφορώντας για την υπ’ αριθμ. 32 γνωμοδότηση του νομικού συμβουλίου του κράτους σχετικά με το άρθρο 24 που είναι δεσμευτική, δεν έχει συγκροτήσει το ΠΥΣΕΕΠ σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος νόμου. Πως μπορεί ένα ΠΥΣΕΕΠ, με μη νόμιμη σύνθεση, να παίρνει έγκυρες αποφάσεις κι ένας περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης να τις επικυρώνει;


Παρά τη μη νόμιμη σύστασή του, το ΠΥΣΕΕΠ συνεδρίασε και τα διορισμένα μέλη του αποφάσισαν, παρά τις επιστημονικές επισημάνσεις των αιρετών του συμβουλίου μελών ΕΕΠ, δύο μονάδες ειδικής αγωγής που είναι υπεύθυνες για την εκπαίδευση, την κοινωνικοποίηση, τη φροντίδα, την υποστήριξη και την οριοθέτηση συμπεριφοράς περισσοτέρων των τριάντα μαθητών έκαστη στην Κέρκυρα, να μην υποστηρίζονται από  ειδικότητες που ο κανονισμός λειτουργίας των ΣΜΕΑΕ προβλέπει. Αποτέλεσμα ήταν να μην διατεθεί καμία πίστωση αναπληρωτών ΕΕΠ ειδικότητας Κοινωνικών Λειτουργών στην Κέρκυρα. Επίσης διατέθηκαν μόνο δύο πιστώσεις της ειδικότητας Ψυχολόγου για να καλυφθούν τέσσερις θέσεις αντίστοιχης ειδικότητας (δύο σε ΣΜΕΑΕ Κέρκυρας και δύο ΚΕΔΔΥ Κέρκυρας).  Επικράτησαν οι απόψεις διορισμένων μελών ΠΥΣΕΕΠ της γενικής παιδείας ενώ αγνοήθηκαν οι προτάσεις των αιρετών μελών που έχουν όχι μόνο πολυετή εμπειρία αλλά και ειδίκευση στο αντικείμενο της ειδικής αγωγής.

Το ΠΥΣΕΕΠ δεν έλαβε υπ’ όψη του ούτε το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε σε όλη την Ελλάδα με τη διάθεση ενός μέρους των πιστώσεων για την πρόσληψη αναπληρωτών ΕΕΠ πριν την υπογραφή της απόφασης των αποσπάσεων του ΕΕΠ και την αδικία εις βάρος των αποσπασμένων μελών ΕΕΠ που είχαν εγκλωβιστεί μέχρι την αναπλήρωσή τους. Αγνόησε τις πληροφορίες τις ΠΟΣΕΕΠΕΑ Αρ.πρωτ: 88/4-10-2011, σύμφωνα με τις οποίες «Ο Δντής Ειδικής Αγωγής κος Αλεβίζος εξασφάλισε έναν επιπλέον αριθμό πιστώσεων Αναπληρωτών Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π, τον οποίο και θα κατανείμει στις Περιφέρειες της χώρας, ώστε αφενός μεν να καλύψει τα πολλά κενά που υπάρχουν σε Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π, αφετέρου δε να απεμπλακούν οι συνάδελφοι αποσπασθέντες από αυτόν τον ιδιότυπο εγκλωβισμό στον οποίο είχαν περιέλθει».

Ως μέλη Ειδικού εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της Περιφέρειας Ιονίων νήσων θα θέλαμε να μας εξηγηθούν τα επιστημονικά κριτήρια βάση των οποίων αποφασίστηκε:

–    Να μην καλυφθούν από ειδικότητες Ψυχολόγου και Κοινωνικού Λειτουργού ολόκληρες μονάδες ειδικής αγωγής
–     Να μην καλυφθούν από ειδικότητες Ψυχολόγου και Κοιν. Λειτ. ΚΕΔΔΥ
–    Να μην καλυφθούν από ειδικότητες ΕΒΠ μονάδες ειδικής αγωγής
–    Να διαμοιραστούν σε ΚΕΔΔΥ και ΣΜΕΑ συγχρόνως, μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ
–   Να τοποθετηθούν ενάντια στη νομοθεσία (άρθρο 17, Ν. 3699), μέλη ΕΕΠ σε μονάδες γενικής αγωγής στις οποίες δεν λειτουργούν τμήματα ένταξης.

Σε μια εποχή που οι άνθρωποι πασχίζουν να επιβιώσουν δεν είναι προκλητικό να «στήνονται»  οι συνθήκες ώστε να εξαντλείται ο πίνακας φυσιοθεραπευτών με σκοπό να γίνει δυνατή η πρόσληψη της κόρης του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης; Σύμφωνα με τον καθορισμό ιδιαιτέρων καθηκόντων  και αρμοδιοτήτων του φυσικοθεραπευτή στις ΣΜΕΑ όπως αποτυπώνεται στο ΦΕΚ 449/03-04-2007 ο εν λόγω επαγγελματίας αξιολογεί τις κινητικές ικανότητες του μαθητή, προσδιορίζει τις ανάγκες, καθορίζει τους θεραπευτικούς στόχους και εκπαιδεύει τους μαθητές σε ατομική ή ομαδική βάση. Παρακολουθεί και αξιολογεί περιοδικά την κινητική εξέλιξη του μαθητή και συνεργάζεται με συναφείς ειδικότητες χωρίς να τους υποκαθιστά.  Ο νόμος 3699/2008 ορίζει ότι τις ανάγκες αυτοεξυπηρέτησης, καθημερινής διαβίωσης και λειτουργικών διευκολύνσεων μαθητών με αναπηρία καλύπτουν μέλη ειδικού βοηθητικού προσωπικού.  Ίσως θα πρέπει οι κύριοι που πήραν αυτές τις αποφάσεις να μας εξηγήσουν πως και που απέκτησαν ειδίκευση για τα άτομα με αναπηρίες βάση της οποίας υποστηρίζουν τέτοια διανομή ειδικοτήτων. Κανένας, ειδικά εκ των εργαζομένων στο χώρο της ειδικής αγωγής που αντιμετωπίζουν αμέτρητες δυσκολίες και πολλές φορές υπερβαίνουν εαυτό ώστε να επιτελέσουν το έργο τους δε διαφωνεί ότι όλοι οι μαθητές με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν το δικαίωμα σε ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση. Όλοι όμως. Επειδή οι πιστοποιημένες σπουδές μας, ο επαγγελματισμός μας, η αφοσίωση στη δουλειά μας, αλλά και η συνείδησή μας που δεν επιτρέπει να δεχόμαστε τις συνεχείς αδικίες της εκπαιδευτικής διοίκησης της περιφέρειας Ιονίων νήσων κατά συναδέλφων ΕΕΠ, ζητούμε:

• την άμεση ακύρωση των διορισμών των αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ και

• τη δικαιότερη κατανομή των συνολικών πιστώσεων βάση επιστημονικών κριτηρίων και πραγματικών αναγκών των ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ της περιφέρειας από νόμιμο ΠΥΣΕΕΠ συγκροτημένο σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3699/2008.


Πρωτοβουλία μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ Ιονίων Νήσων

Trackback URLΣχολιάστε