οι αναθέσεις για το γυμνάσιο και το λύκειο: Αναθέσεις μαθημάτων  τροποποίηση αναθέσεις ΕΠΑΛ

Αναθέσεις μαθημάτων γενικού λυκείου και γυμνασίου  1-10-2015 για να δείτε τις αναθέσεις πατήστε εδώ

Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ 2008 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17-09-2008 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β΄) «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1984 Β΄).2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Οδηγίες για τις αναθέσεις των μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου […]

αναθέσεις μαθημάτων