Αρχεία για Ιανουάριος 2016

υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις σχολικού έτους 2015-16

Ο σχεδιασμός μιας πόλης  θα πρέπει να ακολουθεί τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, δηλαδή αφενός να καλύπτει τις ανθρώπινες ανάγκες και αφετέρου να διασφαλίζει τη δυνατότητα στις μελλοντικές γενιές να καλύψουν τις δικές τους. Στη δημιουργία μιας πόλης που θα είναι οικονομικά βιώσιμη, οικονομικά αποδοτική και κοινωνικά δίκαιη, ο σχεδιασμός του γεωγραφικού χώρου τόσο από πλευράς […]