Το matheto ner@ki στο moodle!

Πριν λίγες μέρες μπήκε και το moodle στη ζωή μας ! Καλή αρχή!

moodle-ladders1