Ο ιστότοπος αυτός δημιουργήθηκε στα πλαίσια δραστηριότητας στη Β΄φάση επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.