Παρουσίαση Βιβλίου

Σας προσκαλούμε στην παρουσίαση του βιβλίου μας
«Μάθε Ψηφιακά…Παίζοντας Συνεργατικά», την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017, στις 6 μ.μ. στο Ξενοδοχείο Astir, στην Πάτρα.
Στο βιβλίο δίνεται έµφαση στη σύνδεση µεταξύ θεωρητικών προσεγγίσεων και διδακτικών πρακτικών σχετικά µε την τεχνολογικά υποστηριζόµενη, δοµηµένη, συνεργατική και παιγνιώδη µάθηση.
Tο βιβλίο παρέχει, εκτός των άλλων, στον αναγνώστη 20 σενάρια που αφορούν σε βασικές έννοιες και θεµατικές της Αγωγής Υγείας. Tα φύλλα εργασίας των διδακτικών σεναρίων είναι αποθηκευμένα στο CD που συνοδεύει το βιβλίο.
Το βιβλίο απευθύνεται σε: (α) φοιτητές Παιδαγωγικών Τµηµάτων, (β) φοιτητές άλλων Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων που παρακολουθούν µαθήµατα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, (γ)  εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που επιθυµούν να σχεδιάζουν εκπαιδευτικά σενάρια µε βάση την τεχνολογικά υποστηριζόµενη, δοµηµένη, συνεργατική και παιγνιώδη µάθηση.

Για τα περιεχόμενα του βιβλίου, πατήστε εδώ

Για τα βιογραφικά των συγγραφέων, πατήστε εδώ

Επιμορφωτική Ημερίδα

Πραγματοποιείται αύριο Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017, 8.30 – 14.00, στο 29ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, Επιμορφωτική Ημερίδα για τους/τις εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στις Ε & ΣΤ τάξεις των σχολείων της 2ης Περιφέρειας, με θέμα: «Γλωσσικός Εγγραμματισμός Επιστημονικού Λόγου: Κατανόηση και Αξιολόγηση Σχολικών Εγχειριδίων«. Προσκελημένος ομιλητής, ο Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Ματσαγγούρας Ηλίας.

Η Ημερίδα με θεωρητικό και βιωματικό μέρος (εργασία σε ομάδες επί σχολικών κειμένων), εστιάζει (α) στην ανάδειξη των προβλημάτων κατανόησης του επιστημονικού λόγου που δημιουργεί στους/στις μαθητές/μαθήτριες η διαχείριση της αποκαλούμενης «διπλής συνάφειας», (β) σε προτάσεις υπέρβασης των εν λόγω δυσκολιών και (γ) στην πρόταση και άμεση εφαρμογή προδιαγραφών νοηματικής συνοχής που πρέπει να πληρούν τα επιστημονικά κείμενα σχολικού επιπέδου. Η κατοχή των εν λόγω προδιαγραφών παρέχει στον/στην εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να προβαίνει σε διδακτικές παρεμβάσεις που καθιστούν τα σχολικά κείμενα νοηματικά προσπελάσιμα, ακόμη και από μαθητές/μαθήτριες που έχουν δυσκολίες κατανόησης.

«Σχολικός Εκφοβισμός: απόψεις εκπαιδευτικών για τα χαρακτηριστικά θύτη και θύματος»

Ο σχολικός εκφοβισμός (bullying) αναγνωρίζεται πλέον ως ένα σημαντικό πρόβλημα, το οποίο διαταράσσει την ομαλή σχολική λειτουργία σε πολλές χώρες του κόσμου και απαιτεί την έγκαιρη αναγνώριση, αντιμετώπιση και πρόληψη από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Οι θύτες και τα θύματα στιγματοποιούνται, οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να αντιμετωπίσουν και να προλάβουν το φαινόμενο, οι γονείς ανησυχούν. Στην εργασία μας παρουσιάζονται αναλυτικά οι δύο τύποι μαθητών, ο «θύτης» και το «θύμα» με τα ιδιαίτερα γενικά και ειδικά χαρακτηριστικά τους, όπως αυτά σκιαγραφούνται μέσα από τις περιγραφές των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί αποδίδουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στην προσωπικότητα, την εμφάνιση, το οικογενειακό και εκπαιδευτικό προφίλ των θυτών και θυμάτων, στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν τόσο τις πράξεις των πρώτων όσο και τη θυματοποίηση των δεύτερων.   Η εργασία στοχεύει, επίσης, να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αναγνωρίζουν έγκαιρα τoυς πιθανούς «θύτες» και «θύματα», ώστε να σχεδιάζουν και υλοποιούν εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού.

Λέξεις κλειδιά: σχολικός εκφοβισμός, θυματοποίηση, θύτης, θύμα, χαρακτηριστικά εμφάνισης, προσωπικότητα, κοινωνικό πλαίσιο

 

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

Το διδακτικό σενάριο διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών, σχεδιάστηκε με τη συνεργασία της κ. Βλάχου Ελισάβετ, εκπαιδευτικού ΠΕ 70 και Μεταπτυχιακής Φοιτήτριας, και υλοποιήθηκε. Οι διδακτικοί στόχοι του επιλέχθηκαν από τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του Νέου Προγράμματος Σπουδών για την ενότητα 1 της Γ΄ Δημοτικού «Ζούμε μαζί» (σελ.37, 2014).

Διαβάστε το σενάριο εδώ

Διδακτικό Σενάριο «Υγιεινά τρόφιμα και… με τη βούλα»

Συμμετείχα με τις κ.κ. Κορδάκη Μαρία Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου και Βλάχου Ελισάβετ, μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών, στο 3ο  Πανελλήνιο Συνέδριο για τα συνεργατικά προγράμματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα», με το διδακτικό σενάριο διάρκειας έξι (6) ωρών, με τίτλο «Υγιεινά τρόφιμα και… με τη βούλα!».

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ «Let’s make it better! Raising the awareness of the triad nutrition-health-food safety in school education”, σε μαθητές/μαθήτριες της ΣΤ΄ Δημοτικού, με τη χρήση συνεργατικών δραστηριοτήτων και των ΤΠΕ.

 

Δείτε την παρουσίαση εδώ