Πρόσφυγες: Χαράζοντας δρόμους. Ένα διδακτικό σενάριο για τη Δ΄Δημοτικού.

Συμμετέχουμε με τις Αθηνά Λαμπροπούλου και Αγγελική Αγγελοπούλου στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ε.ΚΕ.ΔΙ.Σ.Υ. «Προγράμματα Σπουδών-Σχολικά Εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον» που πραγματοποιείται 4 έως 6 Μαρτίου 2016 στην Αθήνα.

Η εισήγηση μας έχει τίτλο «Πρόσφυγες: Χαράζοντας δρόμους. Ένα διδακτικό σενάριο για τη Δ΄Δημοτικού».

Με αφορμή το κεφάλαιο «Ένας εξάχρονος ήρωας από την Ορλεάνη» της Γλώσσας της Δ΄ δημοτικού δημιουργήσαμε ένα σενάριο διδασκαλίας έξι ωρών (μίας ημέρας) που εμπλέκει όλα τα μαθήματα στη θεματική ενότητα «Πρόσφυγες – μετανάστες». Οι μαθητές/τριες ήδη σε μικρότερη τάξη στο μάθημα της Γλώσσας έχουν έρθει σε επαφή με τον δημοσιογραφικό λόγο και γνωρίζουν ότι στόχος του είναι η ενημέρωση – είδηση. Έχουν εξοικειωθεί με τον πολιτικό χάρτη της Ελλάδας στη Μελέτη Περιβάλλοντος παλαιότερων τάξεων και έχουν μιλήσει για τα δικαιώματα των ανθρώπων όπως ορίζονται στη σύμβαση του ΟΗΕ. Στα Μαθηματικά, έχουν διδαχθεί τις κάθετες ευθείες καθώς και να τις φέρουν με τη βοήθεια γεωμετρικών οργάνων.

Οι μαθητές/τριες κατά τη διάρκεια του σεναρίου έρχονται σε επαφή και γνωρίζουν τα δομικά στοιχεία του δημοσιογραφικού λόγου, ενώ ξεκινούν να κατανοούν τους λόγους που οδηγούν πληθυσμούς στην αναγκαστική μετακίνηση αποκτώντας ενσυναίσθηση για τα προβλήματα της φυγής τους. Καλούνται να δουλέψουν τις παράλληλες και τεμνόμενες ευθείες με αφορμή τους δρόμους των προσφύγων. Την ώρα των Εικαστικών επιστρέφουν στη μαρτυρία της Ειρήνης, της προσφυγοπούλας από τη Συρία και ανακαλύπτουν το πορτρέτο της ηρωΐδας ως μέρος ενός πίνακα ζωγραφικής. Την ώρα της Φυσικής Αγωγής ή Θεατρικής Αγωγής παίζουν το παιχνίδι «Περάσματα», το οποίο ανήκει στο υλικό της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ.

Στο τέλος της ημέρας αναμένεται να είναι ικανοί/ές να εντοπίσουν στο χάρτη τις περιοχές της χώρας που δέχονται πρόσφυγες, να διαχωρίσουν τους λόγους μετακίνησης των προσφύγων και των μεταναστών, να κατανοήσουν την πίεση που δέχεται ένας/μία πρόσφυγας κατά τη διάρκεια της φυγής του/της. Επίσης, να παρατηρούν έργα τέχνης που σχετίζονται με την μετανάστευση, να έρθουν σε επαφή με τον δημοσιογραφικό λόγο και να γνωρίσουν τα δομικά του στοιχεία, να αναγνωρίσουν εμπειρικά και να χαράσσουν παράλληλες και τεμνόμενες ευθείες με τη βοήθεια γεωμετρικών οργάνων.

Δείτε την παρουσίαση εδώ

 

Κατασκευή και Μέτρηση των Γωνιών

Συμμετέχουμε με τους συναδέλφους Κωνσταντίνο Κακαβά και Παναγιώτη Κακαβά στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ε.Σ.Σ. στην Αθήνα. Η εισήγησή μας έχει θέμα: «Η Κατασκευή και Μέτρηση των Γωνιών ως Διαδικασία Αξιοποίησης του Μαθηματικού Περιεχομένου Προβλημάτων & των Εφαρμογών των Νέων Τεχνολογιών«.

Το σενάριο είναι διάρκειας τριών (3) διδακτικών ωρών, αφορά στη διδασκαλία της μέτρησης διάφορων γωνιών, του κεφαλαίου των Μαθηματικών της ΣΤ΄ Δημοτικού με τίτλο «Σχεδιάζω Γωνίες», με τη χρήση προβλημάτων περιεχομένου (contexts). Η εργασία μας αναδεικνύει τη σημασία της ακριβούς και τυποποιημένης μαθηματικοποιημένης έκφρασης των δεδομένων του κάθε προβλήματος για να οδηγηθούν οι μαθητές στη λύση του. Η διδασκαλία υλοποιείται με τη χρήση φύλλων εργασίας. Εφαρμόζονται εκπαιδευτικές πρακτικές των ΤΠΕ με τη χρήση του προγραμματιστικού λογισμικού Scratch, το οποίο έχει έναν ιδιαίτερα δυναμικό χαρακτήρα στη διδακτική πρακτική. Τόσο το στάδιο της επεξεργασίας του θέματος όσο και της αξιολόγησης των γνώσεων που αποκτήθηκαν εντάσσονται σε ένα περιβάλλον οικοδόμησης και ανακάλυψης της γνώσης με στοιχεία μεταφοράς της σε άλλα γνωστικά αντικείμενα, μαθηματικές έννοιες και καθημερινούς προβληματισμούς.

Δείτε την παρουσίαση εδώ

Το «Παντοπωλείον»

Δείτε τη βραβευμένη ταινία «Το Παντοπωλείο», συμπαραγωγή του Saferinternet Hellas & Art Productions https://www.youtube.com/watch?v=ceSUuKMr4xo
Μπορείτε να το ψηφίσετε έως 11 Δεκεμβρίου στη διεύθυνση: http://milpeer.eu/miler/

Συμμετοχή σε έρευνα – Re.Cri.Re.

Η αναπληρώτρια καθηγήτρια του ΑΠΘ κα Αυδή, συμμετέχει σε μια διεθνή έρευνα και έχει αναλάβει να συντονίσει το ερευνητικό κομμάτι στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα ReCriRe «Ανάμεσα στην αναπαράσταση της κρίσης και στην κρίση της αναπαράστασης. Πώς  κρίση άλλαξε το συμβολικό τοπίο των Ευρωπαϊκών κοινωνιών και ταυτοτήτων. Επιπτώσεις για τις πολιτικές και για τη χάραξη των πολιτικών», αποτελεί μια κοινωνική έρευνα, η οποία επιχειρεί να διερευνήσει τις απόψεις και τις αναπαραστάσεις των ανθρώπων για τον τόπο στον οποίο κατοικούν καθώς και πώς αυτές οι αναπαραστάσεις συνδέονται με τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι σκέφτονται και νιώθουν.

Απώτερος στόχος είναι να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν πιο αποδοτικά, αποτελεσματικά και πολιτισμικά ευαισθητοποιημένα προγράμματα σε διάφορους τομείς (όπως  για παράδειγμα, η εκπαίδευση, η προαγωγή της υγείας, η κοινωνική συνοχή, η κινητικότητα, η ασφάλεια και η αγορά εργασίας).

Όποιος/α θέλει να βοηθήσει στην έρευνα, ας συμπληρώσει το σχετικό ερωτηματολόγιο εδώ

 

Ανάπτυξη και παρουσίαση εφαρμογής «Το ράλι της προπαίδειας»

Συμμετέχουμε με τους συναδέφλους Παναγιώτη Κακαβά & Κωνσταντίνο Κακαβά, με εισήγηση στο Συνέδριο
«Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.», στο Ευγενίδειο Ίδρυμα.

Η εισήγησή μας έχει τίτλο Ανάπτυξη και παρουσίαση εφαρμογής «Το ράλι της προπαίδειας». Αφορά στην παρουσίαση της εφαρμογής που δημιουργήθηκε για την εξάσκηση των μαθητών της Β΄ Τάξης του Δημοτικού σχολείου στην εύρεση των γινομένων της προπαίδειας. Η εφαρμογή είναι βασισμένη στο λογισμικό οπτικού προγραμματισμού Scratch. Πρόκειται για μία εφαρμογή τύπου εξάσκησης και πρακτικής (drill and practice) και στοχεύει στην άσκηση των μαθητών με σκοπό να αναπτυχθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητές τους. Απευθύνεται σε μαθητές οι οποίοι είναι εξοικειωμένοι και γνωρίζουν την προπαίδεια από το ένα έως το δέκα ή επιμέρους προπαίδειες των αριθμών. Μέσω της προτεινόμενης εφαρμογής γίνεται έλεγχος και αξιολόγηση των σχετικών γνώσεών τους. περιλαμβάνει δύο επιφάνειες που διαδοχικά εμφανίζονται στους μαθητές. Στην πρώτη επιφάνεια εμφανίζονται οι επιλογές που έχουν οι μαθητές στη διάθεσή τους για να εκκινήσουν τον αγώνα τους και που αποτελούν τη βάση των ερωτήσεων με τις οποίες θα αγωνιστούν. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής γινομένων του 1, του 2, κλπ., έως το 10 αλλά και η δυνατότητα συνδυασμένων γινομένων.περιλαμβάνει δύο επιφάνειες που διαδοχικά εμφανίζονται στους μαθητές. Στη δεύτερη επιφάνεια οι μαθητές εισέρχονται στο «αγωνιστικό» μέρος της εφαρμογής και προσπαθούν να βρουν τα σωστά αποτελέσματα των γινομένων που τους δίνονται. Συνεπώς, η εφαρμογή δεν απαιτεί καμία ιδιαίτερη γνώση από την πλευρά των μαθητών για να τη χρησιμοποιήσουν, αφού η μόνη δεξιότητα που απαιτείται είναι η πληκτρολόγηση αριθμών από το πληκτρολόγιο του υπολογιστή.

Δείτε την παρουσίαση εδώ