Άρθρα με καρτέλα "Εκπαιδευτικοί"

Προκήρυξη Προγράμματος «Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με Python»

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης (στη συνέχεια το «Πρόγραμμα») με τίτλο «Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με Python», στο διάστημα  Απρίλιος – Ιούνιος 2016.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκμάθηση της γλώσσας προγραμματισμού Python ώστε οι επιμορφούμενοι να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν αποδοτικά για εργασίες επεξεργασίας δεδομένων που βρίσκουν εφαρμογή στον επιστημονικό χώρο ή και την εκπαίδευση. Ακόμη το πρόγραμμα θα καλύψει τεχνικές αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού και διαχείρισης πολυμέσων.

diavioupython

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσους ενδιαφέρονται για την εκμάθηση της γλώσσας και βασικών βιβλιοθηκών της που σχετίζονται με τις προαναφερθείσες εργασίες. Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να γράφουν αποδοτικά κώδικα σε γλώσσα Python και σε προχωρημένο επίπεδο (κλάσεις, αντικείμενα) και να χρησιμοποιούν βιβλιοθήκες για επεξεργασία δεδομένων (Numpy/Scipy) και διαχείριση πολυμέσων και ανάπτυξη παιχνιδιών (Pygame).

Περισσότερα εδώ: http://diaviou.auth.gr/programming_python

Ετικέτες: , , , ,

ICT & FET Info-days: 11 Νοεμβρίου Αθήνα & 12 Νοεμβρίου Θεσσαλονίκη [ICT – H2020]

Για τη δική σας ενημέρωση.

image003

Πληροφοριακό Υλικό

Ετικέτες: ,

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ: Δίκτυο Καινοτόμων Εκπαιδευτικών για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο [Ιστοσελίδα]

Με την ιδιότητα του Περιφερειακού Συντονιστή – Πρεσβευτή της Δράσης 7 για το έργο του Ψηφιακού Σχολείου , είχα κοινοποιήσει σε προηγούμενο μου άρθρο τις παρουσιάσεις που χρησιμοποιώ στο πλαίσιο των Ημερίδων που πραγματοποιούνται για την προβολή και ενημέρωση των εκπαιδευτικών.

Οι Πρεσβευτές  σε συνεργασία με τον κεντρικό συντονιστή της Δράσης, συντονίζουν το Δίκτυο Καινοτόμων Εκπαιδευτικών και ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν την ανάπτυξη ανοιχτών εκπαιδευτικών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου μέσα από τις κοινότητες πρακτικής του δικτυακού κόμβου «Συμμετέχω».

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η ενεργοποίηση του κόμβου «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» (http://i-participate.gr), ο οποίος αποτελεί το βασικό σημείο υποστήριξης του Δίκτυο Καινοτόμων Εκπαιδευτικών για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο.

i-participate

 

Στόχος της Δράσης

Στόχος της Δράσης είναι η δημιουργία και υποστήριξη ενός Δικτύου Kαινοτόμων Eκπαιδευτικών οι οποίοι θα συμμετέχουν στην ανάπτυξη και αξιοποίηση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, καθώς και η αξιοποίηση του δικτύου για την ανάδειξη και προβολή του Εκπαιδευτικού Υλικού των Χρηστών και των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών αξιοποίησης του ψηφιακού περιεχομένου του έργου.

Ο δικτυακός κόμβος «Συμμετέχω»

Αποτελεί χώρο ανταλλαγής εμπειριών, επικοινωνίας και συνεργασίας των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο Δίκτυο Kαινοτόμων Eκπαιδευτικών.

Οι εκπαιδευτικοί μέσω του δικτυακού κόμβου «Συμμετέχω» συμμετέχουν και ενημερώνονται μέσα σε ομάδες, δημιουργώντας «κοινότητες πρακτικής». Έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν το δικό τους Εκπαιδευτικό Υλικό, καθώς και τις δικές τους Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές, καθώς και να αναζητούν και να αξιοποιούν Εκπαιδευτικό Υλικό και Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές συναδέλφων τους. Οι Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο στην αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του Ψηφιακού Σχολείου στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και ευρύτερα στην αξιοποίηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού.

Όλο το Εκπαιδευτικό Υλικό Χρηστών και οι Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές διατίθενται ελεύθερα με την άδεια CreativeCommons CCBY-NC-SA, στο πλαίσιο υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και της προώθησης της χρήσης Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (OER) στα σχολεία.

Κίνητρα Υποβολής Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών

Τα κίνητρα για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο Δίκτυο και την υποβολή Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου είναι:
  • Παροχή ετικέτας ποιότητας στις επιλεγμένες καλές πρακτικές.
  • Συγκεντρωτική παρουσίαση των βέλτιστων πρακτικών σε Πανελλήνια Συνέδρια με διοργάνωση αντίστοιχων θεματικών sessions.
  • Κάλυψη κόστους συμμετοχής παρουσίασης βέλτιστων πρακτικών σε επιστημονικά Συνέδρια.
  • Βράβευση εκπαιδευτικών και παρουσίαση του έργου τους σε κεντρική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα.

Περισσότερες πληροφορίες: http://i-participate.gr/

Ετικέτες: , ,

Διδακτικές Παρεμβάσεις και Ψηφιακό Υλικό για Α’ Γυμνασίου Πληροφορικής [Ψηφιακό Σχολείο]

logoΑναρτήθηκαν στον επίσημο ιστοχώρο του Ψηφιακού Σχολείου (ενότητα «ΝΕΑ») η εγκύκλιος με τίτλο: «Αξιοποίηση του ψηφιακού εξοπλισμού κατά την εκπαιδευτική διαδικασία σε σχολικές μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για το σχολ. έτος 2014-2015».

Στην εγκύκλιο περιλαμβάνονται «μικρο-σενάρια» που αφορούν σε συγκεκριμένες ενότητες μαθημάτων της Στ’ Δημοτικού και της Α’ Γυμνασίου,  με βάση τα οποία, κατά τη σχολική χρονιά 2014-2015 πρόκειται να υλοποιούνται διδακτικές παρεμβάσεις στην τάξη, με χρήση ψηφιακού υλικού και αξιοποίηση των υποδομών του σχολείου. Αφορά στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στην Στ’ Δημοτικού και στην Α’ Γυμνασίου των περίπου 1800 σχολείων (περίπου 1000 Γυμνάσια και 800 Δημοτικά σχολεία) που έχουν προμηθευτεί (πιλοτικά) διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας ή φορητά εργαστήρια υπολογιστών (Π78 και Π80 του Ε.Π. ΕΔΒΜ).

Τα «μικρο-σενάρια» – διδακτικές παρεμβάσεις, οργανωμένα ανά βαθμίδα και μάθημα, περιλαμβάνουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους μαθητές με χρήση ψηφιακού υλικού και του διαθέσιμου εξοπλισμού, καθώς και στοιχεία σύνδεσης με το πρόγραμμα σπουδών (πχ. ενότητα, διδακτικοί στόχοι) για τον εκπαιδευτικό.

Δείτε στη συνέχεια τις προτεινόμενες Διδακτικές Παρεμβάσεις και σχετικό Ψηφιακό Υλικό για την Α’ Γυμνασίου Πληροφορικής.

 

Ετικέτες: ,

Εκπαιδευτικοί: Είναι το πιο ευτυχισμένο επάγγελμα στον πλανήτη; [Infographic]

Πρόσφατα διάβασα ένα πολύ ενδιαφέρον Infographic, σχετικά με το επάγγελμα του εκπαιδευτικού και για αυτό θέλω να το μοιραστώ μαζί σας.

Το Infographic είναι στα Αγγλικά, αλλά πιστεύω ότι είναι κατανοητό.

Παρά την κοινή εικόνα που υπάρχει ενός καταπονημένου και «γκρινιάρη» για τις αμοιβές του εκπαιδευτικό, πολλές και διαφορετικές ανεξάρτητες μελέτες σε όλο τον κόσμο, αποκάλυψαν ένα εκπληκτικό γεγονός: οι άνθρωποι που επιλέγουν το επάγγελμα του Εκπαιδευτικού είναι πιο ευτυχισμένοι από ό, τι η πλειοψηφία των άλλων επαγγελματιών.

Δείτε στη συνέχεια το Infographic και τα σχόλια δικά σας.

Teachers-Infographic
Find more education infographics on e-Learning Infographics

Ετικέτες: ,

Η συμμετοχή του 2ου Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης στην πιστοποίηση eSafety Label

ig0Το πιστοποιητικό για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο είναι ένα δωρεάν εργαλείο για να βοηθήσει τα σχολεία να συμβαδίζουν με την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην τάξη.

Εφοδιάζει τους εκπαιδευτικούς με τις απαραίτητες πηγές για να αναπτύξουν την αυτοπεποίθηση τους σε σχέση με τη διαδικτυακή ασφάλεια, παρέχοντας μια πανευρωπαϊκή διαπίστευση για τη διαδικτυακή ασφάλεια του σχολείου και μια υπηρεσία υποστήριξης.

Για να μάθετε περισσότερα διαβάστε το άρθρο και δείτε το επεξηγηματικό εικονογράφημα.

Τι συμβαίνει αν το σχολείο δεν λάβει πιστοποίηση μετά την υποβολή του Εντύπου Αξιολόγησης;
Ενώ θα πρέπει να περιμένει ένα χρόνο για να υποβάλει εκ νέου το Έντυπο Αξιολόγησης, μπορεί να αποκτήσει χάλκινο πιστοποιητικό με την εφαρμογή των στοιχείων που περιγράφονται στο εξατομικευμένο σχέδιο δράσης. Μετά από αυτό μπορεί να ανεβάσει αποδεικτικά, όπως ένα έγγραφο για την πολιτική ή μια απλή περιγραφή του τι έχει κάνει στο μεταξύ στο σχολείο. Καθώς η Ασφάλεια στο Διαδίκτυο θα πρέπει να είναι μια προσέγγιση για το σύνολο του σχολείου, είναι καλό να προσκαλέσει και άλλους εκπαιδευτικούς να επισκεφθούν αυτή την ιστοσελίδα.
Πώς μπορεί ένα σχολείο να προσεγγίσει το αργυρό πιστοποιητικό;
Δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί αμέσως μετά την υποβολή της φόρμας αξιολόγησης. Ο εθνικός συντονιστής, δηλ. ο ενημερωτικός κόμβος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι το σχολείο το αξίζει. Ο καλύτερος τρόπος για να το αποδείξει το κάθε σχολείο είναι να «ανεβάσει αποδείξεις» στο χώρο που του αναλογεί.

Και πώς μπορεί ένα σχολείο να φτάσει το χρυσό;
Ένα χρυσό σχολείο είναι ένα σχολείο ειδικό στον τομέα της Ασφάλειας στο Διαδίκτυο και βοηθά άλλα σχολεία με συμβουλές. Μπορείτε να συμμετάσχει ενεργά στο φόρουμ, αν και θα μπορούσε επίσης να παρέχει offline δραστηριότητες που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στη χώρα.

 

Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα, το 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης έχει ήδη συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο αυτο-αξιολόγησης (βήμα 1) και έχει λάβει το προσαρμοσμένο Σχέδιο Δράσης (βήμα 2).

Αυτή τη στιγμή, ο Νίκος Μιχαηλίδης (καθηγητής Πληροφορικής και υπεύθυνος εκπαιδευτικός υλοποίησης του πιστοποιητικού Ασφαλείας eSafety Label), σε συνεργασία με τους υπόλοιπους καθηγητές  του σχολείου,  προσπαθούμε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε όλες εκείνες τις απαραίτητες πολιτικές και πρακτικές έτσι ώστε να αναπτύξουμε το επίπεδο Ασφαλείας του σχολείου μας στα επιθυμητά επίπεδα, έτσι ώστε να ζητήσουμε τη σχετική Διαπίστευση.

Ετικέτες: , ,

Top
...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων