Αρχεία για Μάιος 2013

                                                                τα θέματα οι λύσεις  

τα θέματα της χημείας – βιοχημείας τεχνολογικής πανελλαδικών εξετάσεων 2013                                                    και οι λύσεις   από τη συνάδελφο Φιλιένια Σιδέρη

  χημικό ρολόι ιωδίου

παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση της χημικής ισορροπίας  

 παρασκευή σαπουνιού