Εθνική ετικέτα ποιότητας( etwinning)

Διακρίσεις, έπαινος

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση, σας ενημερώνουμε ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning, με τίτλο: LISTEN TO THE SILENCE OF THE FOREST»  που υλοποιήθηκε  κατά το σχολικό έτος 2016-2017 από τα νήπια του νηπ. Αγίου Κων/νου, με υπεύθυνη του προγράμματος την κ. Μαρία Παπαζαφείρη , σε συνεργασία με τους μαθητές από άλλα 11 σχολεία ευρωπαϊκών

 » περισσότερα