Αρχεία για Απρίλιος 2015

http://users.sch.gr/mmantziou/chemistryb1.pdf

Πρόγραμμα Εξετάσεων 2014-15  

Θέματα χημείας Πανελλαδικών εξετάσεων  2001-2014

16-4-2015 Ουσιώδη σημεία του πολυνομοσχεδίου για την Παιδεία

6-4-2015 το νέο σύστημα εισαγωγής εδώ