• Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη «Φάρμα του Διαδικτύου» (08/10/2014) προς τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής (από Αθήνα έως Κόρινθο / Χαλκίδα και γενικώς όλες τις περιοχές με εύκολη πρόσβαση στο κέντρο της Αθήνας). Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, διερευνούμε τη δυνατότητα εξεύρεσης χορηγίας για την υ…[Περισσότερα]

 • Έχετε σχέδια για την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου του 2014; Έχετε ένα λεπτό για να κάνετε chat με τους παγκόσμιους ηγέτες για το περιβάλλον; Μπορείτε να το κάνετε μαζί με το Upworthy στα Ηνωμένα Έθνη από το σπίτι, […]

 • Επ’ ευκαιρία της 13ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, πραγματοποιούνται σε όλη την Ευρώπη εκατοντάδες εκδηλώσεις για την προώθηση των βιώσιμων μεταφορών. Η φετινή εβδομάδα έχει το σύνθημα «Οι δρόμοι μας, η […]

 • Το λογισμικό έγκαιρης προειδοποίησης «Imprints» δίνει μια εικόνα των πιθανών ξαφνικών πλημμυρών σε πραγματικό χρόνο

  Η έγκαιρη προειδοποίηση για τις πλημμύρες και η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης μπορούν να σώσουν ζωές και να προλάβουν ζημίες σε περιουσίες, υποδομές, καθώς και στο περιβάλλον. Το Imprints, το WeSenseIt και το UrbanFlood είναι τρία μόνο παραδείγματα έργων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ, τα οποία έχουν αναπτύξει μοναδικά συστήματα πρόβλεψης και προειδοποίησης για επικείμενες πλημμύρες.

  Η διαχείριση και η πρόληψη των πλημμυρών αποτελούν αντικείμενο του έργου Imprints, το οποίο έχει αναπτύξει μια πλατφόρμα έγκαιρης προειδοποίησης που μειώνει το χρόνο αντίδρασης σε δύο ώρες, και ακόμα λιγότερο – δίνοντας στα άτομα που κινδυνεύουν περισσότερο χρόνο για να μπορέσουν να απομακρυνθούν από την περιοχή των καταστροφών. Η πλατφόρμα βασίζεται σε καλύτερη πρόβλεψη των βροχοπτώσεων με μετεωρολογικά μοντέλα και δίκτυα μετεωρολογικών ραντάρ. Το λογισμικό προβλέπει την απορροή των υδάτων στο έδαφος και παρέχει ένα πλήρες σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για ξαφνικές πλημμύρες, για την ποσότητα φερτών υλών, καθώς και για τις ζημίες που μπορεί να προκληθούν στις τοπικές υποδομές.

  Οι υπηρεσίες υδάτων και οι φορείς υδρομετεωρολογικών δραστηριοτήτων στην Ισπανία, την Ελβετία και τη Γαλλία χρησιμοποιούν αυτές τις καινοτομίες για τη βελτίωση των δικών τους συστημάτων πρόβλεψης σε πραγματικό χρόνο. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Προειδοποίησης για τις Πληµµύρες χρησιμοποιεί σήμερα δείκτες ξαφνικών πλημμυρών που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο αυτού του έργου.

  Στο μεταξύ, το έργο WeSenseIt, το οποίο ολοκληρώνεται τον Σεπτέμβριο του 2016, αξιοποιεί την ανθρώπινη παρατήρηση ως αναπόσπαστο μέρος του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης. Πολλοί άνθρωποι συμβάλλουν κάνοντας μετρήσεις με τη χρήση των νέων διαδικτυακών εφαρμογών (apps), τις οποίες αναπτύσσει το έργο, και στέλνοντας πληροφορίες και εικόνες με το κινητό τους τηλέφωνο. Οι νέες τεχνολογίες και προσεγγίσεις δοκιμάζονται αυτή τη στιγμή στην Ιταλία, τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο.

  Κατά τη διάρκεια μιας πλημμύρας κινδυνεύουν τα φράγματα και τα αναχώματα ποταμών. Το έργο UrbanFlood έχει αναπτύξει αισθητήρες και σχετική τεχνολογία για την παρακολούθηση των αναχωμάτων των ποταμών και την έγκαιρη προειδοποίηση σε σχέση με τον κίνδυνο υποχώρησής τους. Οι υπόγειοι αισθητήρες παρακολουθούν την κατάσταση των αναχωμάτων και τις τυχόν αλλαγές στη στάθμη των υδάτων, καθώς και άλλους παράγοντες, όπως η θερμοκρασία, η υγρασία και οι μετακινήσεις της γης. Στη συνέχεια, οι πληροφορίες αυτές αξιολογούνται από το λογισμικό αναπαράστασης με μοντέλο, το οποίο είναι σε θέση να ενεργοποιεί τον μηχανισμό προειδοποίησης, εάν υπάρξει πρόβλημα. Το λογισμικό υπολογίζει την ταχύτητα με την οποία θα κατακλυσθεί ο χώρος αν το φράγμα υποχωρήσει, και μάλιστα προτείνει τους καλύτερους δυνατούς τρόπους για τη μετακίνηση των πολιτών σε ασφαλέστερες περιοχές.

 • Η παγκόσμια κλιματική αλλαγή ασκεί αυξανόμενη πίεση στους πόρους γλυκών υδάτων της Ευρώπης. Μολονότι το γεγονός αυτό δημιουργεί προβλήματα κυρίως σε άνυδρες περιοχές με χαμηλές βροχοπτώσεις και μεγάλη πυκνότητα πληθυσμού, ωστόσο είναι επίσης δυνατόν να επηρεαστούν αρνητικά και εύκρατες περιοχές με εντατικές γεωργικές, τουριστικές και βιομηχανικές δραστηριότητες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του ανταγωνισμού για υδατικούς πόρους μεταξύ των διαφόρων τομέων που χρησιμοποιούν νερό, πράγμα που αυξάνει την ανησυχία για την εξασφάλιση υδατικών πόρων υψηλής ποιότητας που προορίζονται για το πόσιμο νερό.

  Η επαναχρησιμοποίηση του νερού δεν είναι ευρέως διαδεδομένη στην Ευρώπη. Τα περισσότερα λύματα από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων απορρίπτονται απλώς σε ποταμούς και λίμνες. Όμως, η αύξηση της επαναχρησιμοποίησης του νερού θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των εντεινόμενων προβλημάτων λειψυδρίας και ξηρασίας και παράλληλα θα μειώσει τον κίνδυνο μόλυνσης από λύματα και το κόστος επεξεργασίας. Η επαναχρησιμοποίηση του νερού έχει επίσης μικρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο απ’ ό,τι η λήψη νερού από άλλες πηγές όπως οι διαπεριφερειακές μεταφορές νερού ή η αφαλάτωση.

  Παρά τα πλεονεκτήματα αυτά και τις σημαντικές δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη, υπάρχουν αρκετοί λόγοι που εξηγούν γιατί το επίπεδο επαναχρησιμοποίησης είναι τόσο χαμηλό. Ορισμένοι από τους λόγους αυτούς είναι και οι ακόλουθοι:

  • έλλειψη κοινών ενωσιακών περιβαλλοντικών/υγειονομικών προτύπων για την επαναχρησιμοποίηση του νερού
  • δυνητικά εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία γεωργικών προϊόντων που έχουν αρδευτεί με επαναχρησιμοποιημένο νερό
  • πλημμελής τιμολόγηση του νερού και ακατάλληλα επιχειρηματικά μοντέλα
  • χαμηλή ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόμενων σχετικά με τα οφέλη της επαναχρησιμοποίησης του νερού
  • απουσία δημόσιας αποδοχής
  • τεχνικά εμπόδια και επιστημονικές αβεβαιότητες.

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολογεί δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα μέτρα που θα μπορούσε να λάβει η ΕΕ για να ενθαρρύνει την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων. Τι πιστεύουν οι πολίτες, οι ενδιαφερόμενοι φορείς, οι επιχειρήσεις, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και οι δημόσιες αρχές για τις δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης του νερού και για τα εμπόδια που την παρακωλύουν, καθώς επίσης και τι είδους κανονιστικά και μη κανονιστικά μέτρα σε επίπεδο ΕΕ θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις ανησυχίες αυτές, ώστε να αυξηθεί η ασφαλής επαναχρησιμοποίηση του νερού στην ΕΕ;

  Η διαβούλευση, είναι διαθέσιμη στα Ελληνικά εδώ, έως τις 7 Νοεμβρίου 2014. Τα αποτελέσματα θα τροφοδοτήσουν μια εκτίμηση αντικτύπου που θα καλύπτει όλες τις βασικές πτυχές της επαναχρησιμοποίησης του νερού, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών, αστικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών χρήσεων. Το 2015 η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει επίσημη πρόταση με βάση τα στοιχεία της εκτίμησης αντικτύπου. (Πηγή: ΔΤ Ε.Ε.)

Top