ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Σήμερα ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα μετάβασης από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους δασκάλου για την άψογη συνεργασία τους μαζί μας και ιδιαίτερα την κ. Μαρία Δεληγιάννη υπεύθυνη δασκάλα της Ά τάξης  καθώς και τον διευθυντή του δημοτικού σχολείου κ. Παναγιώτη Τσακίρη.