Φύλλο εργασίας «Να σας διαβάσω;»

Μπορείτε να εκτυπώσετε το παρακάτω φύλλο εργασίας για τον Παρατατικό :

φύλλο εργασίας -Να σας διαβάσω;

Φύλλο εργασίας «Το ημερολόγιο της Μαρίνας»

Μπορείτε να εκτυπώσετε το παρακάτω φύλλο εργασίας :

φύλλο εργασίας Ρήματα Αόριστος

Φύλλο εργασίας «Βόλτα στο βουνό»

Μπορείτε να εκτυπώσετε το παρακάτω φύλλο εργασίας:

φύλλο εργασίας Ρήματα-Ενεστώτας