Επιμόρφωση β΄επιπέδου φιλολόγων στη Ρόδο!

Επιτέλους ξεκίνησε η τέταρτη επιμορφωτική περίοδος β΄επιπέδου για τους καθηγητές και τους δασκάλους. Πρώτη φορά στα Δωδεκάνησα και για φιλολόγους! Καλή αρχή σε επιμορφούμενους και επιμορφώτριες!

Ο καλός επιμορφωτής και συμβουλές!

Μια παρουσίαση με prezi στην οποία θα βρείτε συμβουλές για έναν νέο επιμορφωτή και τα στοιχεία του καλού επιμορφωτή!

Το σχολείο αλλάζει,οι μαθητές αλλάζουν!Εμείς;

Είναι γεγονός ότι το σχολείο αλλάζει , το ίδιο και οι μαθητές.Έχουν περισσότερα ερεθίσματα, επικοινωνούν με διαφορετικούς τρόπους και περισσότερο.Πρέπει λοιπόν και η εκπαίδευση να αλλάζει, προσφέροντας στους μαθητές τα εφόδια και τις συνθήκες εκείνες , ετσι ώστε να καθίστανται ικανοί πολίτες με γνώσεις , ικανότητες, δεξιότητες, κριτική σκέψη και επικοινωνιακή ευχέρεια.Χρειάζεται όμως μεγάλη προσπάθεια για να απαγκιστρωθούμε από όλα αυτά που για πολλά χρόνια ίσχυαν και ισχύουν ακόμη, αν και εντελώς ξεπερασμένα και αναποτελεσματικά!

Προγραμματισμός σχολικής μονάδας για τη βελτίωση αξιοποίησης ΤΠΕ

Στην παρούσα εργασία γίνεται ένας προγραμματισμός σε μια σχολική μονάδα της Ρόδου για τη βελτίωση αξιοποίησης των ΤΠΕ και μια αποτίμηση στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

Παρουσίαση εκπαιδευτικού λογισμικού

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης του εκπαιδευτικού λογισμικού CENTENNIA .

Αξιολόγηση ενός σεναρίου ιστορίας.

Διδακτική του γνωστικού αντικειμένου με αξιοποίηση ΤΠΕ

Δραστηριότητα Ειδικού Μέρους – Ιστορία

Πρόκειται για μια αξιολόγηση ενός σεναρίου ιστορίας!

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων