Άρθρα κατά κατηγορία

Ιστορικό

• Παράταση εγγραφών

Σύμφωνα με επείγουσα εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., λόγω των εξαιρετικών, δύσκολων υγειονομικών συνθηκών εξαιτίας του κορωνοϊού και της covid-19, οι εγγραφές μαθητών/τριών στα δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-22, παρατείνονται μέχρι και την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021.

• Αναστολή λειτουργίας νηπιαγωγείων-Τηλεκπαίδευση

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα την παύση της δια ζώσης διδασκαλίας στα σχολεία όλης της χώρας (πλην της ειδικής αγωγής) για τις επόμενες δύο εβδομάδες.

Από την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 και όσο θα διαρκεί η αναστολή λειτουργίας των σχολείων:

• τα μαθήματα θα γίνονται με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
• το ωράριο θα είναι 14:10 με 16:20.
• θα χρησιμοποιηθεί η γνωστή πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Webex Meetings.

• Εγγραφές στο Νηπιαγωγείο

Ανακοινώνουμε πως, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., οι εγγραφές των παιδιών που θα φοιτήσουν στο Νηπιαγωγείο κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022, αρχίζουν τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 και λήγουν το Σάββατο 20 Μαρτίου 2021.

Στο Νηπιαγωγείο θα εγγραφούν φέτος υποχρεωτικά:

 • τα νήπια πρώτης ηλικίας που γεννήθηκαν το 2016
 • τα νήπια δεύτερης ηλικίας που γεννήθηκαν το 2017

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Α. Υποβάλλονται κατά την εγγραφή:
Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής / Υπεύθυνη Δήλωση του Κηδεμόνα Δείτε παρακάτω
Εμβόλια Φωτοτυπία ή φωτογραφία των σελίδων εμβολιασμού του γαλάζιου βιβλιαρίου υγείας του μαθητή ή άλλο στοιχείο στο οποίο να αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας για τα νήπια που κατοικούν σε Δήμους όπου λειτουργούν περισσότερες από μία σχολικές μονάδες Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του νηπίου:
Συμβόλαιο εκμίσθωσης κατοικίας, φορολογική δήλωση, λογαριασμός νερού, ρεύματος, σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας ή υπεύθυνη δήλωση μέσω [gov.gr]
Β. Υποβάλλεται άμεσα ή μέχρι 11 Σεπτεμβρίου:
Ατομικό Δελτίο Υγείας νηπίου Συμπληρωμένο σε κρατικό νοσοκομείο ή από ιδιώτη παιδίατρο.
Γ. Πρόσθετα δικαιολογητικά κατά περίπτωση:
Εάν το παιδί πάσχει από χρόνια ασθένεια, σχετική ιατρική γνωμάτευση
Τυχόν διάγνωση από ΚΕ.Σ.Υ. ή Αναγνωρισμένο Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο
Δικαστική Απόφαση ή Ιδιωτικό Συμφωνητικό Επιμέλειας (σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης)
Δ. Απαιτείται για την εγγραφή:
Πιστοποιητικό Γέννησης Αναζητείται αυτεπάγγελτα από το Σχολείο.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 1. Είσοδος στη σελίδα https://proti-eggrafi.services.gov.gr
 2. Επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει η διεύθυνση κατοικίας σας
 3. Επιλέξτε «Πρώτη Εγγραφή» και εισάγετε τους προσωπικούς σας κωδικούς για το taxisnet
 4. Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας μέσω των οποίων θα ενημερώνεστε
 5. Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών. Επιλέξτε τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου που σκοπεύετε να γράψετε για πρώτη φορά στο νηπιαγωγείο.
 6. Αναρτήστε σε ψηφιακή μορφή αποδεικτικό της διεύθυνση στην οποία κατοικεί το παιδί.
 7. Εισάγετε τα στοιχεία άλλων τέκνων σας που φοιτούν στο ίδιο νηπιαγωγείο ή σε συστεγαζόμενο σχολείο και αναρτήστε σχετική βεβαίωση φοίτησης
 8. Δηλώστε το αν επιθυμείτε φοίτηση στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής
 9. Επιλέξτε τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».
 10. Σημειώστε πως θα πρέπει να προσκομίσετε υποχρεωτικά στο νηπιαγωγείο τα ανωτέρω δικαιολογητικά 2, 3 και 4 και, αν υπάρχουν, τα δικαιολογητικά 5, 6 ή 7
 11. Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του.
 12. Μετά την υποβολή της αίτησης, ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».
 13. Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.
 14. Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να έχετε συμπληρωμένη την ειδική, έντυπη αίτηση που θα πάρετε από το νηπιαγωγείο και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε φυσική μορφή.
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση