Σήμερα πραγματοποιήθηκε η εξέταση στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον – ΑΕΠΠ για την Τεχνολογική Κατεύθυνση.

Δείτε τα θέματα στα οποία διαγωνίστηκαν οι μαθητές, από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, κάνοντας κλικ εδώ.

Δείτε τις ενδεικτικές απαντήσεις των θεμάτων, από την Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής, κάνοντας κλικ εδώ.

Γενικός Σχολιασμός Θεμάτων

Τα φετινά θέματα των πανελληνίων εξετάσεων στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ήταν σαφή, ορθά διατυπωμένα και κάλυπταν ένα μεγάλο φάσμα της ύλης.

Ο βαθμός δυσκολίας τους ήταν σωστά διαβαθμισμένος και οι προετοιμασμένοι μαθητές με σωστή διαχείριση χρόνου δε θα αντιμετωπίσουν προβλήματα.

Θεωρούμε θετικό ότι υπάρχουν σημεία, όπως τα ερωτήματα Α2.4, Α2.5, Α4 και Δ4 που χρειάζεται να επιστρατεύσουν αλγοριθμικές ικανότητες για να τις απαντήσουν σωστά.

Κρίνουμε ότι οι ερωτήσεις ανάπτυξης της θεωρίας (Α5) θα μπορούσαν να αξιολογηθούν με λιγότερες μονάδες ώστε να μην επιβραβεύεται η αποστήθιση.

Επίσης το ερώτημα Β2 απαιτεί προσοχή στη βαθμολόγηση γιατί δεν ζητήθηκε ο πίνακας τιμών και στην περίπτωση μιας λάθους τιμής δεν μπορεί να ελεγχθούν οι επόμενες τιμές με αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος, ο μαθητής να χρεωθεί το λάθος του παραπάνω από μια φορά.

Πηγή: ΠΕΚΑΠ