Λατινικά Β’ Λυκείου : ΚΕΙΜΕΝΟ 1 (Ο εξόριστος ποιητής)

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

Ο  ΕΞΟΡΙΣΤΟΣ 
ΠΟΙΗΤΗΣ
Ovidius   
poeta    in  terra   
Pontica    exulat.   Epistulas 
Romam   scriptitat.  
Epistulae    plenae    querelarum    sunt.

 Romam   
desiderat   
et    fortunam    adversam   
deplorat. 

 Narrat    de 
incolis    barbaris    et   
de  terra    gelida.  
Poetam 

 curae   
et    miseriae    excruciant.  
Epistulis    contra  
iniuriam 

 repugnat.  Musa   
est    unica    amica   
poetae.

 

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ


Ο  ποιητής  Οβίδιος  είναι 
εξόριστος  στην  Ποντική 
γή.  Γράφει  συχνά 
επιστολές  προς  τη 
Ρώμη.  Οι  επιστολές 
είναι  γεμάτες  παράπονα. 
Επιθυμεί  τη  Ρώμη 
και  θρηνεί  για 
την  αντίξοη  τύχη. 
Αφηγείται  για  τους 
βάρβαρους  κατοίκους  και 
την  αφιλόξενη  γη.  Οι
 έγνοιες 
και  οι  δυστυχίες 
βασανίζουν  τον  ποιητή. 
Αντιμάχεται  με  επιστολές 
κατά  της  αδικίας. 
Η  Μούσα  είναι 
η  μοναδική  φίλη 
του  ποιητή.

 ΡΗΜΑΤΑ


Α’ συζυγία

exulo – exulavi – exulatum – exulare
scriptito – scriptitavi – scriptitatum – scriptitare
desidero – desideravi – desideratum – desiderare
deploro – deploravi – deploratum – deplorare 
narro – narravi – narratum – narrare 

excrucio – excruciavi – excruciatum – excruciare 
repugno – repugnavi – repugnatum – repugnare βοηθητικό ρήμα : sum – fui – —— – esse 


ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ (με ροζ τα θηλυκά, με μπλε τα αρσενικά)


Α’ κλίση

poeta-poetae
terra-terrae
epistula-epistulae
Roma-Romae
querela-querelae
fortuna-fortunae
incola-incolae
cura-curae
miseria-miseriae
iniuria-iniuriae
Musa-Musae
amica-amicaeΒ’ Κλίση


Ovidius-Ovidii/Ovidi
Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

 Α’  ΚΛΙΣΗ
Περιλαμβάνει  αρσενικά  και  θηλυκά  που 
λήγουν  σε  a. Πλεονάζουν  τα  θηλυκά. Αρσενικά  είναι 
τα  ονόματα  ανδρών, αρσενικών  ζώων, όσων 
δηλώνουν  αρσενική  ιδιότητα, καθώς  και 
τα  ονόματα  ποταμών, ανέμων  και 
εθνών.
Αρσενικά  :  poetaae  ,  incolaae 
,  Trebiaae (κείμενο 11)
fortuna
fortunae
fortunae
fortunarum
fortunae
fortunis
fortunam
fortunas
fortuna
fortunae
fortuna
fortunis

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

q   Τα  ουσιαστικά 
deadeae  και 
filiaae  σχηματίζουν  και 
δεύτερους  τύπους  στη 
δοτική  και  αφαιρετική 
του  πληθυντικού  που 
λήγουν  σε  abus  για  να 
ξεχωρίζουν  από  τα 
αντίστοιχα  αρσενικά  δευτερόκλιτα 
deusi   filiusfilii/I

  Επιμέλεια : Νίκος Μελιγκώνης


 

Δημοσιεύθηκε στην ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση