Παρουσίαση Βιβλίου

Σας προσκαλούμε στην παρουσίαση του βιβλίου μας
«Μάθε Ψηφιακά…Παίζοντας Συνεργατικά», την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017, στις 6 μ.μ. στο Ξενοδοχείο Astir, στην Πάτρα.
Στο βιβλίο δίνεται έµφαση στη σύνδεση µεταξύ θεωρητικών προσεγγίσεων και διδακτικών πρακτικών σχετικά µε την τεχνολογικά υποστηριζόµενη, δοµηµένη, συνεργατική και παιγνιώδη µάθηση.
Tο βιβλίο παρέχει, εκτός των άλλων, στον αναγνώστη 20 σενάρια που αφορούν σε βασικές έννοιες και θεµατικές της Αγωγής Υγείας. Tα φύλλα εργασίας των διδακτικών σεναρίων είναι αποθηκευμένα στο CD που συνοδεύει το βιβλίο.
Το βιβλίο απευθύνεται σε: (α) φοιτητές Παιδαγωγικών Τµηµάτων, (β) φοιτητές άλλων Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων που παρακολουθούν µαθήµατα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, (γ)  εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που επιθυµούν να σχεδιάζουν εκπαιδευτικά σενάρια µε βάση την τεχνολογικά υποστηριζόµενη, δοµηµένη, συνεργατική και παιγνιώδη µάθηση.

Για τα περιεχόμενα του βιβλίου, πατήστε εδώ

Για τα βιογραφικά των συγγραφέων, πατήστε εδώ

Αφήστε μια απάντηση