Επιμορφωτική Ημερίδα

Πραγματοποιείται αύριο Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017, 8.30 – 14.00, στο 29ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, Επιμορφωτική Ημερίδα για τους/τις εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στις Ε & ΣΤ τάξεις των σχολείων της 2ης Περιφέρειας, με θέμα: «Γλωσσικός Εγγραμματισμός Επιστημονικού Λόγου: Κατανόηση και Αξιολόγηση Σχολικών Εγχειριδίων«. Προσκελημένος ομιλητής, ο Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Ματσαγγούρας Ηλίας.

Η Ημερίδα με θεωρητικό και βιωματικό μέρος (εργασία σε ομάδες επί σχολικών κειμένων), εστιάζει (α) στην ανάδειξη των προβλημάτων κατανόησης του επιστημονικού λόγου που δημιουργεί στους/στις μαθητές/μαθήτριες η διαχείριση της αποκαλούμενης «διπλής συνάφειας», (β) σε προτάσεις υπέρβασης των εν λόγω δυσκολιών και (γ) στην πρόταση και άμεση εφαρμογή προδιαγραφών νοηματικής συνοχής που πρέπει να πληρούν τα επιστημονικά κείμενα σχολικού επιπέδου. Η κατοχή των εν λόγω προδιαγραφών παρέχει στον/στην εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να προβαίνει σε διδακτικές παρεμβάσεις που καθιστούν τα σχολικά κείμενα νοηματικά προσπελάσιμα, ακόμη και από μαθητές/μαθήτριες που έχουν δυσκολίες κατανόησης.

Αφήστε μια απάντηση