9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Εκπαίδευση και Πολιτισμός στον 21ο αιώνα [Β’ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ]

Tο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του ΕΚΕΔΙΣΥ, η Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, η Λεόντειος Σχολή Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, οργανώνουν στις 13-14 Απριλίου 2024, το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο «Εκπαίδευση και Πολιτισμός στον 21ο αιώνα».

Το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο στόχο έχει να παρουσιάσει τις σύγχρονες εκπαιδευτικές, παιδαγωγικές, μουσειολογικές, μουσειοπαιδαγωγικές θεωρίες, απόψεις, προτάσεις, πρακτικές ενισχύοντας την αλληλεπίδραση και την ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και των πολιτιστικών φορέων και μουσείων.

Επίσης, το Συνέδριο θα καλύψει και μια σειρά από βασικά και επίκαιρα θέματα έρευνας των Επιστημών της Αγωγής, που αναφέρονται παρακάτω.

Το Συνέδριο απευθύνεται σε στελέχη της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και βαθμίδων, μουσειολόγους, μουσειοπαιδαγωγούς, φοιτητές, σπουδαστές, ερευνητές, εμψυχωτές ομάδων άτυπης εκπαίδευσης και σε όποιον/α ενδιαφέρεται για τις θεματικές του.

Για την αρτιότερη διεξαγωγή του Συνεδρίου υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής με δύο τρόπους: διά ζώσης ή εξ αποστάσεως ασύγχρονα (αποστολή του αρχείου της εισήγησής σας, το οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου).

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει: Προφορικές ανακοινώσεις (συμμετοχή μόνο με σύγχρονο τρόπο), Θεματικά Συμπόσια (συμμετοχή μόνο με σύγχρονο τρόπο), Εργαστήρια (συμμετοχή μόνο με σύγχρονο τρόπο) Ασύγχρονες ανακοινώσεις – ePosters

Περισσότερες Πληροφορίες ekedisyconf.weebly.com 

Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος θα πρέπει να στείλουν τον τίτλο και την περίληψη της ανακοίνωσής τους (έως 300 λέξεις) μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα ekedisyconf.weebly.com έως τις 25 Φεβρουαρίου 2024.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Υποβολή περιλήψεων: 25 Φεβρουαρίου 2024      

Ημερομηνία έγκρισης προτάσεων: 3 Μαρτίου 2024

Διεξαγωγή συνεδρίου: 13-14 Απριλίου 2024

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ‒ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γραμματεία Συνεδρίου: Ευάγγελος Τσιμέκας

Ηλεκτρονική διεύθυνση: ekedisyconference@gmail.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ

Η έρευνα στην οποία συμμετέχει και το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών, με το Πανεπιστήμιο του Bournemouth και άλλα Πανεπιστήμια στην Ευρώπη και το Κατάρ, έχει τίτλο «Η χρήση του διαδικτύου σε γονείς και εφήβους: Μια διαπολιτισμική μελέτη».

Διερευνά πώς γονείς και παιδιά χρησιμοποιούν το διαδίκτυο (https://forms.gle/cEeeh1wcfcm2MtXg8).
Αφορά γονείς (βιολογικούς, ανάδοχους, θετούς, διαζευγμένους), κηδεμόνες, φροντιστές, που έχουν τουλάχιστον ένα παιδί ηλικίας 12-15 ετών και κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα.

Δείτε την έγκριση της έρευνας, την επιστολή προς γονείς και το QR.

Εάν τη βρείτε ενδιαφέρουσα, μπορείτε να την προωθήσετε σε συναδέλφους και φίλους/φίλες.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συμμετοχή.

Το νερό πηγή ζωής. Από την Αρχαία Ελλάδα στην χριστιανική παράδοση. Ένα διαθεματικό σενάριο.

Η παρούσα διδακτική πρόταση διάρκειας πέντε διδακτικών ωρών, εφαρμόστηκε σε μαθητές/μαθήτριες της Γ΄ δημοτικού. Με τη χρήση συνεργατικών στρατηγικών και αξιοποιώντας τις ΤΠΕ οι μαθητές/μαθήτριες γνώρισαν τη σημασία του νερού στον αρχαιοελληνικό πολιτισμό (θεότητες, μύθοι, αφηγήσεις, αναπαραστάσεις σε αγγεία, αγάλματα) και στις σύγχρονες χριστιανικές θρησκευτικές τελετές μυστήρια (Βάπτισμα, Αγιασμός, Θεοφάνια).

Δείτε το άρθρο εδώ:

Δείτε τα φύλλα εργασίας στα ελληνικά

«ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ»

 

Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πατρών προσφέρει μοριοδοτούμενο για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «Τέχνη και Διαφορετικότητα», διάρκειας 7 μηνών (420 ώρες) (Φεβρουάριος – Αύγουστος 2022) το οποίο αντιστοιχεί σε 14,5 ECVET.

Το Σεμινάριο οδηγεί σε λήψη Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης, ενώ χορηγείται και Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού (Supplement).

Διδάσκουν καταξιωμένοι επιστήμονες και καλλιτέχνες (Αδάμου Β., Αλεξόπουλος Χρ., Άντζακας Κλ., Βικάτου Ευγ., Βλάχου Ελ., Γαλάνη Μ., Δρούμπαλη Σ., Μάνεσης Ν. (επιστημονικός υπεύθυνος) Μαργαρίτη Αλ., Μήτρου Γ., Νικολάου Γ., Σαμπανίκου, Χρ., Σπυροπούλου Μ. Φερεντίνος Π., Μαυρόγιαννη Θ.). Επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Δρ. Νικόλαος Μάνεσης, ΕΔΙΠ, στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας.

 

Το Σεμινάριο διαρθρώνεται σε 3 θεματικές ενότητες:

(Α) (Διαπολιτισμική Αγωγή και Τέχνη,

(Β) Ειδική Αγωγή και Τέχνη,

(Γ) Φύλο και Τέχνη,

και αποτελείται από 24 διδακτικές ενότητες, ενώ εκπονείται και τελική εργασία.   Προσφέρεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως με τη μεικτή μέθοδο εκπαίδευσης (blended learning), μέσω ψηφιακής πλατφόρμας. Περιλαμβάνει ασύγχρονη εκπαίδευση (66%) και σύγχρονη εκπαίδευση (34%).

 

Σκοπός του Προγράμματος είναι η εξειδικευμένη κατάρτιση των εκπαιδευόμενων σε ζητήματα Διαφορετικότητας (Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, Οπτική του Φύλου), αξιοποιώντας την Παιδαγωγική αξία των Τεχνών (Κινηματογράφος, Χορός, Θέατρο, Χοροθέατρο, Μουσική, Εικαστικά, Λογοτεχνία, Δημιουργική γραφή) με σκοπό την υποστήριξη ατόμων από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 

Βασικοί πυλώνες του εκπαιδευτικού προγράμματος αποτελούν:

 • η εξοικείωση με το θεσμικό πλαίσιο, τις έννοιες και τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ζητημάτων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και φύλου,
 • η εξοικείωση με καλές πρακτικές συμπεριληπτικής εκπαίδευσης μέσα από τις διάφορες μορφές Τέχνης
 • η προώθηση της διαφορετικότητας μέσω της Τέχνης
 • η ενίσχυση των ικανοτήτων των εκπαιδευομένων για να παράσχουν ποιοτικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε παιδιά και εφήβους από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αντιμετωπίζουν μαθησιακές, κοινωνικές και γενικότερα δυσκολίες ένταξης, αξιοποιώντας και την οπτική του φύλου
 • η αξιοποίηση των έργων Τέχνης για τον σχεδιασμό παρέμβασης στη σύγχρονη πολυπολιτισμική ομάδα

 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε

 • Απόφοιτους/Απόφοιτες Τμημάτων που σχετίζονται με την Εκπαίδευση (ΠΤΔΕ, ΤΕΑΠΗ, Θεατρικών Σπουδών, Φιλολογίας)
 • Απόφοιτους/Απόφοιτες ΙΕΚ (Βρεφονηπιοκόμοι, κ.ά.) και Σχολών Υποστηρικτικών – Βοηθητικών Επαγγελμάτων (Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό/Απόφοιτους Λυκείου)
 • Φοιτητές/Φοιτήτριες των παραπάνω Τμημάτων και Σχολών
 • Ειδικούς στον χώρο της παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών στην παιδική και εφηβική ηλικία (Σχολικό Νοσηλευτικό Προσωπικό, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Κοινωνικοί Λειτουργοί)
 • Εκπαιδευτικούς (Μόνιμους και Αναπληρωτές) όλων των ειδικοτήτων που επιθυμούν να αξιοποιήσουν την Τέχνη στην Εκπαίδευση
 • Όποιον/όποια επιθυμεί να επιμορφωθεί σε σχετικά ζητήματα

 

Μοριοδότηση

Οι υποψήφιοι για διορισμούς και προσλήψεις εκπαιδευτικοί μοριοδοτούνται με 2 μόρια

Οι υποψήφιοι για κρίσεις στελεχών μοριοδοτούνται με 1 μόριο

Μοριοδοτούνται επίσης οι προσλήψεις στα ΣΔΕ

 

Θεματικές του Προγράμματος:

(Α) Διαπολιτισμική Αγωγή και Τέχνη

 • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Μουσική των Χωρών: Μια Διαπολιτισμική Προσέγγιση
 • Μουσική – Λόγος – Χρώματα: Μια διαπολιτισμική σύνδεση
 • Διαπολιτισμική Επικοινωνία και Παραστατικές Τέχνες
 • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Συνεργατικές Στρατηγικές
 • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Καλές Πρακτικές
 • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση- Διδακτικά σενάρια
 • Performance writing και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

 

(Β) Ειδική Αγωγή και Τέχνη,

 • Αναπηρία & Συμπερίληψη
 • Αισθητηριακές Αναπηρίες
 • Νοητική Αναπηρία & Αυτισμός
 • Χοροθεραπεία: Χοροκινητική Ψυχοθεραπεία με παιδιά και νέους με Αυτισμό
 • Χοροθεραπεία: Πρωτόγονη Έκφραση και Συναισθηματική Σώματος
 • Ειδική Αγωγή: Θεατρικό παιχνίδι, Τεχνικές Θεάτρου για Μαθητές με Ελαφριά και Μέτρια Νοητική Υστέρηση- Χοροθέατρο για Μαθητές με Απώλεια Ακοής
 • Δημιουργικός Χορός και Ειδική Αγωγή

 

(Γ) Φύλο και Τέχνη

 • Βιολογικό και Κοινωνικό Φύλο
 • Στερεότυπα & Προκαταλήψεις για το Φύλο
 • Έμφυλες Αναπαραστάσεις στα Αναλυτικά Προγράμματα
 • Δραματική Τέχνη & Διαφορετικότητα Με αφορμή το παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν: Ο μολυβένιος στρατιώτης”
 • Χρώματα, κολάζ και “άχρηστο” υλικό
 • Ηλικία και έμφυλα στερεότυπα
 • Φύλο και Στερεότυπα στο Θέατρο, τον Κινηματογράφο και την Ποπ Κουλτούρα
 • Ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις στην Ταυτότητα του Φύλου στην Τέχνη και την Εκπαίδευση
 • Συνάντηση Λήξης “Σύνθεση και Δημιουργία Performance”

 

Αρχικό κόστος: 520€

Εφάπαξ καταβολή 470€

Αναπληρωτές ή αδιόριστοι εκπαιδευτικοί 440 €

Παρέχεται έκπτωση σε ειδικές κατηγορίες (προπτυχιακοί/μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες και υποψήφιοι/υποψήφιες διδάκτορες του Πανεπιστημίου Πατρών, ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως άνεργοι, άτομα με αναπηρία, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι κλπ.) 440 €

 

Οι εγγραφές ξεκίνησαν και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Αιτήσεις μπορείτε να υποβάλετε μέχρι τις 29 Ιανουαρίου 2022, εδώ: https://kedivim.upatras.gr/learning-field/education/page/3/

 

https://kedivim.upatras.gr/courses/techni-kai-diaforetikotita/

 

 

Ψηφιακό Επιστημονικό Συνέδριο: «Σύγχρονη Κοινωνία, Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία»

Πραγματοποιείται 3-5 Ιουλίου 2020, Ψηφιακό Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: “Σύγχρονη Κοινωνία, Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία”.

Η σελίδα του Συνεδρίου

Το Πρόγραμμα του Συνεδρίου