Ημερίδα ενημέρωσης για το ERASMUS +

Η Ομάδα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΟΕΠ- ΠΔΕΔΕ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής  Ελλάδας (ΠΔΕΔΕ) διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης για τη συμμετοχή των σχολικών μονάδων της Αχαΐας και της Αιτ/νίας με θέμα «ERASMUS+ 2014-2020» ως εξής»

 

  • Τρίτη, 03/02/2015 και ώρες 9:00-13:30 στην Αγορά Αργύρη για τις σχολικές μονάδες της Δ/θμιας Αχαΐας
  • Τετάρτη, 04/02/2015 και ώρες 9:00-13:30 στο Μουσικό Σχολείο Αγρινίου για τις σχολικές μονάδες της Π/θμιας και Δ/θμιας Αιτ/νίας
  • Τετάρτη, 11/02/2015 και ώρες 9:00-13:30 στην Αγορά Αργύρη για τις σχολικές μονάδες της Π/θμιας Αχαΐας

 

Στόχος της ημερίδας είναι η ενημέρωση των σχολικών μονάδων για τη δυνατότητα , τις προϋποθέσεις και τα οφέλη συμμετοχής τους σε δράσεις του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+.

Στην ημερίδα καλούνται να συμμετάσχουν οι Διευθυντές/ τριες των σχολικών μονάδων της Αχαΐας και της Αιτ/νίας καθώς και ένας εκπαιδευτικός από κάθε σχολική μονάδα ο οποίος ενδιαφέρεται να εμπλακεί ενεργά.

Όσον αφορά τα 2/θ και 3/θ Δημοτικά Σχολεία και τα Νηπιαγωγεία στην ημερίδα μπορεί να συμμετάσχει ο Προϊστάμενος/νη της σχολικής μονάδας αρκεί να μην παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία της.

Επίσης, στην ημερίδα καλούνται να συμμετάσχουν και οι Σχολικοί Σύμβουλοι και οι Διευθυντές Εκπαίδευσης της περιφερειακής ενότητας της Αχαΐας και της Αιτ/νίας προκειμένου να συνδράμουν στη διάχυση της ενημέρωσης και να ενημερωθούν για τις δυνατότητες συμμετοχής τους στο νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

8:30- 9:00

Προσέλευση- Εγγραφές

 

9:00- 9:30

Χαιρετισμός Αν. Περιφερειακού Δ/ντη Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας κ. Θεόδωρου Μπαρή

9:30- 10:00

Εισαγωγή στο νέο πρόγραμμα Erasmus+ 2014-2020

 

10:00- 10:30

Παρουσίαση πλατφόρμας e-Twining- Δημιουργία Λογαριασμών Ecas/ PIC,

 

10:30-11:00

Βασική Δράση 1 (Κey Αction 1)

 

11:00-11:30

Διάλειμμα

11:30-12:00

Βασική Δράση 2 (Key Action 2)

 

12:00-12:30

Αθλητισμός (Sports)

 

12:30-13:00

Υλοποιώντας ένα πρόγραμμα Erasmus+

 

13:00- 13:30

Συζήτηση- Τέλος ημερίδας

 

Αφήστε μια απάντηση