Δείτε παρακάτω το Φύλλο Εργασίας (στην ουσία είναι tutorial) για την υπηρεσία του Google Maps που δόθηκε σήμερα στους μαθητές μου στο πλαίσιο του μαθήματος Εφαρμογές Υπολογιστών.

Υπήρξαν πολλές θετικές αντιδράσεις τόσο για την ίδια την δραστηριότητα όσο και για την καινούργια δυνατότητα του Google Maps, με τίτλο StreetView. Πάνω σε αυτό λέω να δουλέψω λίγο περισσότερο και σε κάποιο επόμενο μάθημα να κάνουμε μια σύντομη συζήτηση σχετικά με θέματα παραβίασης της προσωπικής ζωής των πολιτών.

Πηγές: Ντόντης Δήμήτριος, 3ο Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης & odysonline