Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να βρείτε το σχέδιο δράσης για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων του 1/θ Νηπιαγωγείου Μεσόπυργου για το έτος 2022-2023Λήψη αρχείου

Εσωτερικός Κανονισμός 1/θ Νηπιαγωγείου Μεσόπυργου 2022-2023

Το σχολείο είναι ένας ζωντανός οργανισμός, μια κοινότητα η οποία αποτελείται από ένα σύνολο ανθρώπων εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων αλλά και εγκαθιδρυμένων καταστάσεων στο οποίο πραγματοποιούνται πλήθος οργανωτικών δραστηριοτήτων. Όπως κάθε οργανισμός συνεχώς εξελίσσεται μέσα από θέσεις, αντιθέσεις, συμφωνίες και ασυμφωνίες των ατόμων και των ομάδων που συμμετέχουν σε αυτόν με σκοπό την αρμονική και δημιουργική συνύπαρξη τους. Επομένως κρίνεται απαραίτητη η σύνταξη ενός «κοινωνικού συμβολαίου» ενός Κανονισμού Λειτουργίας ύστερα από γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο όλων των εμπλεκομένων μερών ο οποίος θα είναι αποδεκτός και σύννομος με τη λειτουργία του σχολείου. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την ταυτότητα, το όραμα του νηπιαγωγείου μας όπως και τον κανονισμό λειτουργίας στο παρακάτω αρχείοΛήψη αρχείου

εγγραφές για το σχολικό έτος 2022-2023

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-2023 θα γίνουν από 1 Μαρτίου 2022 έως 20 Μαρτίου 2022

Την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/ κηδεμόνες για το νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο/προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Πριν από την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/ κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωσή του.

Εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-23, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2018.

Απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσουν οι γονείς στο Νηπιαγωγείο μετά την ηλεκτρονική εγγραφή και εντός της προθεσμίας (1/3/2022-20/03/2022)

1. αν επιθυμεί την φοίτηση του νηπίου/ προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα ή και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής.

2. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ. Μ.)

3. Βιλιάριο Εμβολίων του μαθητή/τριας, ή και προσκόμιση άλλου στοιχείου που να αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

4. βεβαίωση από ΚΕΣΥ ή Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, για περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υυποδοχής των νηπιαγωγείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου εγγράφονται οι μαθητές κατόπιν σχετικής αίτησης- δήλωσης των γονέων/ κηδεμόνων τους.

Η εγγραφή προνηπίων στο δεύτερο έτος του Νηπιαγωγείου γίνεται αυταπάγγελτα.

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο νηπιαγωγείο, κατόπιν συνεννόησης με την προϊσταμένης του νηπιαγωγείου.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2685062349

Καλωσήρθατε

Στον ιστότοπο αυτό θα βρείτε νέα, ανακοινώσεις και πληροφορίες για το σχολείο μας ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΠΥΡΓΟΥ.
Επισκεφτείτε τις διάφορες σελίδες μας για να μάθετε περισσότερα.

Εκεί μπορείτε να βρείτε διάφορες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τους εκπαιδευτικούς που πλαισιώνουν το σχολείο μας, την προσβασιμότητα στο σχολείο μας, τον κανονισμό λειτουργίας, τα νέα του σχολείου μας και τα στοιχεία επικοινωνίας του.